Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Primeri BusinessAcademy sertifikata

 


1. Certified Manager u skladu sa "Cambridge International Business Studies" programom za smer Cambridge Business Program

2. Certified Human Resource Manager za smer Human Resource Management

3. Certified Marketing Manager za smer Marketing and Marketing Management

4. Certified Financial Manager za smer Financial Management

5. Certified Project Manager za smer Project Management

6.Certified Sales Manager za smer Sales and Sales Management

7. Certified Manager za smer Management

8. Certified Business Administrator za smer Business Administration

9. Certified Entrepreneur za smer Entrepreneurship

10. Certified Public Relations Manager za smer Public Relations

11. Certified International Business Manager za smer Međunarodno poslovanje

12. Certified Investment Manager za smer Investicioni menadžment i berzansko poslovanje

 

13. Certified Real Estate Manager za smer Menadžment prometa nepokretnosti

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.