Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!
U saradnji sa Narodnom bankom Srbije

BusinessAcademy sertifikat – siguran dokaz vašeg znanja

BussinesAcademy sertifikat predstavlja zvaničnu potvrdu vašeg znanja i međunarodno priznati dokument kojim unapređujete svoju poziciju na tržištu rada, povećavate šanse za napredovanje u karijeri i ujedno stvarate osnovu za dalje usavršavanje.

image

U skladu sa vrednošću koju ovaj sertifikat ima, za njegovu izradu se, od 2014. godine, koriste najviši svetski standardi zaštite i bezbednosti.

Rezultat je dokument koji je, kombinovanjem različitih tehnika štampe i korišćenjem specijalnih elemenata i boja, izuzetno dobro zaštićen od falsifikovanja i, istovremeno, jednostavan za proveru uz pomoć specijalnog sistema za online proveru sertifikata.

BussinesAcademy sertifikat ima čak 8 nivoa zaštite, što ga čini jednim od najzaštićenijih sertifikata na svetu.

slika

1. ZASTIĆENA HARTIJAslikaSertifikat koji ćete dobiti po uspešnom završetku školovanja odštampan je na toniranoj zaštićenoj hartiji, koja sadrži kontinuirani vodeni znak. Isti elementi zaštite koji su upotrebljeni u postupku proizvodnje BussinesAcademy sertifikata koriste se i prilikom izrade novčanica i ličnih dokumenata.

2. Hemijska zaštitaslikaPrilikom izrade, svaki BussinesAcademy sertifikat je dodatno osiguran četvorostepenom hemijskom zaštitom od kiselina, baza, organskih rastvarača i oksidacionih sredstava. Pri dodiru sa bilo kojim od ovih elemenata, hartija jasno reaguje, ostavljajući neizbrisiv trag, tako da je nemoguće izmeniti njegov sadržaj.

3. Zaštita u štampislikaSigurnosni dizajn sa anti-copy elementima i zaštitnim gijoš linijama obezbeđuju vrhunsku zaštitu od mašinskog i ručnog falsifikovanja i kopiranja sertifikata.

4. Sigurnosna numeracijaslikaJedinstveni serijski broj svakog sertifikata vidljiv je pri optimalnom osvetljenju u crnoj boji, a pod ultraljubičastim svetlom flourescira i postaje vidljiv u zelenoj boji.

5. UV nitislikaPapir na kome je odštampan BussinesAcademy sertifikat sadrži dve vrste zaštitnih UV niti: vidljive – crvene, i nevidljive – koje fluoresciraju u žutoj i plavoj boji pod svetlošću UV lampe.

6. Visokosigurnosni hologramslikaNa papiru na kome je odštampan sertifikat aplikovana je i zaštitna hologramska nit, sa utisnutim logotipom kompanije LINK group u vertikalnom nizu. Hologram menja boju i dizajn u zavisnosti od ugla pod kojim se posmatra, i predstavlja vrhunsku zaštitu od krivotvorenja.

7. Nevidljiva bojaslikaOdređeni delovi BussinesAcademy sertifikata su radi dodatne zaštite štampani nevidljivom bojom koja postaje vidljiva samo pod svetlošću UV lampe.

8. Online provera sertifikataslikaValidnost svakog BussinesAcademy sertifikata moguće je, na jednostavan način, besplatno utvrditi i preko specijalnog sistema za online proveru sertifikata, u okviru koga su evidentirani svi novi sertifikati izdati od strane BussinesAcademy.

Uz BusinessAcademy sertifikat možete da steknete i poslovne diplome i sertifikate od svetski poznatih kompanija i specijalizovanih asocijacija. Saznajte koje još diplome i sertifikate možete dobiti školovanjem na BusinessAcademy »

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se