Zašto vam je neophodan ECDL sertifikat?

Ukoliko želite da se izdvojite od konkurencije na tržištu rada, ili da poboljšate svoju poziciju kod trenutnog poslodavca, neophodno je da posedujete dokaz o svom znanju u radu sa savremenim tehnologijama.

 

Ubrzan razvoj IT tehnologija, njihov uticaj na sve oblasti savremenog društva, kao i promene koje su nastale u sferi ekonomije, stvaraju sve zahtevnije poslovno okruženje. Poznavanje rada na računaru i posedovanje praktičnih IT veština postali su osnovni kriterijum za ocenjivanje sposobnosti modernih radnika.

 

ecdl-kompjuter1.jpg

 

ECDL (European Computer Driving Licence) je međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti, koja garantuje potpunu kompetentnost za rad na personalnim računarima i korišćenje osnovnih programskih aplikacija u svakodnevnom radu na poslu ili kod kuće.

ECDL program sertifikacije su kreirali stručnjaci iz celog sveta, a proveren je i odobren od strane relevantnih međunarodnih institucija. Ovaj program je priznat u 148 zemalja i na 36 svetskih jezika, a sa preko 15 miliona do sada sertifikovanih kandidata, predstavlja najrasprostranjeniji standard za korisnike personalnih računara.

 

Fakultetska diploma više nije dovoljna!

 

U eri društva zasnovanog na znanju, formalno obrazovanje više nije garant uspešne poslovne karijere. Tržište rada, uslovljeno jačanjem konkurentnosti, od svakog pojedinca zahteva konstantno usavršavanje i profesionalni razvoj, pre svega u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija.

Većina današnjih poslodavaca očekuje od potencijalnog kandidata za posao da već poseduje osnovne kompjuterske veštine. To znači da ćete, sa znanjem i veštinama sertifikovanim po svetskim standardima, biti atraktivniji od konkurencije i lakše doći do posla.

ECDL sertifikat je potreban i svima koji žele da efikasnije obavljaju svakodnevne poslove, ili žele dalji napredak u karijeri u privatnom ili javnom sektoru. ECDL sertifikatima potvrđujete svom poslodavcu da posedujete potencijal za napredovanje.

 

Sve velike kompanije i institucije cene ECDL

Kompanijama i institucijama, ECDL sertifikacioni programi garantuju efikasnije korišćenje tehnologija i omogućavaju povećanje ukupne produktivnosti, brže ostvarivanje operativnih ciljeva, bolju konkurentnost na tržištu i uštedu novca i vremena, što su i osnovni razlozi zašto su ECDL sertifikati priznati i traženi od strane svetske poslovne zajednice.

Vodeće multinacionalne kompanije Coca Cola, Motorola, IBM, Harrods, General Electric, Ikea, Henkel, P&G, DHL, Shell, BMW, Volkswagen, Opel, Toyota, Renault, Volvo, Dunlop, Xerox i druge, kao i gotovo sve banke i države u svetu, uvele su obavezno ECDL testiranje svojih zaposlenih.

Najznačajnije institucije i kompanije u Srbiji otpočele su sa sprovođenjem ECDL programa još od 2006. godine. Od tada, više od 30.000 ljudi u Srbiji steklo je ECDL sertifikat!

 

Šta dobijate uz ECDL sertifikat?

  • ecdl.pngDokaz o poznavanju rada na računaru i veće mogućnosti za zaposlenje
  • Međunarodno priznate kvalifikacije
  • Viši nivo osnovnih IT veština
  • Veće samopouzdanje u korišćenju računara
  • Osnovu za sticanje novih IT veština
  • Mogućnost fleksibilnog učenja

ECDL program je značajan i zato što je u potpunosti usklađen sa potrebama korisnika – od početnika do IT profesionalaca.

 

Kako da dobijete sertifikat?

 

Trebalo bi da se unapred upoznate sa sadržajem 7 modula ECDL programa za koje se vrši testiranje i, kada budete bili spremni, možete polagati test za module po redosledu koji sami odaberete. Više o ECDL programu za polaznike BusinessAcademy pogledajte ovde.

 

Svi polaznici BusinessAcademy besplatno mogu da steknu ECDL sertifikat. 

 

Želite li da preuzmete najsavremenije poslovne veštine i obezbedite sebi uspešnu karijeru i svetsku zaradu?

I pored svega, steknete ECDL ili neki drugi internacionalni sertifikat? 

 

 

 

BusinessAcademy je pravo mesto za vas. Prijavite se!

 

  • 16.10.2014 15:13

Komentar