5 načina da napravite dobar biznis plan

Biznis plan je umnogome kao šoping lista – mora uključivati stvari koje volite, ali i namirnice koje su vam potrebne. Za različite biznise važe različita pravila, ali čime god da se bavite, ovih 5 načina će vam pružiti smernice šta je biznis plan i kako napraviti biznis plan.

strategija za određivanje biznis plana

Uradite SWOT analizu.

Šta je SWOT analiza? Ona vaše zaključke sortira u 4 kategorije: snage, slabosti, prilike i pretnje. Ovom tehnikom strategijskog menadžmenta uočavaju se strategijski izbori dovođenjem u vezu snaga i slabosti preduzeća sa šansama i pretnjama u eksternom okruženju. Pri osmišljavanju ove metode, Albert Hamfri sa Stanford univerziteta koristio je 500 najjačih kompanija na svetu (Fortune 500).

Jednostavan primer SWOT analize:

Teško je uraditi SWOT analizu bez razmišljanja kako da iskoristite snage, poradite na slabostima, zgrabite šanse i izbegnete pretnje. Ali, kada se izvede pravilno, SWOT analiza obično vodi do jednostavne, a efektivne strategije.

 

Uradite jednostavno predviđanje prodaje.

Uradite je barem nekoliko meseci pre nego što lansirate proizvod ili uslugu. Razbijte prognozu na manje jedinice, prosečni prihod po artiklu, prodaji, prosečne cene artikala i troškove. Matematika je jednostavna:

Prodaja = jedinice x prihod.

 

Jasno definišite misiju i viziju.

Širu sliku morate sažeti u nekoliko redova. Izjava o misiji tiče se onoga što vaš biznis znači za potencijalnog klijenta, zaposlenog ili vlasnika. Izjava o viziji treba da sadrži odgovor na pitanje gde svoj biznis vidite za 3 godine. Sve bi to trebalo izraziti sa malo reči i puno smisla. Ako u ovome uspete odmah će vam postati jasnije kako da realizujete ono što želite, odnosno definisanu viziju preduzeća.

 

misija i vizija biznis plana

 

Dok radite na ovim formulacijama testirajte sebe pitanjima. Da li ovo opisuje moj biznis na način koji pobeđuje konkurenciju? Da li bi potencijalni klijent prepoznao moju nišu iz teksta? Da li bi ovako jedan klijent opisao moj biznis drugom klijentu?

 

Razvijte marketing priču.

Zamislite idealnog klijenta i ispričajte priču o tome kako kupac definiše problem ili želju, traći odgovor i pronalazi vas. Neka priča sadrži objašnjenje problema i način na koji je vaš biznis pomogao u njegovom rešavanju.

 

marketing priča

 

Razgovarajte sa 10 potencijalnih klijenata.

Iskustvo i mišljenje realnih ljudi nema cenu. Učinite to kako treba: pronađite ljude spremne da razgovaraju i dajte im vremena. Uverite ih da ne očekujete da vam povlađuju, već da vas interesuje surova istina.

 

Ako imate biznis ideju...

Svaki od ovih koraka može biti ključ za vas i vaš biznis. A svi vam mogu pomoći, čime god da se bavite.

Pravljenje biznis plana je veština koju bi svaki preduzetnik trebalo da razvije. Kao i sve veštine, ona se stiče treningom. Na BusinessAcademy se na svim smerovima tokom školovanja, paralelno sa ostalim zadacima, radi na razvijanju vaše autentične poslovne ideje i pravljenja plana njene realizacije. Tako, ne samo što savladavate tehnike pravljenja biznis plana, već završetak školovanja dočekujete spremni da se otisnete u poslovne vode – sa potrebnim znanjem, relevantnim sertifikatom, dobrom idejom i gotovim planom. Veštinu pravljenja biznis plana možete primenjivati na svoj biznis, ali ćete kao profesionalac takođe biti u mogućnosti da ih izrađujete i za druge preduzetnike i kompanije.

 

 

  • 16.10.2014 16:34

Komentar