Još nije kasno!

Stres na poslu - 6 izvora stresa

// Kutak za menadžere i HR menadžere 

Stres kao pojavu susrećemo u svakodnevnom životu i radu. Brojna istraživanja ukazuju da se veliki broj ljudskih resursa, svakodnevno susreće sa stresom koji može biti prouzrokovan različitim izvorima stresa. Pod stresom se podrazumeva neka spoljna sila (stresor) iskazan u vidu agenasa, stimulatora, podsticaja koji izazivaju promenu energije i uzbuđuju receptore, dovodeći ljudski ego u stanje neprijatnosti, uzbuđenja ili potištenosti.

Stres na poslu se danas smatra jednim od najvažnijih uzroka mnogih radnih i organizacionih problema, srčanih, ali i mentalnih bolesti.


Najčešći izvori stresa sa kojima se suočavaju ljudski resursi su:

1. Stres na poslu kao posledica konflikta uloga

Kada se ljudski resursi susretnu sa obavezama proisteklih iz kompanije i porodičnih obaveza na koje moraju da odgovore, tada se kaže da su doživeli konflikt uloga. Kada se doživi konflikt između radnog vremena i privatnog života, jedno od to dvoje mora da popusti. Porodica ima veće posledice na život vezan za posao, nego na život van radnog vremena. Podrška članova porodice može da pomogne ljudima da izadju na kraj sa intenzivnim zahtevima koji se pred njih postavljaju na poslu.

2. Radni uslovi

Reč je o zadacima koji se godinama ponavljaju, ili noćnom, i smenskom radu uključujući naravno i prekovremeni rad.

stres na poslu, stres na radu

3. Sigurnost na poslu

Ako nedostaje sigurnost na poslu, strah od otpuštanja sa posla, ili ranog penzionisanja, to će sve doprineti nastanku stresa, smanjenju radne sposobnosti, povećanju napetosti...

4. Odgovornost prema drugima

U svakoj kompaniji postoji podela odgovornosti. Neki delovi ljudskih resursa se bave proizvodnom stranom poslovanja, drugi marketingom, treći finansijama, četvrti menadžentom i sl. Svi oni nisu podjednako izloženi rizicima stresa. Oni koji su zaduženi za druge ljude, oni koji moraju druge da motivišu, nagrade ili kazne, oni koji stalno komuniciraju sa unutrašnjim i spoljnim radnim okruženjem i koji upravljaju kompanijom, oni su daleko izloženiji rizicima stresa, a to su u prvom redu  menadžeri. Menadžeri su po prirodi svoga posla u poziciji da moraju primiti mnoge prijatne i neprijatne informacije, da ih moraju proslediti podređenima i nadređenima, da te informacije mogu dovesti do sporova, pritužbi, konflikata pa čak i stresogene situacije. Pored toga dinamičnost poslova, 'trka sa vremenom', brojni finansijski problemi, problemi tržišta, konkurencije, nezadovoljstva ljudskih resursa u samoj kompaniji, najava protesta i štrajkova i te kako mogu pogodovati nastanku  tzv. 'menadžerske bolesti', kao posledica stresne situacije u kompaniji.

5. Nedostatak podrške 

Kada pojedinci veruju da uživaju prijateljstvo i podršku, kako u kompaniji, tako i van nje, njihove šanse da se odbrane od uticaja raznih stresora su daleko veće, i obrnuto.
 

6. Seksualno zlostavljanje

Ovo je česti izvor stresa na poslu. Pod tim se podrazumeva neželjeni kontakt ili komunikacija seksualne prirode usmerena u prvom redu prema ženama.

Ispoljavanje seksualnog zlostavljanja vrši se na nekoliko načina: otvoreno ili prikriveno, direktno ili indirektno, stalno ili povremeno, na fin ili grub način. Najčešće se ispoljava na 'fin' način koji se ogleda u nekim pogodnostima na poslu: zasnivanje stalnog radnog odnosa, dodela nagrada, unapredjenja, veća plata, turistička putovanja i slično. Dok se grub i primitivan oblik seksualnog zlostavljanja ispoljava u pretnjama da će osoba dobiti otkaz, da neće moći napredovati, da će biti raspoređena na druge niže plaćene poslove i sl. Posledice seksualnog zlostavljanja  su velike. Osobe koje su izložene ovom obliku stresa ne mogu se skoncentrisati na svoje poslove, jer istovremeno moraju angažovati svoju psiho fizičku energiju na odbijanje nečijih neželjenih nasrtaja.

Kako se osloboditi stresa na poslu?

Stres na poslu može biti prouzrokovan i bilo kojim drugim izvorom. Ono što je najbitnije kada je u pitanju upravljanje stresom jeste da identifikujete šta je to što vam stvara uznemirenost na radnom mestu i da pronađete odgovarajuću tehniku koja će vam pomoći da smanjite stres. Naučiti kako se izboriti sa stresom nije uvek lako ali je od velike važnosti kako biste mogli da budete efikasni u obavljanju svakodnevnih radnih zadataka. 

 

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Upravljanje vremenom Poslovna korespondencija - jezička i pravopisna pravila
7 najvećih grešaka koje treba izbeći u procesu prodaje Problemi u komunikaciji
Ako Vas interesuju zanimanja iz ove oblasti pogledajte program: Menadžment ljudskih resursa.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.