BusinessAcademy LINK group - jedini Registered Training Centre za BIMS UK qualifications u Srbiji

Sertifikati BIMS-a u BusinessAcademy

Visok kvalitet školovanja i uspešna karijera po završetku istog na BusinessAcademy garantovani su, između ostalog, brojnim članstvima i partnerstvima sa međunarodno priznatim organizacijama i institucijama, čije diplome i sertifikati, priznati na svetskom nivou, pružaju velike mogućnosti napredovanja i uspeha svim polaznicima.

Broj ovih partnerstava raste iz dana u dan. Sada, BusinessAcademy svojim polaznicima pruža mogućnost da steknu kvalifikacije vodeće globalne organizacije u oblasti menadžmenta – British Instutute of Management Studies BIMS. Sertifikati BIMS-a zvanično su priznati i izuzetno cenjeni u više od 160 zemalja sveta, a kompanija LINK group je jedini Registered Training Centre u Srbiji za BIMS UK qualifications. Na taj način, polaznicima BusinessAcademy omogućeno je da dobiju internacionalnu sertifikaciju, relevantnu za sektor menadžmenta i ostvare izuzetne uspehe i postignuća. 

BusinessAcademy vam pruža mogućnost da steknete kvalifikacije vodeće globalne organizacije u oblasti biznisa i finansija, kao i sledeća zvanja:

  • Certified Marketing Specialist (CMS)
  • Certified Finance Specialist (CFS)
  • Certified Human Resource Manager (CHRM)
  • Certified Project Management Analyst (CPMA)

Polaganje ispita za BIMS sertifikaciju izvodi se u prostorijama BusinessAcademy tokom cele godine, dok komisija ovog prestižnog britanskog instituta pregleda i ocenjuje radove polaznika. Nakon toga, institut na adresu BusinessAcademy šalje polaznicima svetski priznate sertifikate, omogućivši im da se sigurnim koracima upute u svet marketinga, finasija, računovodstva, upravljanja ljudskim resursima ili projektnog menadžmenta.

  • 04.04.2013 09:55

Komentar