Skaliranje biznisa: 7 izazova i pretnji koje treba savladati

Nije isto voditi firmu sa pet i 50 zaposlenih. Kako biznis raste, tako se i njegov model poslovanja mora prilagođavati. Mnogim biznisima se nakon perioda ubrzanog rasta desi neočekivani krah, prouzrokovan upravo istim tim rastom. Kako bi se izbegao ovaj nepovoljni scenario, treba prepoznati potencijalne pretnje i reagovati adekvatno.

Dečko radi za laptopom

U čemu je razlika – rast VS skaliranje

Za početak, važno je razumeti da nije svaki rast isti. Iako mnoga preduzeća teže rastu, njihovi razlozi ne moraju biti isti, a samim tim ni taktike kojima će ga ostvariti. Linearni i eksponencijalni rast su dve osnovne vrste rasta, a ključnu razliku među njima pravi količina uloženih sredstava.

Linearni rast biznisa se smatra posledicom dobrog poslovanja. Tipično nastaje nakon kontinuirane infuzije novih resursa, odnosno kapitala, tehnologije ili zaposlenih. Zahvaljujući stalnim ulaganjima, prihodi biznisa rastu. Zbog neophodnosti da se resursi neprestano izdvajaju, linearni rast mnogim preduzećima predstavlja nesavladiv izazov. Samim tim, neki biznisi se odlučuju za skaliranje.

Skaliranje je vrsta eksponencijalnog rasta koji se odvija bez značajnih ulaganja. Cilj skaliranja je povećanje prihoda, uz održavanje ili rezanje troškova. Recimo, ako se biznis odluči za automatizaciju nekog procesa, može značajno smanjiti troškove rada i eksponencijalno povećati prihode.

Kada je pravi trenutak za skaliranje biznisa

Ako tajming nije dobar, ni skaliranje neće biti uspešno. Pri izboru adekvatnog trenutka za skaliranje biznisa neophodno je razmotriti kako interne, tako i eksterne faktore, a tek onda pristupiti razvoju biznis-strategije.

Istraživanja pokazuju da, kada požure sa skaliranjem, tri od četiri preduzeća dožive neuspeh. Umesto da se fokusiraju na razvoj proizvoda, ispitivanje tržišta i optimizaciju internih procesa, preduzeća se fokusiraju na strategije povećanja prihoda. U ovu zamku preduzeća često upadaju nakon perioda uspešnog poslovanja koji je posledica trenutnog stanja na tržištu. Upravo zato je važno uzeti u obzir i varijable na koje preduzeće ne može uticati.

Grupa ljudi radi u prostoriji

Pre skaliranja biznis treba adekvatno da proceni svoju poziciju na tržištu, da ispravi svoje nedostatke i optimizuje proizvod i infrastrukturu. Tek nakon što uspešno savlada ove zadatke, može se odvažiti da napravi sledeći korak. Pravi trenutak za skaliranje je onda kada biznis proceni da može uspešno izneti povećanje obima posla i poslovati održivo bez obzira na faktore rizika.

Priprema, priprema, priprema

Revizija strateškog smera je najbolji način pripreme za skaliranje. Biznis se može odlučiti za metodu SWOT analize ili neku drugu proverenu tehniku revidiranja internih i eksternih faktora. SWOT analiza je sjajan način za ispitivanje ne samo spoljašnjih uticaja na rad preduzeća već i unutrašnjih slabosti u poslovanju. SWOT analizom se detektuju snage, slabosti, prilike i pretnje za poslovanje preduzeća, te se na temelju ovih informacija može napraviti delotvoran biznis-plan.

Osim istraživanja tržišnih kretnji, aktivnosti konkurencije i realne potražnje, pre skaliranja se preporučuje istraživanje novih zakonskih regulativa. Zakonske obaveze preduzeća mogu zavisiti od njegove veličine. Zato je za uspešno poslovanje nakon eksponencijalnog rasta važno da se temeljno istraže zakon o radu, obaveze prema zaposlenima i druge regulative koje utiču na poslovanje.

Izazovi i pretnje u procesu skaliranja

Potreba za skaliranjem može biti deo biznis-modela firme, a može nastati i kao posledica pritiska da se održi tržišna konkurentnost. U svakom slučaju, skaliranje mora biti dobro promišljen proces, usklađen sa mogućnostima i kapacitetima preduzeća. Uz adekvatnu pripremu mogu se izbeći neki od najčešćih izazova i pretnji koje se javljaju u procesu skaliranja:

1. Finansijski nesklad

Dodatna ulaganja su neophodna za rast biznisa, bilo da se on odvija linearno ili eksponencijalno. Od trenutka ulaganja do povrata novca i ostvarenja zarade može proteći duži ili kraći period. Nesklad u protoku novca može da utiče na tempo i rezultate rasta, stoga je neophodno da se razradi strategija održivog poslovanja u nestabilnom finansijskom periodu.

Finansijska i investiciona analiza praktično je obavezan korak u pripremi za skaliranje. Biznis mora proceniti koliko će imati priliva, koliko odliva i koliko će moći održivo da posluje u periodu tranzicije. Ukoliko su potrebni veći izdaci kako bi se ostvarilo skaliranje, potencijalna rešenja su kreiranje dodatnog izvora prihoda, zajam od banke, privatne investicije ili grupno finansiranje (crowdfunding).

2. Optimizacija procesa

Dobro optimizovani procesi su neophodna podrška procesu skaliranja. U suprotnom, postoji rizik za javljanje različitih problema — od šuma u komunikaciji do problema u egzekuciji, distribuciji itd.

Da bi procesi bili dobro optimizovani, moraju biti pouzdani, predvidljivi i jednostavni za razumevanje i sprovođenje. Takođe, moraju davati očekivane rezultate pri svakom ponavljanju i omogućiti lako praćenje napretka.

Važno je uočiti da nisu svi interni procesi skalabilni i da se ne mogu uvek adekvatno optimizovati da isprate ciljeve skaliranja. U tom slučaju treba pronaći bolje optimizovane alternative koje će podržati dalji razvoj biznisa.

3. Podrška zaposlenima

Kako biznis raste, tako rastu i obaveze zaposlenih. Kako zaposleni ne bi doživeli burnout, poslodavac im mora obezbediti adekvatnu podršku. U slučaju da podrška izostane, preopterećenost ili nerazumevanje smera u kome se preduzeće kreće kod zaposlenih može rezultirati padom motivacije i odlukom da prekinu saradnju.

Dve devojke i dečko rade na zajedničkom projektu

Podrška zaposlenima se može realizovati kroz transparentnu komunikaciju i blagovremeno zapošljavanje novih zaposlenih koji će preuzeti deo novonastalog posla. Jasno definisan onboarding sistem omogućio bi novim članovima tima da se uključe u što kraćem periodu i da na taj način rasterete ostale. Ukoliko se poslodavac odluči na zapošljavanje, važno je da ono bude dobro planirano. Zapošljavanje do kog dođe zbog trenutno promenljivog stanja dugoročno samo destabilizuje tim i stvara potrebu za budućim rezanjem kadra.

U procesu skaliranja može doći i do promena uloge zaposlenih, te je važno da se precizno i transparentno definišu svačije pozicije i zaduženja. Na taj način se smanjuje broj propusta i povećava individualna odgovornost.

4. Održavanje odnosa sa klijentima

Dok je preduzeće fokusirano na osvajanje novih tržišta i ostvarivanje novih saradnji, neretko se zanemare odnosi sa lojalnim klijentima. Kako skaliranje zahteva dosta vremena i resursa, lako dolazi do propusta, bilo u vidu prekoračenja rokova, bilo u vidu kvaliteta usluge ili proizvoda koji se isporučuje. Postojeći klijenti su možda navikli da dobijaju određenu dozu posvećenosti i proaktivnosti, čiji izostanak može biti izvor nezadovoljstva i razlog da se preispita nastavak saradnje.

Novi klijenti i nova tržišta uvek nose sa sobom dozu rizika. Upravo zato preduzeće ne sme dopustiti da rizikuje i saradnju sa lojalnim klijentima, jer su se oni već dokazali kao stabilan izvor prihoda.

5. Gubitak fokusa

Na početku poslovanja mali biznisi obično imaju samo nekoliko proizvoda ili usluga koje nude. Portfolio, proizvodnja i broj zaposlenih rastu zajedno za razvojem biznisa, a kako preduzeće teži širenju, lako dolazi do promene ili gubitka fokusa.

Čak i u trenutku osvajanja novih poslovnih teritorija, preduzeće mora ostati dosledno svojim vrednostima. Svi aspekti biznis-strategije treba da se ravnaju prema tim vrednostima. Uz jasno definisanu misiju i viziju nema skretanja sa pravog puta.

Efikasna komunikacija će pomoći svim zaposlenima u firmi da znaju šta rade, zašto rade i na koji način se to što rade uklapa u osnovne ciljeve poslovanja. Osim efikasne komunikacije, rukovodstvo firme treba da osigura i kvalitetnu upotrebu resursa. Ovo se ne odnosi samo na finansije i budžete već i na efikasno rukovođenje talentima. Kako bi skaliranje proteklo glatko, rukovodstvo mora prepoznati na koje pozicije treba preusmeriti svoje najbolje zaposlene, kako bi njihovi potencijali i ekspertiza bili adekvatno iskorišćeni.

6. Pravljenje rezova

Razvoj firme se obično povezuje sa nekom vrstom povećanja — obima posla, broja zaposlenih ili broja klijenata. Međutim, za uspešan eksponencijalni rast nekad je neophodno napraviti rezove. Iako ove odluke mogu biti teške, važno je da se postupa praktično.

Preduzetnici često upadaju u zamku razmišljanja da je povećanje sinonim za rast. Zapravo, rast može značiti da je preduzeće prevazišlo neki model rada i da se razvija u nekom novom smeru. U tom trenutku treba prepoznati strategije koje više ne funkcionišu, timove koji ne donose prihode i zaposlene koji se više ne uklapaju u kulturu kompanije.

Pravljenje rezova može ubrzati transformaciju poslovanja. Da bi se uočili svi aspekti poslovanja koji više odmažu nego što pomažu skaliranju, dobro je da se napravi generalna evaluacija stanja i smera u kome se firma kreće.

7. Održavanje kvaliteta

Ako preduzeće ne može da održi kvalitet usluge, proizvoda ili performansi prilikom skaliranja, to je jasan pokazatelj da je trenutak za skaliranje pogrešan. Kako bi skaliranje bilo uspešno, neophodno je osigurati konstantnu isporuku istog ili boljeg kvaliteta usluge.

Automatizacija procesa je jedan od načina da se održi kvalitet i pri povećanom obimu posla. Onboarding novih članova, odnosi sa korisnicima i menadžment projekata samo su neke od oblasti rada u kojima se može primeniti automatizacija. Na ovaj način se zaposlenima štedi vreme za obavljanje bitnijih zadataka. Umesto da repetitivne stvari rade ručno, zaposleni se mogu više posvetiti tome da posao obavljaju kvalitetnije.

Pri investiranju u tehnologije koje će omogućiti automatizaciju procesa važno je uzeti u obzir i kako će te tehnologije funkcionisati u kombinaciji sa onima koje su već u upotrebi. Retko koja firma koristi samo jedan tip softvera za rad. Integracijom softvera i sistema poslovanje se može znatno pojednostaviti. Manje kanala komunikacije i manje zasebnih alata omogućiće bržu i efikasniju komunikaciju, a samim tim i kvalitetnije poslovanje.

Muškarac i žena uspešno završavaju posao

Ček-lista: Da li ste spremni za uspešno skaliranje?

Nakon temeljne analize poslovanja i kreiranja strategije, vreme je za akciju. Ako ste preduzetnik koji planira skaliranje biznisa, ova jednostavna ček-lista će vam potvrditi da ste sve faktore uzeli u obzir.

✓ Vaš tim je dobro informisan i spreman za povećanje obima posla.
✓ Vaša strategija je čvrsto strukturirana i osiguraće vam konzistentne i predvidljive prihode.
✓ Vaše finansije su stabilne i imate dovoljno prihoda da podržite razvoj preduzeća.
✓ Vaš proizvod je dobro razvijen i postoji realna tržišna potražnja za njim.

Ukoliko se i dalje dvoumite oko nekih stavki i potrebna vam je podrška u vođenju biznisa, rešenje je na par klikova od vas. Upisom na program Strategijski i operativni menadžment na BusinessAcademy naučićete da odgovorite na izazove savremenog poslovanja i održite konkurentsku prednost.

  • 13.01.2023 12:31

Komentar