Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

IPMA sertifikacija

U oblasti projektnog menadžmenta LINKgroup Professional Education je prepoznala potrebe efikasnog planiranja i upravljanja projektima, pa je u saradnji sa Udruženjem za upravljanje projektima – IPMA Srbija organizovala program stručnog osposobljavanja za sertifikovane projektne menadžere po standardima organizacije International Project Management Association – IPMA.

International Project Management Association – IPMA je vodeća svetska organizacija za profesionalnu sertifikaciju projektnih menadžera, koja sarađuje sa više od 70 nacionalnih organizacija širom sveta. Pedeset pet godina tradicije, više desetina hiljada sertifikovanih projektnih menadžera i poslovanje u više od 70 zemalja na svim kontinentima potvrđuju reputaciju IPMA  u promovisanju i razvoju projektnog menadžmenta.

sertifikovane projektne menadžere

Program sertifikacije

Četvorostepeni sistem sertifikacije projektinih menadžera podrazemeva sledeće nivoe osposobljenosti:

 • Nivo D: Certified Project Managmenet Associate / IPMA Level D (Sertifikovani projektni menadžer-saradnik)
 • Nivo C: Certified Project Manager / IPMA Level C (Sertifikovani projektni menadžer)
 • Nivo B: Certified Senior Project Manager / IPMA Level B (Sertifikovani stariji projektni menadžer)
 • Nivo A: Certified Project Director / IPMA Level A (Sertifikovani direktor projekta)

Uslovi sertifikacije

Adekvatno znanje iz projektnog menadžmenta. Profesionalno iskustvo u konkretnoj oblasti nije neophodno.

Nivo D: Certified Project Management Associate / IPMA Level D (Sertifikovani projektni menadžer - saradnik)

 • Adekvatno znanje iz menadžmenta projekata i pasivno znanje engleskog jezika.

Nivo C: Certified Project Manager / IPMA Level C (Sertifikovani projektni menadžer)

 • U poslednjih šest godina kandidat treba da ima najmanje tri godine iskustva kao rukovodilac projekata, u okviru projekata srednje složenosti, ili najmanje tri godine iskustva u odgovornoj ulozi upravljanja projektima, asistirajući menadžeru projekata na složenim projektima.

Nivo B: Certified Senior Project Manager / IPMA Level B (Sertifikovani stariji projektni menadžer)

 • U poslednjih osam godina kandidat treba da ima najmanje pet godina iskustva kao rukovodilac projekata, od kojih su najmanje tri godine bile na odgovornoj liderskoj funkciji gde je upravljao složenim projektima.

Nivo A: Certified Project Director / IPMA Level A (Sertifikovani direktor projekta)

 • U poslednjih 12 godina kandidat treba da ima najmanje pet godina iskustva kao rukovodilac projekata na odgovornoj liderskoj funkciji na veoma složenim projektima, od kojih su najmanje tri godine bile na strateškom nivou.

Prednosti sertifikacije

Ukoliko se opredelite za program sertifikacije po IPMA standardima, sledeće su koristi za Vas:

 • međunarodno priznati sertifikat koji potvrđuje Vašu stručnost i osposobljenost,
 • provera i poboljšanje vlastitih sposobnosti,
 • dobijanje priznatog zvanja,
 • konkurentnost na tržištu rada,
 • mogućnost dobijanja dobro plaćenog posla,
 • mogućnost napretka u profesionalnoj karijeri,
 • sigurnost radnog mesta.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se