Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Capstone - U ulozi generalnog direktora stvorite kompaniju koja osvaja svet

Capstone predstavlja bogato i kompleksno dizajniranu simulaciju za obuku u sferama poslovne strategije, analize konkurentnosti, finansija, i primene odgovarajucih poslovnih taktika, sa ciljem stvaranja uspešne kompanije orijentisane ka postizanju poslovnih ciljeva.

Capstone je kompjuterska simulacija upravljanja kompanijom koja je dizajnirana tako da, kroz igru, učesnik nauči veštine top menadžmenta, koje se ogledaju u analizi konkurencije, formiranju strategije, usaglašavanju delovanja između različitih funkcionalnih celina, kao i izboru odgovarajućih taktičkih rešenja sa ciljem unapređenja poslovanja. Učesnici simulacije su u situaciji da se snalaze u veoma kompleksnom i promenljivom okruženju sa ciljem uspešnijeg poslovanja u odnosu na konkurenciju tokom osam ciklusa, pri čemu svaki ciklus simulira jednu godinu u poslovanju kompanije.


Kako organizovati svaki sektor kompanije tako da uspeh bude zagarantovan?

Izazov Capstone simulacije je u tome što svaki učesnik ili tim dobija da vodi kompaniju koja se bavi proizvodnjom senzora za poslovne korisnike. Vrednost ove kompanije je procenjena na 100 miliona dolara. Kompanija ima veoma lošu strategiju i nekoliko prosečnih proizvoda u različitim marketinškim segmentima. Zadatak svih učesnika jeste da u što većoj meri pospeše poslovanje ove kompanije, tako što će na adekvatan način sagledati okruženje u kome njihova kompanija posluje, kao i njene postojeće kapacitete.

Nakon toga, potrebno je definisati strategiju, ali i taktička rešenja nastupa kompanije na tržištu senzora. Učesnici simulacije će se upoznati sa funkcionisanjem različitih funkcionalnih oblasti u kompaniji, ali i sa načinom na koji su ove oblasti međusobno povezane i čine funkcionalnu celinu.


Prepoznajte glavne pretnje i potencijalne probleme i naučite da ih otklonite na vreme

Capstone iziskuje razumevanje načina na koji funkcioniše istraživanje i razvoj, tako što će učesnici određivati performanse novih i postojećih senzora sa ciljem da permanentno zadovoljavaju promenljive želje kupaca na tržištu.

Sa druge strane, pažnja treba da bude usmerena i prema proizvodnji sa ciljem utvrđivanja potrebnih proizvodnih kapaciteta u pogledu nivoa automatizacije mašina, broja proizvodnih linija i broja smena u kojima radnici rade. Naravno, sektor marketinga takođe zaslužuje pažnju, u smislu da je potrebno odrediti sve ostale elemente marketing miksa u skladu sa strategijom kompanije.

Za svaki tržišni segment treba definisati cenu proizvoda, budžet koji se ulaže u promotivne aktivnosti i budžet koji je namenjen distribuciji proizvoda. Način finansiranja poslovnih aktivnosti i naplate potraživanja jeste još jedan domen poslovanja o kome će učesnici simulacije morati da povedu računa. Ovde je potrebno opredeliti se za određene količine kratkoročnih sredstava, kao i donošenje odluka u vezi sa emitovanjem određenog broja akcija ili obveznica. Ukoliko usled lošeg odlučivanja dođe do propusta u pogledu pribavljanja novčanih sredstava, tu je Veliki Al koji će vašoj kompaniji sa zadovoljstvom ustupiti određena novčana sredstva, ali sa kamatama koje su veće od tržišnih.


Šta ćete naučiti?

Capstone učesnicima omogućava retku priliku da se stave u poziciju generalnog direktora i iskuse upravljanje kompletnom kompanijom uz pristup brojnim izveštajima koji pokazuju jasnu korelaciju između poslovnih odluka koje su učesnici doneli i rezultata poslovanja. Na ovaj način, pored usvajanja brojnih znanja iz oblasti menadžmenta, učesnici simulacije će graditi timski duh sa svojim saradnicima u timu, kao i duh konkurencije sa učesnicima u ostalim timovima.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se