Započnite karijeru HR menadžera od nule

Otkrijte 11 elemenata koji čine paket

Ovo je 11 elemenata koji su uračunati u cenu školovanja na BusinessAcademy:

 • Fond časova prema programu
 • Konsultacije prema rasporedu
 • Korišćenje biblioteke na BusinessAcademy
 • Besplatni internet sati u prostorijama BusinessAcademy
 • Korišćenje računara za vežbu po rasporedu vežbanja
 • Internet servis sa materijalima sa predavanja
 • Besplatni sadržaji online televizije LINKeduTV tokom školovanja
 • Određivanje profesionalne orijentacije
 • Izrada profesionalnog CV-a na kraju školovanja
 • LINK sertifikat za uspešno savladanu obuku za određeni program (ukoliko kandidat ispuni potrebne uslove)
 • Polaznik ima pravo besplatnog polaganja za internacionalni sertifikat:

  • Cambridge International A&AS level Business koji u sebi sadži module:
  • Menadžment ljudskih resursa
  • Menadžment
  • Marketing i marketing menadžmenta
  • Prodaja i menadžment prodaje
  • Menadžment projekata
  • Finansijski menadžment
  • Poslovna administracija
  • Preduzetništvo

Napomene: Pravo na polaganje za međunarodne sertifikate polaznik stiče nakon dobijanja LINK sertifikata, odnosno nakon uspešnog završetka svih predviđenih obaveza za dobijanje LINK sertifikata.

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se