Zašto vam je neophodan ECDL sertifikat?

Ukoliko želite da se izdvojite od konkurencije na tržištu rada, ili da poboljšate svoju poziciju kod trenutnog poslodavca, neophodno je da posedujete dokaz o svom znanju u radu sa savremenim tehnologijama.

Ubrzan razvoj IT tehnologija, njihov uticaj na sve oblasti savremenog društva, kao i promene koje su nastale u sferi ekonomije, stvaraju sve zahtevnije poslovno okruženje. Poznavanje rada na računaru i posedovanje praktičnih IT veština postali su osnovni kriterijum za ocenjivanje sposobnosti modernih radnika.

 

ECDL

 ECDL (European Computer Driving Licence) je međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti, koja garantuje potpunu kompetentnost za rad na personalnim računarima i korišćenje osnovnih programskih aplikacija u svakodnevnom radu na poslu ili kod kuće. 


ECDL program sertifikacije su kreirali stručnjaci iz celog sveta, a proveren je i odobren od strane relevantnih međunarodnih institucija. Ovaj program je priznat u 148 zemalja i na 36 svetskih jezika, a sa preko 15 miliona do sada sertifikovanih kandidata, predstavlja najrasprostranjeniji standard za korisnike personalnih računara.

Fakultetska diploma više nije dovoljna!

U eri društva zasnovanog na znanju, formalno obrazovanje više nije garant uspešne poslovne karijere. Tržište rada, uslovljeno jačanjem konkurentnosti, od svakog pojedinca zahteva konstantno usavršavanje i profesionalni razvoj, pre svega u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija.

Većina današnjih poslodavaca očekuje od potencijalnog kandidata za posao da već poseduje osnovne kompjuterske veštine. To znači da ćete, sa znanjem i veštinama sertifikovanim po svetskim standardima, biti atraktivniji od konkurencije i lakše doći do posla.

ECDL sertifikat je potreban i svima koji žele da efikasnije obavljaju svakodnevne poslove, ili žele dalji napredak u karijeri u privatnom ili javnom sektoru. ECDL sertifikatima potvrđujete svom poslodavcu da posedujete potencijal za napredovanje.

Sve velike kompanije i institucije cene ECDL

Kompanijama i institucijama, ECDL sertifikacioni programi garantuju efikasnije korišćenje tehnologija i omogućavaju povećanje ukupne produktivnosti, brže ostvarivanje operativnih ciljeva, bolju konkurentnost na tržištu i uštedu novca i vremena, što su i osnovni razlozi zašto su ECDL sertifikati priznati i traženi od strane svetske poslovne zajednice.

Vodeće multinacionalne kompanije Coca Cola, Motorola, IBM, Harrods, General Electric, Ikea, Henkel, P&G, DHL, Shell, BMW, Volkswagen, Opel, Toyota, Renault, Volvo, Dunlop, Xerox i druge, kao i gotovo sve banke i države u svetu, uvele su obavezno ECDL testiranje svojih zaposlenih.

Najznačajnije institucije i kompanije u Srbiji otpočele su sa sprovođenjem ECDL programa još od 2006. godine. Od tada, više od 30.000 ljudi u Srbiji steklo je ECDL sertifikat!

Šta dobijate uz ovaj sertifikat?

  • ECDL sertifikatDokaz o poznavanju rada na računaru i veće mogućnosti za zaposlenje
  • Međunarodno priznate kvalifikacije
  • Viši nivo osnovnih IT veština
  • Veće samopouzdanje u korišćenju računara
  • Osnovu za sticanje novih IT veština
  • Mogućnost fleksibilnog učenja

ECDL program je značajan i zato što je u potpunosti usklađen sa potrebama korisnika – od početnika do IT profesionalaca.

Kako da dobijete sertifikat?

Trebalo bi da se unapred upoznate sa sadržajem 7 modula ECDL programa za koje se vrši testiranje i, kada budete bili spremni, možete polagati test za module po redosledu koji sami odaberete.

Svi polaznici BusinessAcademy mogu da steknu ovaj sertifikat besplatno. 

Želite li da preuzmete najsavremenije poslovne veštine i obezbedite sebi uspešnu karijeru i svetsku zaradu?

I pored svega, steknete ECDL ili neki drugi internacionalni sertifikat? 

BusinessAcademy je pravo mesto za vas. Prijavite se!

 

  • 16.10.2014 15:13

Komentar