Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Menadžment ljudskih resursa – Kako pravilno rukovoditi najvažnijim delom preduzeća

Menadžment ljudskih resursa

Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
3 trimestra
Fond časova
557 časova
Diplome i sertifikacija
ICM Diploma (single subject) in Human Resource Management
ECDL (European Computer Driving Licence)
Pearson English International Certificate
BusinessAcademy Certified HR Manager
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Školovanjem na odseku Menadžment ljudskih resursa savladaćete znanja i veštine za rukovođenje najvažnijim delom preduzeća: ljudima. Ako osećate da ćete uživati u stvaranju jakih profesionalaca, ovaj odsek na BusinessAcademy je za Vas.

Zaposleni čine više od 50% troška prosečnog preduzeća. Nije ni čudo da je menadžment laboratorija Jim Collins otkrila da je rukovođenje ljudima najvažniji menadžment izazov decenije. Veći profit po pravilu ostvaruje preduzeće sa pametnijim, organizovanijim, proaktivnijim zaposlenima. To posebno važi za preduzeća koja imaju cilj da se dobrim servisom izdvoje od konkurencije.

Zato cilj školovanja za menadžera ljudskih resursa nije da rukovodite ljudima, nego da Vas naučimo da rukovodite stvaranjem najboljih zaposlenih. Da primenite najnoviju grupu otkrića u menadžment nauci. Kao kvalitetan profesionalac tada lako dolazite u poziciju uticaja, autoriteta, odlične naplate svojih novih sposobnosti.


 

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se na odsek Menadžment ljudskih resursa.

 

Koje veštine i znanja ćete savladati na odseku Menadžment ljudskih resursa?

Na ovom odseku ćete naučiti kako da razvijate profitabilne metode za regrutaciju i zapošljavanje, motivaciju i nagrađivanje zaposlenih, trening i razvoj, jačanje produktivnosti i građenje karijere. Takođe, kao specijalista za ljudske resurse dobićete stručna operativna znanja da biste znali kako da blisko sarađujete sa operacionim menadžerima i direktorima na smanjenju troškova zaposlenih.

Vaš zadatak je da pripremite organizaciju da pravilno reaguje na tržišne promene. Naš cilj je da Vam predamo resurse i alate da svoju novu specijalnost primenite pravilno.

Naučićete da primenjujete naučna otkrića u kreiranju okruženja koja u zaposlenima bude želju za maksimumom ulaganja.

Istovremeno, savladaćete analitičke tehnike kao što su metode skupljanja specijalističkih podataka o zaposlenima, tehnike obrade i analize. Znaćete da izračunate koliko svaki zaposleni donosi profita kompaniji, koliko ga vredi nagraditi, kakvu vrstu posla i zaduženja mu treba dati da bi preduzeću obezbedio još veće rezultate.

Grupe veština i znanja koje ćete steći školovanjem na ovom odseku su:

  • Kompletan ciklus rada sa ljudskim resursima 
  • Vođenje i organizacija timova
  • Napredne veštine upravljanja ljudskim resursima
  • Strateški menadžment ljudskih resursa
  • Finansije
  • Menadžerske poslovne veštine
  • Lične veštine pregovaranja, liderstva, pravilnog donošenja odluka u poslovnom okruženju
  • Vođenje projekata

Plan i program za odsek Menadžment ljudskih resursa ima naglasak na kreiranje kvalitetnih profesionalaca i kontinuiran rad sa njima. Pogledajte plan i program sa svim nastavnim predmetima.

 

Menadžment u menadžmentu ljudskih resursa

Kao profesionalac za rukovođenje ljudima, steći ćete tehničku stručnost potrebnu za rukovođenje organizacijom.

Finansije. Savladaćete finansijske metodologije za razumevanje i određivanje potreba za finansiranjem ljudskih resursa. Znaćete kako da primenite kvantitativne metode za analizu ulaganja i povraćaja na investiciju vezanu za ulaganje u zaposlene.

Odlučivanje. Naučićete kako da primenite specifične naučne tehnike za donošenje profitabilnih odluka. Vršićemo eksperimente tokom kojih ćete savladati praktične tehnike racionalnog odlučivanja. To je neophodno zato što će Vam sposobnost da razmišljate čisto, i zahvaljujući tome brzo primenite svoja tehnička znanja, doneti dobre poslovne uspehe.

Motivacija zaposlenih. Komunikativne strategije i tehnike su neophodne za svaki značajan uspeh u poslu. Zato ćete na BusinessAcademy savladati testirane tehnike ubeđivanja, pregovaranja i motivacije. Bez obzira da li sa ljudima komunicirate preko podijuma, u sali za sastanke, pismom ili e-poštom, naučićete kako da budete ubedljivi. Kako da prenesete svoj entuzijazam i ideje na druge ljude.

Vođenje projekata. Naučićete kako da digitalnim tehnologijama i otkrićima u vođenju poslovnih operacija obezbedite sistematsko praćenje i kontrolu procesa vezanih za ljudske resurse. Kada se zaposleni u preduzeću posmatraju kao resurs, njihovo rukovođenje traži projektnu organizaciju.

 

Gde ćete moći da radite?

Smanjenje troškova i povećanje profitabilnosti koje kao kvalitetan menadžer ljudskih resursa možete da obezbedite preduzeću sa 100 ili više zaposlenih su dovoljni da Vam donesu odličnu platu i uticaj.

Isto tako, možete izgraditi jaku karijeru radom u malim ambicioznim preduzećima koja ciljano razvijaju jake profesionalce i na taj način se izdvajaju od konkurencije. U vreme puno izazova, kao što je ovo naše, kvalitetni zaposleni su jedan od najpouzdanijih načina za preduzeće da se razvije, tako da je ogromna korist koju možete pružiti preduzećima u bilo kojoj industriji.

Naravno, potreba za pravilnim rukovođenjem troškova vezanih za zaposlene je stalna, isto kao i potreba za zapošljavanjem najboljih ljudi sa tržišta, tako da možete raditi ili voditi agencije za konsalting, zapošljavanje, recruiting.

Bonus paket veština za vašu savršenu karijeru – Personal Development program

U okviru školovanja na programu Menadžment ljudskih resursa, osim stručnih znanja, dobićete i poseban paket veština koje će vam koristiti u svakom poslu i najznačajnije su za uspeh u karijeri, Personal Development Program (PDP). Između ostalog, u njih spadaju motivacija, timski rad, analitičnost, komunikativnost, sampouzdanje, fokus, koncentracija, selekcija prioriteta i druge. To su takozvane transverzalne ili dodatne veštine.

Kako bismo vam pomogli da ostvarite uspeh u poslu i karijeru o kakvoj sanjate, pokrenuli smo Personal Development Program (PDP). Tokom programa usvojićete upravo ove dodatne, prenosive veštine i to kroz praktičan rad, putem kratkih edukativnih radionica. Možete ga pohađati tradicionalno ili online. Tokom ovog programa radićete sa najvećim stručnjacima za razvoj karijere i najuspešnijim privrednicima, na razvoju i unapređenju veština koje će vam doneti konkurentsku prednost na tržištu rada.

Program predstavlja odličan način da nadogradite znanja i veštine koje ste stekli tokom školovanja i omogućava vam da zauzmete superiornu poziciju na tržištu.

U okviru Personal Development Programa, između ostalog, dobijate višemesečnu praktičnu obuku gde ćete razviti transverzalne veštine koje će vas izdvojiti na tržištu rada, paket radionica iz različitih oblasti ličnog i profesionalnog razvoja, lični profil na osnovu testa ličnosti i testa sposobnosti, mentorski rad sa predavačima i konsultantima, plan razvoja karijere, zvanično uverenje o završenom programu i stečenim veštinama, preporuku mentora i 12 meseci konsultantske podrške u razvoju karijere.

Saznajte više o Personal Development Programu i pogledajte njegov plan i program.

 

Šta dalje?

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se