Započnite karijeru HR menadžera od nule

Pitanja na razgovoru za posao koja treba da postavite kandidatu

Prilikom intervjua za posao, najčešća pitanja koja ćete postaviti potencijalnim kandidatima za posao odnosiće se na radno iskustvo, karakteristike ličnosti, planove i ambicije.

Pitanja na razgovoru za posao možete grupisati u više kategorija: procena ličnosti, konkretne veštine, timski rad, opšte veštine, odnos prema karijeri, obrazovanje, planiranje, komunikacija, vođstvo... Time ćete dobiti kompletnu sliku o kandidatu koji se nalazi pred Vama. Zapisujte svoja zapažanja i kandidatove odgovore. Tako ćete sebi umnogome olakšati proces selekcije i odabira pravog kandidata. Dobra informisanost je ključ da dođete do odličnog zaposlenog. Jer Vaša želja je odabrati kandidata koji svojim kvalifikacijama i karakternim osobinama najviše odgovara otvorenom radnom mestu. Dobar izbor kadrova osigurava manje napuštanje kompanije, bolje motivisane ljude i bolje radno mesto. Troškovi lošeg izbora kadrova su zapanjujući.

Pitanja na razgovoru za posao koja slede su tipična koja se koriste za određivanje perfomansi kandidata:


Procena ličnosti

 • Koje su Vaše glavne pozitivne osobine?
 • Koje su Vaše slabosti?
 • Kako slabosti koje ste naveli utiču na postizanje rezultata?
 • Šta Vas motiviše na uspeh?
 • Koja su Vaša glavna dostignuća?
 • Kako bi Vas opisali šefovi?
 • Koja je najkreativnija stvar koju ste do sada uradili?

Konkretne veštine

 • Opišite situaciju kada ste morali da ubedite nekoga da uradi nešto.
 • Da li možete da mi date primer kada niste uspeli da nekoga ubedite. Šta ste naučili iz toga?
 • Šta radite kada ste u pravu, a ostali se ne slažu sa Vama?

pitanja na razgovoru za posao

Opšte veštine

 • U kojim situacijama se teško snalazite?
 • Opišite situaciju u kojoj ste morali da radite pod pritiskom. Šta ste uradili da smanjite pritisak?
 • Šta je Vaše najveće razočarenje? Kako ste na njega reagovali?
 • Da li ste ikada imali problema radeći sa kolegom - kako ste izašli na kraj sa tim?

Odnos prema karijeri, poslu i poslodavcu

 • Kakav odnos ste imali sa šefom ma prethodnom radnom mestu
 • U čemu ste najviše/najmanje uživali na Vašem prethodnom poslu? Zašto?
 • Koliko dobro znate da koristite kompjuter?
 • Šta znate o ovoj kompaniji?
 • Koliku platu očekujete?
 • Šta mislite o prekovremenom radu?
 • Da li volite da radite u tačno određenom radnom vremenu?
 • Zašto želite da napustite kompaniju u kojoj sada radite?
 • Koji je Vaš cilj u karijeri?
 • Da li posedujete preporuke od Vaših prethodnih poslodavaca?
 • Opišite mi Vaš koncept profesionalnosti.
 • Gde biste želeli da budete za 5 godina?

Obrazovanje

 • Koji je najvažniji segment Vašeg obrazovanja?
 • Zašto ste izabrali baš taj fakultet?
 • Koji Vam je bio najomiljeniji predmet? Zbog čega?
 • Koji Vam je bio najmanje omiljeni predmet? Zbog čega?  
 • Da li želite unaprediti Vaše znanje, tj. dodatno se školovati?

Timski rad

 • Opišite mi tim u kome ste radili - kakav je bio Vaš doprinos?
 • Kakve ste probleme imali u timu - kako su ti problemi rešeni?
 • Na koji način biste izabrali tim koji bi radio sa Vama na nekom projektu?

Komunikacija

 • Opišite mi prezentaciju koju ste održali. Na šta ste bili ponosni, šta biste promenili?
 • Kako biste definisali svoje veštine  komunikacije?

Vođstvo

 • Šta vođa znači za Vas?
 • Na koji način ste do sada bili vođa?
 • Opišite mi idealnog vođu.

Planiranje

 • Opišite mi situaciju kada ste nešto morali da planirate - koji ste proces koristili?
 • Kako se snalazite kada morate da radite više stvari odjednom?
 • Opišite mi situaciju kada ste došli do inovativnog rešenja za neki problem.

Koja pitanja na intervjuu za posao će menadžer ljudskih resursa upotrebiti zavisiće i od vrste radnog mesta i njegovih specifičnosti. Postoje pitanja na razgovoru za posao čija pravilna formulacija pomaže da procenite kandidata. Zato izbegavajte zatvorena pitanja tipa: "Da li možete raditi pod pritiskom?" Ispravno pitanje je: "Šta mislite o radu pod pritikom?" Pitanja koja traže izbor između teških alternativa služe za procenu kandidatovog pristupa procesu donošenja odluka, npr. "Šta je po Vama manje zlo, pronevera ili falsifikovanje?" Postoje i pitanja kojima možete zbuniti ljude koji se uvek slažu, npr. "Uvek sam mislio da usluga klijentu treba početi tek kad su svi računi plaćeni, zar i Vi ne mislite tako?" U kreiranju takvih pitanja poželjna je kreativnost i poznavanje psihologije kod ispitivača.

Razlozi za odabir nekog kandidata trebaju se bazirati na ispunjavanju kriterijuma izbora, njegovim referencama, uklapanju u opis i profil posla, a ne na godinama iskustva ili zato što je izabrani više pričljiv od ostalih kandidata. Kandidati za posao ne smeju da se diskriminišu ni po kom osnovu i potrebno je biti što objektivniji prilikom procena ličnosti i odlučivanja o tome ko i u kolikoj meri ispunjava potrebne kriterijume za posao.

Zato je veština intervjuisanja jedno od bitnih obeležja dobrog HR menadžera. Menadžeri ljudskih resursa znaju kako voditi razgovor za posao kao i kada treba postaviti koje pitanje kako bi saznali što je moguće više o kandidatu koga intervjuišu. 

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Kako se formiraju različite vrste timova? Apolo sindrom
Request for Meeting Business Conversation at Restaurant

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se