Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Odabir pravih ljudi

Selekcija i razvoj kandidata za menadžerske pozicije
Sa promenama na tržištu i dolaskom stranih investitora i kompanija na teritoriju Srbije, sve češće se od menadžera ljudskih resursa očekuje da regrutuje osobe za visoke menadžerske pozicije. Postavlja se pitanje na koji način menadžer ljudskih resursa može da obezbedi proces regrutacije i selekcije koji će rezultovati odabirom najboljeg kandidata za ovakvu poziciju?

Procena performansi kao preduslov kvaliteta
Procena performansi zaposlenih je jedan od najvažnijih zadataka menadžmenta ljudskih resursa. Ona govori o uspešnosti selekcije, obuke i treninga i daje smernice za dalje planiranje razvoja zaposlenih, sistema nagrađivanja i discipline. Procena performansi je proces u kome se meri i ocenjuje doprinos svakog zaposlenog ciljevima organizacije u odnosu na određeni vremenski period.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se