Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

7 najvećih problema u komunikaciji


Osnovni problem svakog sistema komunikacije odnosi se na pitanje njegove efikasnosti, na pitanje u kojoj meri je neka poruka ispravno shvaćena. Do nerazumevanja obično dolazi pošto poruka obično nije dobro preneta, usled previše informacija, nerazumevanja poruke, pogrešnog tumačenja poruke, nepoznavanja sagovornika, dezinformacije, zataškavanja....

Najčešći problemi su:

Prvo, ograničena sposobnost prema reči one osobe kojoj je komunikacija namenjena. Informacija može biti dobro formulisana i može biti adekvatna sadržaju o kome izveštava, a ako primalac informacije nije u stanju da je prihvati, komunikacija nije uspela.

Drugo, ometanje pažnje pri prijemu informacije. Razni faktori ometaju prijem informacije, kao što su: fizikalne smetnje, smetnje izazvane visokom temperaturom vazduha, vlažnosti, buka, pa neke unutrašnje smetnje, kao što su umor, pospanost, delovanje alkohola.

Treće, neformulisane ili nedovoljno jasno formulisane postavke, koje treba znati da bi se saopštenje razumelo. Komunikatori često koriste reči i pojmove koji nisu opšte poznati, i što je još važnije ne proveravaju prethodno da li ih slušaoci poznaju. Zbog toga dolazi do neuspešne komunikacije, čak i u slučaju podjednako obrazovanih i stručnih sagovornika.

Četvrto, različitost načina opažanja i mišljenja. Ako se način mišljenja i ocenjivanja potpuno razlikuje, komunikatori će na različite načine prihvatiti i interpretirati iste podatke.

Peto, uticaj nesvesnih i delimično svesnih mehanizama. To se posebno odnosi na predrasude o određenoj osobi ili kategoriji osoba, što utiče da se određenim stavovima pridaje drugačiji smisao od onog koji bi dala osoba bez predrasuda.

Šesto, konfuzno i neadekvatno prezentovanje saopštenja. Loše, nejasno i pogrešno argumentovano izlaganje često i lako može biti neshvaćeno, ili može biti pogrešno shvaćeno. Može se dogoditi da se ispravna zamisao ne razume, da se ne prihvati, jer su bili izneti pogrešni argumenti i korišćeni neadekvatni pojmovi, jer su umesto bitnih bili naglašeni nebitni momenti, ili su nedostajale reči i izrazi da se nešto prikaže.

Sedmo, nepostojanje komunikacionog kanala. Kada se daje jedna, i to jednostrana, informacija ili interpretacija nekog događaja, pri čemu nisu navedene druge informacije ili drugačije interpretacije, takođe relevantne za pitanja o kojima se raspravlja, niti je pružena mogućnost da se traže objašnjenja i obrazloženja, dolazi do nesporazuma u komunikaciji.

Kako bi komunikacija bila uspešna i kako bi se izbegli problemi i nesporazumi u komunikaciji, treba poštovati određena pravila koja se odnose na značenja, a to su:

  • treba da bude jasna funkcija korišćenja simbola,
  • treba da se koriste simboli sa preciznim značenjem,
  • svaki simbol treba da zadrži u toku komunikacije svoje značenje,
  • termini koji se koriste moraju biti precizno definisani,
  • interpretacija pojedinih izraza i delova teksta mora imati u vidu celinu teksta,
  • značenja reči moraju ostati neizmenjena,
  • znakovi moraju imati ista značenja,
  • treba tražiti saglasnost u slučajevima različitih sistema mišljenja,
  • u komunikaciji treba biti kooperativan, težiti tačnom tumačenju stava sagovornika i ne zasnivati vlastitu argumentaciju na pojedinim neuspelim formulacijama sagovornika.  

 

Autor: Miroslav Zorić

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Zašto je Web sajt važan za Vaš biznis? 7 strategija za formiranje cene proizvoda
Kako jezik i pravopis utiče na poslovanje Motivacija, učinak i nagrađivanje zaposlenih

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.