Započnite karijeru HR menadžera od nule

Arhitektura saznanja – jedinstvena metoda učenja

Arhitektura saznanja: Građenje znanja i stručnosti

Konstantna težnja ka napredovanju i inovacijama u sferi obrazovanja učinila je da u pružanju znanja i veština studentima, učenicima i polaznicima naših obrazovnih ustanova uvek idemo korak napred, i više.

BusinessAcademy u procesu nastave primenjuje specijalnu metodu lakog i brzog učenja – Arhitekturu saznanja.

Arhitektura saznanja je, kao jedinstvena metodologija, naše autorsko delo, evidentirano i deponovano u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije, pod registarskim brojem 2014/329 A-2014/0019 – Metoda „Arhitektura saznanja”.

U proces učenja se možete uključiti na dva načina koji će Vam osigurati da znanja steknete brzo i lako. Svaki od ovih načina je posebno razvijen kako bi izborom najadekvatnije metodologije učenja doprineo poštovanju obrazovnih potreba polaznika i dostizanju planiranih kompetencija. Nastavu možete pohađati putem učenja na daljinu (preko DL platforme) ili tradicionalno.


Distance Learning nastava

Učenje na daljinu ili DL nastava omogućava polazniku pohađanje nastave koje se u potpunosti ostvaruje od kuće, ili sa drugog mesta koje polaznik izabere. Ovaj način obrazovanja je prilagođen svim polaznicima kojima je potrebno da sami izaberu vreme i mesto za pohađanje nastave i izvršavanje nastavnih obaveza.

Uvek dostupni materijali putem interneta

Materijali na DL platformi

Polaznici i studenti koji su se opredelili za ovakav način učenja, svim materijalima mogu pristupiti na DL platformi, sa bilo koje lokacije – jedini uslov je internet konekcija. Na platformi su im dodeljeni kursevi koji sadrže tekstualne materijale, multimedije, testove za vežbu, praktične zadatke, preporučenu literaturu, repozitorijum sa dodatnim materijalima, zvanične testove za proveru znanja...

Live stream i video arhiva predavanja

Video sa prevanjima

Po sopstvenom izboru, polanici mogu pratiti i live stream predavanja (direktan prenos „živih” predavanja), inače namenjenih polaznicima koji nastavu pohađaju tradicionalno, u toku kojih, putem chata, mogu postavljati pitanja predavaču. Takođe, predavanja se mogu pratiti i naknadno, zahvaljujući video arhivi svih održanih predavanja. Live stream za DL polaznike je dodatni resurs za sve koji žele da upotpune svoja znanja na ovaj način.

Interakcija sa predavačima

Slobodna komunikacija sa prevačima

Tokom online učenja, interakcija nije izostavljena, naprotiv. U toku DL nastave, polaznici imaju mogućnost da postavljaju pitanja voditelju kursa, nakon čega će dobiti kvalitetnu, detaljnu povratnu informaciju o svim praktičnim radovima, koje predaju u toku obrazovnog procesa. Ovim se obezbeđuje dinamičnost u procesu učenja i praktična primena stečenih znanja.

Chat i whiteboard konsultacije

Online konsultacije

Polaznicima su omogućeni i posebni termini za chat ili whiteboard konsultacije, koje realizuje voditelj kursa za konkretnu grupu, na kojima dobijaju dodatnu pomoć u procesu učenja. Pored redovne komunikacije sa predavačima mailom, u dogovorenom terminu su na raspolaganju za sva pitanja i nedoumice.

EDU wall

Forumi i EDU wall

Kako bi se DL polaznicima pružilo iskustvo aktivnog učenja, u određenim kursevima obezbeđeni su forumi i EDU wallovi, koji omogućuju diskusiju, razmenu iskustava, znanja i veština između polaznika, čime se podstiče učenje i otvaraju mogućnost stvaranja i prenošenja znanja. Razmena iskustava, objavljivanje radova, javno rešavanje zadataka i međusobna interakcija polaznicima u velikoj meri unapređuje proces prisvajanja znanja.

Plan napredovanja i uspeha

Sitem podrške pri učenju

Na DL platformi je obezbeđen sistem podrške u učenju za polaznike, koji omogućava detaljan uvid u planirane obaveze, ostvareni uspeh, preporuke o tempu napredovanja, često postavljana pitanja (FAQ), rečnik pojmova, bazu poslatih radova, pristup svim važnim uputstvima, kao i jednostavan način slanja svih pitanja, predloga i sugestija.


Nastava u učionici - tradicionalno

Tradicionalna nastava u našim obrazovnim ustanovama je slična blended learningu tj. tradicionalnoj nastavi koja je u velikoj meri obogaćena svim prednostima upotrebe modernih tehnologija i omogućava izvršavanje velikog broja obaveza i od kuće.

Moderne računarske laboratorije i Live stream

Uslovi za tradicionalnu nastavu

Polaznici koji se odluče da pohađaju tradicionalnu nastavu u moderno opremljenim računarskim laboratorijama, takođe mogu pratiti predavanja i putem live streama ukoliko nisu u mogućnosti da prisustvuju. U toku Live streama mogu postavljati pitanja predavaču, ili isti odgledati i pristupom video arhivi, što omogućava još jedan način za kompletiranje svih nastavnih obaveza.

Konsultacije uživo sa predavačima

Konsultacije sa predavačima

Konsultacije sa predavačima, "oči u oči" kao sastavni deo edukacije pomažu temeljnom i efikasnom načinu pristupanja procesu usvajanja znanja i veština. Konsultacije su sjajna prilika da se kroz razgovar sa predavačima o nastavnom gradivu reše nedoumice ukoliko postoje i dobiju odgovori na sva pitanja, koji će olakšati dalje učenje.

Završni rad kao kruna stečenih znanja

Završni rad

Kako bismo podstakli naše polaznike da u praksi primene i prikažu ono što su naučili tokom školovanja, sastavni deo školovanja je i izrada završnog rada. Pored toga što je završni rad najbolja prezentacija i potvrda stečenih znanja, takođe je i jedna od najjačih referenci za uspešan nastavak karijere.

Poklon DL kursevi

Poklon kursevi

Način učenja u našim obrazovnim ustanovama potpomognut je raznim servisima i poklon kursevima iz oblati razvoja karijere, vođenja biznisa, poslovnog bontona i ostalih oblasti važnih za kompletan razvitak jednog uspešnog profesionalca, bez obzira kojom strukom se bavi. Na ovaj način, polaznicima omogućavamo da se upoznaju sa metodologijom učenja na daljinu, što ih priprema za učešće u ovakvom procesu u budućnosti, koji je, inače, u najuspešnijim svetskim kompanijama standardni način usavršavanja zaposlenih.


Arhitektura saznanja – pogodnosti za oba načina školovanja

DL i tradicionalni polaznici, pored svega navedenog, imaju i mogućnost korišćenja dodatnih servisa koji doprinose kvalitetu nastavnog procesa i čine da ovaj obrazovni ciklus bude kompletan. Oba načina pohađanja nastave u našim obrazovnim ustanovama upotpunjena su višestrukim pogodnostima koje imaju za cilj unapređenje obrazovno-vaspitnog procesa.

Online i offline biblioteka

Dostupnost bibiloteke

Korišćenje biblioteke i dodatne literature, mogućnost predlaganja nove literature koja bi pomogla u proširenju znanja iz oblasti u kojoj se usavršavaju, predstavlja još jednu mogućnost koja doprinosi kvalitetu procesa učenja, a koja je dostupna polaznicima i DL, i tradicionalne nastave.

Međunarodna sertifikacija

Saradnja sa uglednim kompanijama

Saradnja sa najuglednijim kompanijama i akreditacija nastavnog programa realizovanog po visokim standardima grupacije pet vodećih svetskih univerziteta polaznicima omogućava polaganje brojnih međunarodnih ispita u cilju dobijanja odgovarajućih sertifikata. Svako od dobijenih stručnih zvanja priznato je na svetskom nivou, bez izuzetka i govori o najvišem nivou stručnosti u izabranoj oblasti.

Online servis

Prednosti online servisa

Pored svega ovoga, polaznici imaju pristup i online servisu koji im omogućava da na jednom mestu pristupe svim rasporedima, dodatnim materijalima za učenje i drugim važnim informacijama. Takođe, polaznicima se uvek prosleđuju sva važna obaveštenja i kroz sistem obaveštavanja putem poruka.

Centar za razvoj karijere

Usluge Centra za razvoj karijere

Usluge Centra za razvoj karijere takođe su dostupne DL i tradicionalnim polaznicima. Rad Centra odnosi se na povezivanje polaznika sa kompanijama koje zapošljavaju kadrove, distribuiranje oglasa za posao, prakse i druga angažovanja, sprovođenje besplatne edukacije za polaznike, pružanje savetodavnih usluga i pomoć prilikom izrade radne biografije.

Priručnik Efikasno učenje

Lakše i brže učenje

Kako bismo svim polaznicima pomogli da unaprede svoje sposobnosti i veštine, obezbedili smo i Priručnik o efikasnom učenju, kao i DL kurs koji za cilj ima da im pomogne u savladavanju metoda efikasnog učenja. Ovaj priručnik pomaže da se na najefikasniji način, najbrže, najlakše i najjednostavnije preuzmu znanja koje smo pripremili.

Tehnička podrška

Tehnička podrška

U cilju potpune podrške, polaznicima je u obrazovnom procesu obezbeđena i stalna pomoć studentske službe i tehničke podrške, koji su polaznicima na raspolaganju u toku kompletnog procesa školovanja kao pomoć prilikom bilo kakavih nedoumica u vezi školovanja, rada platforme za učenje na daljinu ili nejasnoća nastalih pre samog upisa.

Personal Development Program za razvoj veština potrebnih za uspeh

Personal Development Program za razvoj veština potrebnih za uspeh

Polaznici BusinessAcademy, pored usvajanja stručnih znanja, mogu da učestvuju i u Personal Development Programu, u okviru koga će razviti dodatne veštine i kompetencije neophodne za uspeh u svakom poslu. Sa njima će, na razvoju takozvanih „mekih” veština, raditi najveći stručnjaci u oblasti karijernog razvoja i najuspešniji privrednici i pomoći im da zadobiju značajnu komparativnu prednost na tržištu rada.

 

Podrška andragoga i psihologa u učenju

Podrška andragoga i psihologa u učenju

Polaznici BusinessAcademy imaju sveobuhvatnu podršku andragoga i psihologa u procesu učenja, a razvoj materijala za učenje dešava se pod njihovim stručnim nadzorom. Andragoški pristup obrazovanju specifičan je po tome što uzima u obzir starosno doba polaznika i njihove lične afinitete. Na taj način, program je prilagođen potrebama svakog polaznika i utoliko je više delotvoran.

 

Posebna metoda, „arhitektura saznanja”, koju smo razvili u toku proteklih 15 godina razvijajući koncept učenja na daljinu, pomaže polazniku da stekne i usavrši znanja iz oblasti koju je odabrao, koristeći metode učenja koje njemu najviše odgovaraju, shodno preferencijama, dosadašnjem iskustvu u obrazovnom procesu, stilu učenja i raspoloživom vremenu, ali i mnogo više od toga.

Pored sticanja znanja u izabranoj oblasti i pripremanja za polaganje za relevantne međunarodno priznate sertifikate, ovako razvijena metoda „arhitektura saznanja” pruža potpunu podršku polazniku, pomaže mu da unapredi svoju sposobnost učenja, upoznaje ga sa savremenim metodama i načinima obrazovanja, pomaže mu u daljem razvoju karijere i omogućava mu da veštine i znanja koja je stekao prezentuje u poslovnom svetu na najadekvatniji način – da bude prepoznatljiv, kreativan i uspešan.

Sopstvenao iskustvo nam pokazuje da učenje putem interneta nudi ogroman broj pogodnosti. Ovo onlajn obrazovanje se prilagodilo novim tehnologijama i iskoristilo ogromne mogućnosti koje one pružaju i postalo efektivnije i efikasnije od čistog tradicionalnog obrazovanja.

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se