Započnite karijeru HR menadžera od nule

Kako da dobijete sertifikate i zvanja za visokoplaćene poslove?

cambridge logo

Diplome i sertifikati koje dobijate na BusinessAcademy su priznati na svetskom nivou.

To je zato što obuku i polaganje finalnih ispita organizuje BusinessAcademy, a sertifikat se šalje direktno sa adrese Cambridge odeljenja za međunarodne ispite, iz Engleske.

Pri tom, pored jednogodišnjeg Cambridge International A&AS level sertifikata, u zavisnosti od oblasti poslovanja koju izučavate, na BusinessAcademy dobijate svetski priznate poslovne sertifikate kojima stičete stručna zvanja ili zvaničnu sertifikaciju.

Iz našeg iskustva, sa ovim papirima u ruci stičete priznat autoritet u zemlji. Osim realnih poslovnih sposobnosti koje dobijate, rang Vaših novih zvanja Vam otvara vrata preduzeća koja nude odlično plaćene poslove.

To je zbog toga što BusinessAcademy radi na najvišem nivou partnerstava sa odeljenjem za međunarodne ispite Univerziteta Cambridge, jednim od pet vodećih univerziteta na svetu.

Inače, Cambridge odeljenje za međunarodne ispite je deo organizacije Cambridge Assessment, najveće evropske agencije za ocenjivanje i odeljenje je Cambridge univerziteta.

Dva od mnogih razloga zašto imamo ova ovlašćenja su kvalitet projekata koje su naši timovi izvršili i metodologija “Arhitektura saznanja”, koju koristimo za izvođenje nastave, čime obezbeđujemo visok nivo stručnosti polaznika. Bez obzira na to da li se školujete tradicionalno ili učenjem na daljinu.

Kako Vam posedovanje ovih diploma i sertifikata donosi novac

diplome i sertifikati za dobro plaćene poslove

Kvalitetna poslovna diploma donosi novac na dva načina.

Prvi: sticanje poslovnog zvanja za visokoplaćene poslove obezbeđenog od dokazane škole automatski znači da ste stekli profitabilne veštine i znanja koja ćete moći primeniti u poslovnom svetu.

Drugi: poslovna diploma Vam obezbeđuje bolje zaposlenje, bolju pregovaračku poziciju, veći izbor kvalitetnih poslova koje možete raditi.

Nivo poslovnih veština koje ostvarujete je visok, a autoritet koji stičete zahvaljujući zvanju dobijenom od jednog od najstarijih svetskih univerziteta je obezbeđen.

BusinessAcademy sertifikat je siguran dokaz vašeg znanja

BusinessAcademy sertifikat predstavlja zvaničnu potvrdu vašeg znanja i međunarodno priznati dokument kojim unapređujete svoju poziciju na tržištu rada, povećavate šanse za napredovanje u karijeri i ujedno stvarate osnovu za dalje usavršavanje. BusinessAcademy sertifikat se izrađuje u saradnji sa Narodnom bankom Srbije i ima čak 8 nivoa zaštite, što ga čini jednim od najzaštićenijih sertifikata na svetu. Saznajte više.

Vredan dodatak sertifikatu – sve vaše kompetence na jednom mestu

Uz sertifikat BusinessAcademy i ostale diplome i sertifikate, koje možete steći nakon uspešno završenog školovanja, dobićete i poseban dodatak koji detaljno navodi sve kurseve koje ste završili na BusinessAcademy. A ukoliko želite, uz ovaj dodatak možete dobiti i učinak koji ste ostvarili na svakom predmetu, izražen u procentima.

Ovaj važan dokument predstavlja dokaz svih znanja i veština koje ste preuzeli tokom školovanja i odličnu kvalifikaciju za potencijalne poslodavce koja će im ukazati na sve što umete da radite.

Diplome i sertifikati koje dobijate uspešnim završetkom školovanja na BusinessAcademy:

Na BusinessAcademy stičete poslovne diplome i sertifikate koji Vam otvaraju vrata dobrih preduzeća i omogućavaju odličnu naplatu Vaših novih znanja i veština.

cambridge

Cambridge Assessment International Education (CIE)

 • Cambridge International A&AS level Business
 • Cambridge International A&AS level Economics
 • Cambridge International A&AS level Accouting

Sticanjem kvalifikacije stručnih jednogodišnjih Cambridge poslovnih studija nasleđujete autoritet i ugled jednog od najstarijih univerziteta na svetu. Sposobnost naplate Vaših novih veština, takođe.

Preuzimanje ovog sertifikata govori da ste stručni u marketingu i prodaji, menadžmentu, finansijama, organizaciji i vođenju projekata. Drugim rečima, znate kako da povećate profit preduzeća.

Dodatno, znate kako da preduzeću obezbedite stabilan rast prometa. A to je uvek pouzdan način da zaradite koliko Vam je potrebno da biste uživali u karijeri.

Više o Cambridge International A&AS level sertifikacijama >>

ecdl

European Computer Driving Licence (ECDL)

 • ECDL, European Computer Driving Licence (Evropska licenca računarskih veština)

ECDL je međunarodno priznat sertifikat u oblasti upotrebe računarskih tehnologija. Priznat je u preko 140 zemalja sveta. Predstavlja potvrdu da onaj ko je poseduje poznaje koncepte informacione tehnologije (IT) i da je vešt u korišćenju personalnog računara i najkorišćenijih računarskih aplikacija na najvišem nivou kompetentnosti.

Više o ECDL sertifikatu >>

ipma

International Project Management Association (IPMA)

 • IPMA

Uspešnim završetkom školovanja na BusinessAcademy ostvarujete pravo na izlazak na polaganje u cilju sticanja prestižnog sertifikata iz oblasti upravljanja projektima po programu Međunarodnog udruženja za upravljanje projektima (International Project Management Association).

Ovaj sertifikat ima nivo najjačeg svetskog standarda u sertifikaciji projektnih menadžera.

Dobijanjem sertifikata, menadžeri lakše mogu napredovati u karijeri, dobiti kvalitetniji, bolje plaćen posao. Preduzeća i organizacije prepoznaju stručnost u vođenju projekata koja se stiče kroz ovu sertifikaciju.

Četvorostepeni sistem sertifikacije projektnih menadžera podrazumeva sledeće nivoe osposobljenosti:

 • Nivo D: Certified Project Management Associate / IPMA Level D (Sertifikovani projektni menadžer-saradnik);
 • Nivo C: Certified Project Manager / IPMA Level C (Sertifikovani projektni menadžer);
 • Nivo B: Certified Senior Project Manager / IPMA Level B ( Sertifikovani stariji projektni menadžer);
 • Nivo A: Certified Project Director/ IPMA Level A (Sertifikovani direktor projekta).

Više o sertifikatima IPMA >>

Chartered Management Institute

Chartered Management Institute (CMI)

 • Award in First Line Management
 • Certificate in First Line Management
 • Diploma in First Line Management
 • Award in Management and Leadership
 • Certificate in Management and Leadership
 • Diploma in Management and Leadership

Chartered Management Institute iz Velike Britanije je prestižna međunarodna institucija za profesionalnu sertifikaciju menadžera koja je, tokom svog dugogodišnjeg rada i nekoliko hiljada sertifikovanih profesionalaca, aktivno učestovala u promociji i razvoju teorije i prakse menadžmenta i liderstva i uspostavila visoke standarde u edukaciji iz ovih naučnih oblasti. 


Više o CMI sertifikatima >>


Chartered Institute of Marketing (CIM)


CIMChartered Institute of Marketing (CIM) iz Velike Britanije je prestižna međunarodna institucija za profesionalnu sertifikaciju marketing stručnjaka. Sticanje specijalističkih znanja i fleksibilna mogućnost sertifikacije čine program Chartered Institute of Marketing jedinstvenim na tržištu.

Po završetku školovanja na BusinessAcademy, čiji je osnivač LINK group Professional Education akreditovani CIM centar, možete steći svetski priznati i cenjeni CIM sertifikat:

 • Foundation Certificate in Marketing.

Ovaj sertifikat namenjen je osobama koje žele da započnu i grade karijeru u marketingu, ali i profesionalcima koji već rade u ovoj oblasti, ali žele da pokrenu svoju karijeru i ubrzaju svoj uspeh. Predstavlja potvrdu da ste stekli sva potrebna znanja i veštine da profesionalno obavljate sve zadatke i igrate značajnu ulogu u marketing timu.

Više o CIM sertifikatima >>

The Institute of Commercial Management (ICM) 

 • Diploma (single subject) in Business Management and Administration;
 • Diploma (single subject) in Entrepreneurship Development and Enterprise;
 • Diploma (single subject) in Leadership Studies;
 • Diploma (single subject) in Strategic Management;
 • Diploma (single subject) in International Business Environment;
 • Diploma (single subject) in Financial Management;
 • Diploma (single subject) in Accounting;
 • Diploma (single subject) in Capital and Investment;
 • Diploma (single subject) in Human Resource Management;
 • Diploma (single subject) in Project Management;
 • Diploma (single subject) in Public Relations;
 • Diploma (single subject) in Sales and Sales Management;
 • Diploma (single subject) in Office Procedure and Administration.

The Institute of Commercial Management (ICM) vodeća je obrazovna organizacija iz Velike Britanije za stručnu i profesionalnu sertifikaciju iz oblasti biznisa, administracije, finansija, prava i informaciono-komunikacionih tehnologija. ICM programi kvalifikacija su međunarodno priznati, a regulisani su po principima i standardima Kancelarije za regulaciju kvalifikacija i ispita Velike Britanije (Ofqual).


Više o ICM sertifikatima >>

Pearson Education

 • Pearson English International Certificate 

Pearson Education Ltd, najveća je organizacija u Ujedinjenom Kraljevstvu za verifikaciju kvalifikacija (UK awarding organization), sa tradicijom dugom gotovo dva veka, koja u okviru svog portfolija ima globalno priznate akademske i stručne kvalifikacije, kao što su Edexcel, BTEC, EDI i druge.


Više o Pearson English sertifikatima >>

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se