Kako je izgledao PR pre 2000 godina?

Agenti za štampu, osobe koje se bave korporativnim komunikacijamaodnosima sa medijima – samo su neki od naziva koje mogu poneti PR menadžeri.

Iako se smatra da je ovo relativno mlada profesija (tek se u poslednjih nekoliko decenija odomaćio naziv „public relations”), istina je da koreni PR-a sežu duboko u prošlost.


kako je nekada izgledao PR


PR je star koliko i sama ljudska komunikacija

Mislite da organizatori Olimpijskih igara u drevnoj Grčkoj nisu koristili slične tehnike za stvaranje dobrog publiciteta kao i organizatori Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine?

Njihov cilj je bio isti kao i ovaj danas – privući što veći broj gledalaca, stvoriti pozitivnu sliku i održati dobru reputaciju te manifestacije (danas se ni materijalna dobit ne sme zanemariti).

Kako su to radili naši preci?

I govori u Platonovo vreme su bili isplanirani. Oni su imali isti cilj kao i danas. Svako ko se bavio retorikom u antičkoj Grčkoj znao je da pre svog izlaganja mora da utvrdi osobine publike. Ona je najvažnija karika u opstanku nečije reputacije. Publika nikada ne sme biti ponižena, a najvažnije je pružiti joj kvalitetne informacije iz kojih nešto može i da nauči.

U prošlosti su korišćene sve mogućnosti za poboljšanje imidža koje su tada bile na raspolaganju. Ljudi su promovisali svoje proizvode na ulici, u barovima, na trgovima, pisali su književna dela, organizovali predstave. I sve to kako bi povećali potencijalnu novčanu dobit.

Koliki je uticaj imao PR pokazuje i činjenica da su španski moreplovci verovali u priče koje su sami izmislili o sedam zlatnih gradova i izvoru mladosti, koji nikada nisu pronađeni.

Jasno je da su ljudi od svog nastanka bili zaslepljeni pričama koje su im davale neku nadu, u priče koje su nosile neki dramski zaplet i one koje su ih dovodile do „sigurnog dobitka”. Verovali su u sve ono u šta i danas ljudi veruju.


Kako se to radi danas?

Odnosi s javnošću sada su profesija koja je opštepoznata i koja se veoma razlikuje od svojih začetaka.

Mnogo više ljudi je uključeno u organizaciju i promovisanje jedne obične predstave nego ranije, a ova profesija se razvila do neslućenih granica. Međutim, suština je ostala slična – znati kako uticati na ljude, privući i zadržati što više onih koji će se vezati za proizvod ili uslugu koja se nudi.

Ako želite da se bavite ovom profesijom, da naučite koje tehnike koriste najuspešniji PR menadžeri i koji su načini da se održi dobra reputacija i izgradi prepoznatljiv imidž, to možete učiniti na BusinessAcademy.

Naučite kako treba postupati u kriznim situacijama i koje je najjače oružje dobrog PR menadžera za samo 12 meseci, a zatim ta znanja praktično primenite.

  • 14.07.2016 12:22

Komentar