Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) sertifikati

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) je jedan od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou.

S obzirom na to da je engleski jezik danas postao osnovno sredstvo komunikacije u poslovnom svetu, potreba za posedovanjem sertifikata koji će potvrditi nivo vladanja engleskim jezikom sve je veća. U tu svrhu, University of Cambridge ESOL Examinations uveo je i stručne ispite za proveru znanja engleskog jezika.

U saradnji sa British Council institutom, BusinessAcademy je za svoje polaznike organizovala pripremni kurs za polaganje BEC Vantage ispita, kako bi im što više olakšala dolazak do ovog prestižnog sertifikata.

Važno je naglasiti da BudinessAcademy svojim polaznicima omogućava besplatno pohađanje kursa pripreme za polaganje BEC Vantage ispita, dok se polaganje održava u samom British Council Institutu, koji predstavlja Cambrige centar za polaganje BEC Vantage ispita. Ispit prijavljujete na BusinessAcademy, a mi ćemo vašu prijavu proslediti British Council Institutu. Više o procesu prijavljivanja i Cambridge centrima u kojima u svojoj zemlji možete polagati BEC Vantage ispite, možete se informisati ovde.

BEC Vantage sertifikat je neophodan svim poslovnim ljudima koji rade na takvim pozicijama gde je neophodno da pokažu zavidno znanje engleskog jezika. Po nivou poznavanja engleskog jezika, odgovara FCE ispitu, ali je kod BEC Vantage ispita akcenat stavljen na komunikaciju i razumevanje, kao i na pisanu poslovnu korespodenciju, u koju spadaju faksovi, fakture, izveštaji i slični dokumenti. Ukratko, BEC Vantage sertifikat potvrđuje da možete bez napora da vodite usmenu i pisanu poslovnu komunikaciju na engleskom jeziku.

Najčešća pitanja i odgovore u vezi sa BEC Vantage ispitom možete pogledati ovde >>.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se