Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Cambridge First Certificate in English / Business English Certificate Vantage

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa. Uslov za oba ispita je da polaznik ima završen English Upper Intermediate Level.

 

Cambridge First Certificate in English – FCE

Opis kursa

Pripremni kurs za polaganje FCE ispita sastoji se iz 11 modula i testova, a svaki od njih sadrži pet ključnih elemenata za poznavanje visokog nivoa engleskog jezika: čitanje, pisanje, razumevanje, konverzaciju i upotrebu engleskog jezika u svakodnevnom govoru. Osim toga, kurs sadrži i niz vežbi u elektronskoj formi, koje će vam omogućiti da bez muke savladate ovaj zahtevan nivo engleskog jezika.

Cilj kursa

Cilj FCE pripremnog kursa je da vam pomogne da što lakše i brže dođete do ove izuzetno značajne diplome. FCE je najčešće polagan ispit među svim Cambridge English ispitima, a poznato je da su Cambridge diplome najznačajnije na svetu kada je reč o sertifikatima iz engleskog jezika. One pružaju širok dijapazon kompetencija iz engleskog jezika i onima koji su ih stekli odličnu reputaciju kod potencijalnih poslodavaca. FCE predstavlja viši srednji nivo znanja engleskog jezika i uključuje sticanje svih jezičkih veština. Zbog toga ga mogu polagati isključivo polaznici koji su završili Upper Intermediate nivo engleskog jezika.

 

Business English Certificate Vantage – BEC Vantage

Opis kursa

BEC Vantage je ispit pogodan za sve poslovne ljude koji su na radnim mestima gde je neophodno solidno znanje engleskog jezika. Po nivou poznavanja engleskog jezika, odgovara FCE ispitu, ali je kod BEC Vantage ispita akcenat stavljen na komunikaciju i shvatanje, kao i na pisanje tekstova poslovne prirode, kao što su faksovi, poslovna korespodencija, fakture, izveštaji, i slično. BEC Vantage sertifikat potvrđuje da možete bez napora da vodite poslovnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku, aktivno učestujete na sastancima sa inostranim poslovnim partnerima i prezentujete rezultate na ovom jeziku.

Cilj kursa

S obzirom na to da je engleski jezik danas postao osnovno sredstvo komunikacije u poslovnom svetu, potreba za posedovanjem sertifikata koji će potvrditi nivo vladanja engleskim jezikom sve je veća. U tu svrhu, University of Cambridge ESOL Examinations uveo je i stručne ispite za proveru znanja engleskog jezika. Cilj pripremne nastave za polaganje BEC Vantage ispita je da polaznici usvoje potrebna znanja iz oblasti Business English-a i dostignu zavidan nivo u poslovnoj komunikaciji.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.