Upisni rok je počeo

Sistem menadžment, System Management

Opis kursa

Kurs Sistem menadžment projekata opisuje pojmove sistem menadžmenta i njegove najvažnije aspekte koje jedna projektno orijentisana organizacija koristi u svom poslovanju. Akcenat se stavlja na principe organizovanja u okviru sistem menadžmenta, ali i na tipove organizacionih struktura.

Kurs opisuje i pojam i struktuiranje virtualne organizacije kao savremenog modela organizacione strukture i program menadžment kao novu tendenciju sistem menadžmenta projekata.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa jeste da se polaznici u potpunosti upoznaju sa pojmovima i aktivnostima vezanim za uspešno uspostavljanje sistem menadžmenta projekata u organizaciji, kako bi u budućnosti samostalno mogli da pristupe realizaciji ovog kompleksnog projekta u okviru svog posla.

Sadržaj kursa omogućiće polaznicima da steknu veštinu dobrog organizovanja, kao i kreiranja i uspostavljanja odgovarajuće organizacione strukture pri uvođenju sistem menadžmenta u organizaciju.

Znanja koja će polaznici steći na ovom kursu pomoći će im da u budućem poslovanju uspešno kreiraju mrežu članova virtualne organizacije u cilju smanjenja troškova i povećanja efikasnosti u toku realizacije planiranih projekata, kao i da uspešno vode program projekata koji bi trebalo u potpunosti da zaživi i na našim prostorima.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment projekata.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.