Započnite karijeru HR menadžera od nule

Šta radi menadžer?

Menadžeri rade na ključnim upravljačkim i izvršnim položajima u privatnim i državnim preduzećima, u kojima kreiraju i sprovode poslovnu politiku. Naime, menadžment je višenamenski organ koji predstavlja proces izvršavanja zadataka uz pomoć drugih ljudi u bilo kojoj industriji, dok je menadžer osoba koja planira i realizuje korporativne ciljeve uz pomoć ostalih zaposlenih.

Nasuprot mitovima, menadžeri dolaze prvi na posao i odlaze poslednji. Pored toga, na osnovu dnevnika koje su vodili više od 160 engleskih menadžera može se uočiti da oni rade bez prekida od pola sata više do dva dana. Takođe, oko 93% vremena svoje dnevne aktivnosti provode u poslovnom komuniciranju sa klijentima i poslovnim saradnicima. Oni koriste analitički pristup kod utvrđivanja potreba potrošača, troškova ponude, segmentacije tržišta, konkurencije, profitabilnosti i finansijskih projekcija. U skladu sa tim od menadžera se očekuje da donose racionalne poslovne odluke.

sta radi menadzer, posao menadzera, sta je menadzer, menadžer

Donošenje racionalnih odluka po pravilu se zasniva na dobrom dijagnostikovanju problema, na ispitivanju najvećeg broja alternativnih rešenja, analiziranju i upoređivanju ovih alternativa i selekciji najboljih kao osnove za sprovođenje poslovne akcije. Većina stručnjaka smatra da je donošenje racionalnih poslovnih odluka najvažnija i ujedno najteža menadžerska poslovna aktivnost.

Ako je Vaša želja da postanete menadžer, pogledajte program: Strategijski i operativni menadžment

Menadžerski posao uključuje veliki broj zaduženja, pa i ceremonijalne poslove. Menadžeri u malim firmama u velikoj meri su još uvek angažovani na rutinskim poslovima, zbog toga što mnoge male firme ne mogu da formiraju grupu specijalista za pojedine poslove. Posao menadžera uključuje i prikupljanje važnih informacija, a mnoge od neophodnih informacija su im dostupne zahvaljujući njihovom statusu. Zajedno sa svojim saradnicima, menadžeri prave poslovnu strategiju firme, poslovne planove, vode politiku firme i sprovode je u praksi. Takođe, jedan od njihovih osnovnih poslova je i analiziranje okruženja.

Menadžeri planiraju ciljeve i zadatke koje treba dostići i izvršiti, zatim definišu organizacionu strukturu koja može da obezbedi realizaciju tih ciljeva. Oni biraju kadrove sa kojima će raditi na izvršavanju planiranih zadataka, rukovode celokupnim procesom i kontrolišu svaki aspekt plana aktivnosti, kako bi uspešno realizovali poslovne ciljeve kompanije u tekućim uslovima i sa resursima koji su na raspolaganju.

menadzer opis posla, kako postati menadzer

Šta sve spada u opis posla menadžera?

Menadžment je sklop marketinga, PR-a, finansija, prodaje, poslovne organizacije, timskog rada i ličnih veština. U skladu sa tim, radni dan jednog menadžera je poprilično dinamičan, a u zavisnosti od njegovog položaja (top, funkcionalan ili operativni menadžment) njegovi zadaci mogu podrazumevati:

 • uspostavljanje strateških ciljeva prikupljanjem relevantnih informacija,
 • praćenje zakonskih propisa i odgovornost za njihovu primenu,
 • prilagođavanje poslovne strategije kompanije tržišnim uslovima,
 • formiranje novih operativnih standarda i procedura,
 • izrada proračuna projekta i poslovne opravdanosti,
 • sprovođenje plana aktivnosti i postizanje unapred određenih ciljeva,
 • upravljanje ljudskim resursima u cilju efektivne i efikasne realizacije ciljeva,
 • upravljanje svakodnevnim aktivnostima, motivisanje i razvijanje tima,
 • koordinacija izvršenja zadataka,
 • ispravljanje nepravilnosti u toku izvršenja,
 • kontrola rezultata rada i izvršavanja plana aktivnosti,
 • prikupljanje povratnih informacija od strane klijenata i ispitivanje tržišta,
 • formiranje i unapređenje brenda kompanije,
 • obezbeđivanje poštovanja kompanijskih pravila i procedura,
 • preporučivanje i predlaganje promena višim rukovodiocima,
 • praćenje aktuelnosti i poslovanja konkurenata, 
 • priprema i podnošenje izveštaja o aktivnostima.

Koje su to poželjne osobine koje treba da poseduje jedan menadžer?

Menadžer bi trebao da bude organizovan, odlučan, inteligentan, kompetentan. Trebalo bi da poseduje veštinu ophođenja sa ljudima i sposobnost motivisanja saradnika. Inovativnost i kreativnost su, takođe, osobine koje krase menadžere, ukoliko zaista žele da budu uspešni u poslu kojim se bave.

Obrazovanje u skladu sa tržišnim promenama

Program je posebno osmišljen za sadašnje i buduće lidere, spremne da odgovore na sve izazove savremenog poslovanja, postignu i održe konkurentsku prednost. Tokom školovanja na ovom odseku steći ćete teoretsko i praktično znanje, kao i sveobuhvatan uvid u prirodu menadžerskog poziva.

Osim strategijskih i operativnih stručnih znanja, naučićete kako da primenite naučne tehnike za donošenje profitabilnih odluka kao što su optimizacija i simulacija, modeli za identifikaciju izbora, formalizaciju ustupaka i specifikaciju ograničenja. Po završetku programa steći ćete Cambridge International sertifikat, koji će vam doneti dobre poslovne prilike, veći autoritet i mnogo veću zaradu.

Veštine i znanja kojima ćete ovladati završetkom Menadžment programa su:

 • veštine javnog nastupa
 • veštine govorništva
 • veštine liderstva
 • veštine upravljanja vremenom
 • veštine donošenja odluka
 • veštine pregovaranje
 • veštine pisanja biznis plana
 • veštine upravljanja ljudskim resursima unutar firme
 • veštine upravljanja marketingom i prodajnim procesom
 • veštine upravljanja znanjem zaposlenih
 • veštine planiranja i vođenje karijere

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se