Započnite karijeru HR menadžera od nule

Prezentacije (ECDL kurs)

Napredni kurs Prezentacije zahteva od polaznika razumevanje kocepta prezentacije i veštine korišćenja programa za kreiranje prezentacija. Ovaj kurs odgovara istoimenom ECDL modulu, a identičan je i njihovom modulu Poslovne prezentacije iz prethodnog nastavnog plana.

Kurs Prezentacije osmišljen je tako da polaznicima, na pristupačan način, omogući upoznavanje sa Microsoft PowerPoint 2010 programom. Podeljen je u logičke celine (module) koji vas na detaljan način upoznaju sa tematikom izrade prezentacija u PowerPointu, počevši od upoznavanja sa grafičkim interfejsom, do načina korišćenja ugrađenih alata i opcija.

Stećićete znanja neophodna za uspešno korišćenje svih dostupnih alata i opcija Microsoft PowerPoint 2010 programa. Na njemu ćete se upoznati sa dostupnim alatima programa i načinima da ih koriste na najbolji način kako biste uspešno odgovorili svim zahtevima današnjeg poslovnog okruženja.

Po završetku ECDL PowerPoint kursa moći ćete potpuno samostalno da izrađujete prezentacije, unosite i editujete multimedijalni sadržaj, da koristite prednosti grafikona, dijagrama i slično. Više o znanjima i veštinama koje ćete preuzeti na kursu Prezentacije možete videti u silabusu na zvaničnoj ECDL prezentaciji, a na ovoj strani o samom ECDL sertifikatu.

Opis i cilj kursa Prezentacije

Kurs je osmišljen tako da pruži dobar način za upoznavanje sa jednim od najpopularnijih programa za kreiranje prezentacija Microsoft PowerPoint. Na ovom kursu ćemo detaljno obraditi sve što je neophodno da znate kako biste kreirali jednu prezentaciju na srednjem nivou – počevši od grafičkog korisničkog interfejsa do načina korišćenja alata i aplikacija. U prvom modulu ćemo obraditi detaljno sve delove aplikacije PowerPoint – od padajućih menija, preko trake (ribbona), radne površine prozora i pomoćnih detalja za rad pri dnu prozora. Drugi modul će pokriti vizuelni deo svake prezentacije – kako podesiti izgled i stil slajdova, podrazumevane teme, šablone i ostale vizuelne alatke. U trećem modulu je predviđeno da se upoznate detaljnije sa radom na unetom tekstu i tabelama. Četvrti modul će detaljno objasniti kako se radi sa grafičkim objektima, kao što su razni 2D i 3D oblici, figure, simboli, razni vizuelni elementi poput stikera i animacija, ali i način unosa dijagrama i rad sa njima. Ovo je naročito korisna opcija kada želite da vizualizujete numeričke podatke i na taj način olakšate njihovo očitavanje i razumevanje. U petom modulu naučićete kako da dodate slike i video-materijale na slajd i koje sve dodatne opcije možete primeniti u radu sa njima. U poslednjem modulu kursa biće detaljno objašnjeno kako da snimite naraciju za slajd, ili da uvezete postojeći audio-snimak i postavite ga kao naraciju koja će pratiti elemente na slajdu. Na samom kraju biće predstavljeni detalji o načinu štampanja prezentacije. 

Cilj kursa je da steknete neophodna znanja za uspešno korišćenje svih alata i opcija dostupnih u programu Microsoft PowerPoint. Polaznici će biti upoznati sa dostupnim alatima i načinom upotrebe tih alata. Nakon završetka kursa, bićete dovoljno upoznati sa aplikacionim funkcijama, tako da možete kreirati svoju prvu prezentaciju PowerPoint. Znaćete kako da upravljate slajdovima u prezentaciji, kako da formatirate tekst, kako da napravite tabele, kako da dodate grafičke objekte i dijagrame, kako da dodate multimedijalni sadržaj, kako da snimite i predstavite prezentaciju.

Kurs Prezentacije će vam odgovoriti na sledeća pitanja

Šta je aplikacija PowerPoint?

Microsoft PowerPoint je sastavni deo paketa Microsoft Office i ovaj program dizajniran je za kreiranje osnovnih i naprednih prezentacija. Uobičajene aktivnosti u ovoj aplikaciji su: kreiranje i korišćenje pojedinačnih slajdova i kompletnih prezentacija, rad sa grafikonima i dijagramima, primena efekata i animacija i priprema za štampanje. Prezentacije mogu biti odlično pomoćno sredstvo prilikom držanja predavanja, bilo u školi ili na poslu, pa čak i u bilo kojim okolnostima kada je potrebno predstaviti određenu materiju drugoj osobi. Vizualizacija nastavnog sadržaja uveliko doprinosi poboljšanom razumevanju, pamćenju, a samim tim i primeni predstavljenih informacija. Efektnost slika, video-sadržaja, grafičkih elemenata, poput relevantnih grafikona i tabela, nemerljivo utiču na poboljšanje fokusa slušalaca.

Kako doći do programa PowerPoint?

PowerPoint je deo paketa Microsoft Office, koji uključuje aplikacije kao što su Word, Excel, Outlook, Access, OneNote i druge. Nakon instalacije celog paketa, možemo pristupiti programu PowerPoint. PowerPoint se takođe može preuzeti iz Microsoft Storea kao pojedinačna aplikacija. Nijedna varijanta nije besplatna, ali je nakon preuzimanja moguć pristup svim programskim opcijama, tako da ih korisnik može koristiti neograničeno. PowerPoint u besplatnoj verziji postoji i kao online aplikacija – međutim, u njoj nisu sve opcije dostupne – i kao program je prilično ograničen. Imajte u vidu online varijantu programa Power Point (koju možete pronaći pod nazivom Slides) koja dolazi u sklopu Gmaila i koja je daleko sadržajnija od verzije na mobilnom telefonu. Kako mnoge važne opcije nisu dostupne, najbolja opcija svakako je dobijanje kompletnih verzija programa.

Kako se prepoznaje PowerPoint?

PowerPoint se razlikuje od ostalih programa iz paketa Microsoft Office jer, kada otvaramo aplikaciju, imamo pristup jednoj prezentaciji. Prepoznatljiv je po svojoj tamnonarandžastoj, cigla boji, koja karakteriše ovaj program – nasuprot čuvene plave koju vezujemo za Word i zelene koju vezujemo za Excel. Svaka prezentacija je formirana od jednog slajda ili od više njih. U okviru tih slajdova možemo dodati različite kategorije informacija, od tekstova do tabela, grafikona, slika, stikera, figura, dijagrama, grafika pametne umetnosti (smart art) i različitih tipova audio-zapisa i multimedijalnih sadržaja, poput video-klipova. Nakon umetanja ovih slajdova, možemo pripremiti dinamičku prezentaciju sa animacijom i efektima. Ove prezentacije se veoma često koriste u poslovanju.

Za koju svrhu mogu koristiti program PowerPoint?

PowerPoint se najčešće koristi u komercijalne svrhe, jer omogućava veoma dobru prezentaciju raznih podataka, na primer finansijskih informacija kompanije, izveštaja, planova, organizacionih šema, prezentaciju proizvoda klijentima, ali i obuku novozaposlenih. U doba pandemije kovida 19 (COVID19), kada je online učenje doživelo naročitu ekspanziju, Power Point se izdvojio kao jedan od softvera koji kompanije sve češće koriste kako bi kreirale obuku za novozaposlene članove tima, jer je jednostavan za upotrebu i može se brzo savladati. Kreiranjem obuka i prezentacija u programu PowerPoint kompanije obezbeđuju kvalitetnu, dinamičnu obuku bez potrebe da predavač bude u istoj kancelariji.  Takođe, aplikacija se može koristiti i u školskoj ili akademskoj sredini u kojoj se mogu izvesti prezentacije, radovi ili planovi. Najzad, vrlo je važno i to što se ova aplikacija može koristiti kod kuće za kreiranje foto-albuma sa raznim fotografijama sa odmora ili putovanja.

Zašto bih koristio PowerPoint za prezentaciju informacija?

Pedagogija i andragogija su nauke koje se bave proučavanjem načina učenja dece i odraslih, i jedan od rezultata koji se često ponavlja kroz sva relevantna istraživanja jeste da čovek bolje pamti sliku ili video-materijal od teksta. Sigurno ste već čuli frazu da je čovek vizuelno biće – i sva relevantna istraživanja upravo to potvrđuju.  Naša prezentacija je neuporedivo zanimljivija ukoliko koristimo multimediju, koja nam može pomoći da poboljšamo pažnju publike, ali i da olakšamo pamćenje i razumevanje materije koju želimo da predstavimo. PowerPoint nam omogućava da koristimo slike, audio-zapise i video-snimke, da bismo ostvarili snažniji vizuelni efekat.

Plan i program kursa Prezentacije

Modul 1: Uvod u program Microsoft PowerPoint

 • Uvod
 • Meni File i prečice

Modul 2: Slajdovi, šabloni i teme

 • Opis načina rada sa slajdovima u prezentaciji
 • Rad sa šablonima i temama u prezentaciji

Modul 3: Tekst i tabele

 • Kreiranje tekstualnih okvira i placeholdera i rad sa njima
 • Formatiranje teksta
 • Kreiranje i formatiranje tabele

Modul 4: Grafički objekti i dijagrami

 • Dodavanje grafičkih objekata
 • Dijagrami i grafikoni

Modul 5: Multimedijalni sadržaj prezentacija

 • Dodavanje slika
 • Audio-elementi i video-snimci u prezentaciji
 • Rad sa animacijom i efektima

Modul 6: Snimanje, interaktivnost i štampanje

 • Snimanje i reprodukcija
 • Kreiranje interaktivne prezentacije
 • Priprema za štampanje i štampanje

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se