SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Obećanja, obećanja - Timom iz snova ostvarite sve svoje planove

Simulacija Obećanja, obećanja vodi vas pravo na vrh piramide moći. Kao novoizabrani političar, naučićete šta je sve potrebno kako bi se postigao uspeh u izazovnim i otežanim uslovima. Kulturna barijera, slaba komunikacija i nedostatak poverenja samo su neki od problema sa kojima ćete se suočiti i naučiti kako da ih rešite.

Kao novoizabrani političari koji predstavljaju jednu od 10 država, učesnici moraju da ispune obećanja data u predizbornoj kampanji, bez obzira koliko su ona ambiciozna. Radeći u okruženju punom skandala, intriga, zabave i politike, učesnici se nalaze u procepu između potreba njihovih birača i susednih država. Savezi se formiraju, napuštaju i reformišu, ali pre kraja petogodišnjeg mandata sve države postaju istinski Ujedinjeni Savez Nacija.


Naučite kako da kvalitetnom komunikacijom lakše i brže stignete do postavljenih ciljeva

Forsirajući ljude da se suočavaju sa pritiscima i preprekama međuzavisnih timova, Obećanja, Obećanja moćno demonstrira postojanje snažne veze između kvalitetne komunikacije i kvalitetnih rezultata. Da bi ispunili svoje ciljeve i postali Ujedinjeni Savez Nacija, svi timovi moraju obezbediti prave resurse pravim ljudima, u skladu sa njihovim potrebama i vremenskim rokovima. Učesnici završavaju simulaciju Obećanja, Obećanja shvatajući da je svaka osoba u organizaciji i dobavljač i potrošač.

Na simulaciji se promoviše zajednička timska vizija i razjašnjavaju kompanijski ciljevi. Kroz igru postaje jasno u kojoj meri učinak pojedinca utiče na ciljeve i rezultate tima kao i kako efektivna komunikacija i timski rad dovodo do entuzijazma potrošača. Podstiče se pobeda-pobeda pristup u svim interakcijama što dovodi do maksimalne produktivnosti. Stimulišu se efektivne korporativne komunikacijske veze i pomaže stvaranje jedinstvenog tima od više timova tako da svaki član ima globalni fokus, primenjuje princip "mi" umesto "ja" i fokusira se na potrebe tima pre nego na svoje zarad zajedničkog uspeha.


Poverenje, komunikacija i timski rad - sigurna pobeda!

Simulacija Obećanja, Obećanja fokusira se na poverenje među odeljenjima, efektivnu komunikaciju, timski rad, maksimiziranje resursa i razvijanje zajedničke vizije. Ona pomaže ljudima da shvate kako njihova uloga utiče na ciljeve kompanije. Timsko iskustvo i međuzavisnost timova su presudni za uspeh kompanije kao celine. Fokusiranjem na korporativne ciljeve, tim može efektivnije zadovoljiti sopstvene potrebe i potrebe svojih klijenata. Zajednička vizija pomaže timu da razvije osećaj pripadnosti („u ovome smo svi zajedno“) i da podigne moral.

Posebno se ističe važnost komunikacije u ostvarivanju rezultata. Efektivnom komunikacijom i razumevanjem potreba druge strane, učesnici mogu znatno efektivnije zadovoljiti te potrebe i ostvariti rezultate koji će u potpunosti ispuniti očekivanja klijenata. Timovi će prepoznati da zavise jedni od drugih i da, ako žele ostvariti korporativne i svoje pojedinačne ciljeve, moraju međusobno sarađivati. Fokusiranje na tim omogućiće im da ojačaju svoje veze i osećaj pripadnosti, eliminišući neproduktivne konflikte.


Šta ćete naučiti?

Učesnici će završiti simulaciju shvatajući značaj poverenja i kako ono može povećati produktivnost, kreirajući prijateljsko okruženje u kom ljudi dobijaju izuzetnu uslugu, interno i eksterno. Simulacija potencira važnost svih timova i pojedinaca za postizanje rezultata, nijedan nije važniji od drugih. Učesnici će iskusiti koliko je deljenje resursa važno za maksimiziranje produktivnosti.

Takođe, timovi će istražiti uticaj različitih mentaliteta. U simulaciji dolazi do skandala kada države ne dele resurse ili „prepune“ državne rezerve. Program ističe potrebu da se resursi dele proaktivno, uključujući informacije, unutar kompanije. Timovi će prepoznati ulogu svakog pojedinca u kreiranju timske kulture i efekte koje će njihove lične odluke imati na nju.

U saradnji sa kompanijom Eagle's Flight, BusinessAcademy vam pruža mogućnost da prisustvujete seminaru i preuzmete značajne veštine koje će vam biti od koristi u početku, kao i tokom vaše poslovne karijere.

Pridružite nam se i krenimo zajedno u sjajnu avanturu!

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se