SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Cenovnik dodatnih usluga BusinessAcademy

USLUGE: CENA
Potvrda o školovanju 10 EUR
Potvrda o školovanju na engleskom jeziku 20 EUR
Potvrda o školovanju na Cambridge programu 15 EUR
Potvrda o školovanju na Cambridge programu na engleskom jeziku 25 EUR
Potvrda o završenom programu 20 EUR
Izvod (listing) iz plana i programa 30 EUR
Izvod (listing) iz plana i programa na engleskom jeziku 50 EUR
Izrada sertifikata o nivou engleskog/nemačkog jezika - LINK English/ LINK German 30 EUR
Troškovi slanja sertifikata LINK English/ LINK German za inostranstvo 10 EUR
Troškovi slanja potvrde o školovanju za inostranstvo 10 EUR
Izrada sertifikata za pojedinačni kurs na engleskom jeziku 20 EUR
Potvrda sa prevodom sertifikata na drugi jezik 30 EUR
Izrada drugog sertifikata 50 EUR
Druga promena smera pre početka školske godine* 50 EUR
Promena smera nakon početka školske godine/ prebacivanje u narednu generaciju** 100 EUR
Opomena za neplaćanje – nepoštovanje rokova iz Ugovora 0 EUR
Advokatska opomena 20 EUR
Produženje online kursa (7 dana) 15 EUR
Produženje online kursa (14 dana) 20 EUR
Produženje online kursa (30 dana) 40 EUR
Kupovina dodatnog online kursa BA 40 EUR
Nestandardne potvrde 50 EUR
Nestandardne potvrde na engleskom jeziku 100 EUR
Prekoračenje roka za vraćanje literature iz biblioteke 5 EUR po započetoj nedelji
Odbrana završnog rada 100 EUR
Dodatno testiranje nakon završetka školske godine*** 50 EUR
„Program+“ paket školovanja 360 EUR
"Program +" paket školovanja (za programe BA Professional) 199 EUR
Prijava za Black Friday akciju nakon ugovorenog roka**** 200 EUR
Prva obnova školske godine ***** 500 EUR
Prva obnova školske godine (za programe BA Professional) ***** 250 EUR
Druga obnova školske godine ****** 600 EUR
Druga obnova školske godine (za programe BA Professional) ****** 300 EUR
Prvi ponovni upis u školsku godinu ******* 40% od iznosa školarine
Drugi ponovni upis u školsku godinu ******* 50% od iznosa školarine
Prenos prava i obaveza iz Ugovora o školovanju na treće lice ******** 200 EUR

* Prva promena smera pre početka školovanja je besplatana, dok se druga promena smera i svaka naredna naplaćuje.

** Navedeni iznos naknade se primenjuje za period do 30 dana od datuma početka nastave. Po isteku navedenog perioda visina naknade se utvrđuje po pojedinačnom zahtevu polaznika. Pored nadoknade za promenu smera, polaznik je u obavezi da uplati i razliku u ceni školovanja između upisanog i željenog smera.

*** Odnosi se na tradicionalne polaznike prethodnih generacija koji nisu ispunili nastavne obaveze u predviđenom roku

**** Navedeni iznos naknade se primenjuje za period do 30 dana od poslednjeg dana prijave za novi program. Po isteku navedenog perioda visina naknade se utvrđuje po pojedinačnom zahtevu polaznika, u odnosu na proteklo vreme od datuma početka nastave.

***** Aktiviranje online kurseva iz kojih polaznik nije ispunio nastavne obaveze predviđene planom i programom na upisanom smeru. Prvu obnovu školske godine polaznici mogu iskoristiti u roku od 3 godine od datuma početka nastave.

****** Aktiviranje online kurseva iz kojih polaznik nije ispunio nastavne obaveze predviđene planom i programom na upisanom smeru. Drugu obnovu školske godine polaznici mogu iskoristiti u roku od 3 godine od datuma prve obnove školske godine.

******* Dodela svih online kurseva predviđenih planom i programom na upisanom smeru. Prvi ponovni upis polaznici mogu iskoristiti u roku od 5 godina od datuma početka nastave.

******** Dodela svih online kurseva predviđenih planom i programom na upisanom smeru. Drugi ponovni upis polaznici mogu iskoristiti u roku od 5 godina od datuma prvog ponovnog upisa.

********* Navedeni iznos naknade se primenjuje za period do 30 dana od datuma početka nastave. Po isteku navedenog perioda prenos prava i obaveza iz Ugovora o školovanju na treće lice neće biti moguć.

Cambridge International A&AS level (Business, Economics i Accounting)
A level 275 EUR
AS level 185 EUR
A2 (Written paper 3) 185 EUR
Prijava ispita van roka – zakašnjenje 150 EUR
Cambridge IGCSE
Prijava ispita 185 EUR
Prijava ispita van roka – zakašnjenje 150 EUR
European Computer Driving Licence (ECDL)
Prijava ispita (Start, Standard, Profile) 10 EUR / modul +PDV
ECDL Skill Card Start 30 EUR + PDV
ECDL Skill Card Standard 37 EUR + PDV
ECDL Skill Card Profile 45 EUR + PDV
International Project Management Asociation (IPMA)
Izdavanje IPMA Certificate of Attendance 125 EUR + PDV
IPMA Level D (Certified Project Management Associate) 500 EUR + PDV
IPMA Level C (Certified Project Manager)* /
IPMA Level B (Certified Senior Project Manager)* /
IPMA level A (Certified Project Director)* /
International Federation of Technical Analyst (IFTA)**
Prijava ispita 20 EUR
Certified Financial Technician – CFTe (level I) 700 US$
Certified Financial Technician – CFTe (level II) 1000 US$
Chartered Institute of Marketing (CIM)
Level 3 Foundation Certificate in Professional Marketing/ Digital Marketing
(1 modul- Award)
£175+50 EUR
Level 3 Foundation Certificate in Professional Marketing/ Digital Marketing
(2 modula- Certificate)
£285+50 EUR
Level 4 Certificate in Professional Marketing/ Digital Marketing
(1 modul- Award)
£215+50 EUR
Level 4 Certificate in Professional Marketing/ Digital Marketing
(2 modula)***
£365+50 EUR
Level 4 Certificate in Professional Marketing/ Digital Marketing
(3 modula- Certificate)***
£515+50 EUR
Chartered Management Institute (CMI)
Prijava ispita 20 EUR
First Line Management ( Award) £82+£40
First Line Management (Certificate)**** £115+£120
First Line Management (Diploma)**** £160+£280
Management and Leadership (Award) £100+£40
Management and Leadership (Certificate)**** £142+£120
Management and Leadership (Diploma)**** £183+£240
International Qualification Network (IQN)
Prijava ispita 20 EUR
Diploma in Marketing (DipMKT) £99
Diploma in Human Resource Manager (DipHRM) £99
Certified Startegic Manager (CSM)***** £299
Certified Project Management Analyst (CPMA)***** £299
Certified Finance Specialist (CFS)***** £299
London Chamber of Commerce and Industry (LCCI)
Level 2 Certificate 135 EUR
Level 3 Certificate 150 EUR
Cambridge Assessment English****
Cabridge English: A2 Key 100 EUR
Cambridge English: B1 Preliminary 110 EUR
Cambridge English: B2 First 150 EUR
Cambridge English: C1 Advanced 175 EUR
Cambridge English: C2 Proficiency 180 EUR
Cambridge Business English: Preliminary/ Vantage/ Higher***** /

* Polaganje ispita se organizuje u saradnji sa nacionalnim predstavnikom IPMA koji definiše cenovnik i na čiji račun se uplaćuju naknade za prijavu ispita.

** Polaganje ispita se organizuje u saradnji sa Pearson VUE testing centrom.

*** Naknada za prijavu polaganja navednih CIM ispita nije uključena u školarinu polaznika.

**** Naknada za prijavu polaganja navednih CMI ispita nije uključena u školarinu polaznika.

***** Naknada za prijavu polaganja navednih IQN ispita nije uključena u školarinu polaznika.

***** Naknada za prijavu polaganja Cambridge English ispita nije uključena u školarinu polaznika.

****** Polaganje Cambridge Business English ispita se organizuje u saradnji sa British Council-om, koji defineše cenovnik i na čiji račun se uplaćuju naknade za prijavu ispita.

Materijali za pripremu polaganja diploma i sertifikata:

ECDL Start multimedija (samostalno/ sa instruktorom) 100 EUR/ 140 EUR
ECDL Standard multimedija (samostalno / sa instruktorom) 140 EUR / 190 EUR
LINK English multimedija (samostalno / sa instruktorom) 175 EUR / 225 EUR

NAPOMENA: Sve uplate se vrše u skladu sa ugovornim odredbama i informacijama koje se odnose na sam način plaćanja. U navedene cene je uračunat PDV, osim u slučaju cena koje se odnose na programe IPMA i ECDL.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se