Kako efektivno razvijati liderstvo: Saveti za buduće lidere

Lider se ne rađa, lider se postaje.

Jednom kada prihvatite ovu istinu, razumećete i da svako može da postane lider. Naravno, ukoliko to želi i spreman je da se tome posveti.

Ruke sa mobilnim telefonom

Međutim, pre nego što vam otkrijemo strategiju koja će vam pomoći da uspešno razvijate liderske sposobnosti, prvo treba da raščistimo sa jednim mitom: otkrićemo vam šta liderstvo nije.

Liderstvo nije mehaničko upravljanje ni kontrolisanje drugih ljudi. Drugim rečima, ono nije puko komandovanje i ostvarivanje moći nad drugima.

A, šta (dobro) liderstvo jeste?

Lideri su ljudi sa vizijom, spremni da se posvete kreiranju promena koje će pozitivno uticati ne samo na njih same već i na one oko njih, a potencijalno i na ceo svet. Da bi to ostvarili, lideri motivišu ljude da zajedno sa njim ulože svoje vreme, sposobnosti i strast u ostvarivanje te vizije.

Dakle, liderstvo inspiriše, pokreće i donosi promenu.

Ko su zapravo lideri?

Kada se ova reč spomene, obično mislimo na poznate ljude kao što su Ilon Mask, Stiv Džobs ili Voren Bafet. Međutim, liderstvo nije stvar poznatosti, niti pozicije, već je pre stanje duha.
Otkrićemo vam jednu tajnu koja može unaprediti vaš život i karijeru:

Svako na svom poslu, kao i u životu, može da bude lider.

Bez obzira na to da li ste menadžer malog tima u startap kompaniji, roditelj koji mora da radi i vodi računa o kući ili rukovodite svetskim konglomeratom, ako se postavite kao lider, znači da preuzimate odgovornost, spremni ste da delujete proaktivno i inspirišete druge članove svog tima.

Šta je potrebno da biste i vi postali lider?

Nijedan lider nije isti kao i drugi, ali svi oni imaju određene zajedničke osobine koje ih čine liderima. Dakle, ukoliko želite da postanete lider, potrebno je da razvijate neke od sledećih osobina:

 • jasna očekivanja od sebe i od drugih;
 • empatiju;
 • doslednost;
 • podsticajnost;
 • organizovanost;
 • poverenje;
 • viziju;
 • sposobnost donošenja odluka;
 • odgovornost;
 • izdržljivost.

Kao što vidite, reč je o skupu pozitivnih osobina koje nije lako naći u jednoj osobi i zbog kojih ljudi upravo i veruju liderima i spremni su da ih slede na njihovom putu. Ono što je dobra vest jeste da se ove osobine mogu sticati, razvijati i vremenom usavršavati. 

Ruke sa mobilnim telefonom

Dakle, ne morate biti rođeni sa svim ovim osobinama da biste bili lider, ali je potrebno da ih razvijate ukoliko želite da to i postanete. U nastavku teksta daćemo vam konkretne savete, koje ćete moći da počnete da primenjujete već danas.

Ali, pre toga ćemo vas upoznati sa osnovnim veštinama koje bi kao dobar lider trebalo da posedujete. 

Ključne liderske veštine 

Svoje ideje, strategije i planove lideri drugima saopštavaju putem reči. Dakle, prva liderska veština jeste:

SPOSOBNOST KOMUNIKACIJE

Potrebno je da članovima svog tima prenesete i objasnite ideje tako da jasno shvate koji je cilj i smisao svakog projekta. Dobri lideri umeju dobro da se izražavaju, kako usmenim tako i pismenim putem.

Međutim, otkrićemo vam jednu tajnu koju znaju samo najbolji komunikatori: dobra komunikacija ne zasniva se toliko na samoizražavanju koliko na aktivnom slušanju.

Lider je u stanju da u potpunosti sasluša članove svog tima kako bi jasno znao šta ih pokreće, motiviše i na koji način da im priđe. Kako liderstva nema bez odnosa sa drugima, komunikacija je njegova srž, iz koje upravo proističe sledeća liderska veština.

SPOSOBNOST VRŠENJA UTICAJA

Kao lider, važno je da pridobijete ljude za realizovanje (vaše) ideje, da ih motivišete i podstaknete da podele vašu viziju.

Drugim rečima, dobar lider zna kako da ostvari pozitivan uticaj na članove svog tima, tako što će svakome naći pravu poziciju, motivisati ga da što bolje radi svoj posao i podstaći ga na stalno usavršavanje. Kada je reč o kontinuiranom usavršavanju, lider bi trebalo da i sam predstavlja primer u tom pogledu, što je ujedno i sledeća liderska veština.

KONTINUIRANO UČENJE

Kao što smo na početku teksta napomenuli: lider se postaje. A to, između ostalog, podrazumeva stalno učenje i usavršavanje. Čak i kada ste došli na sam vrh, ne treba da pomislite da je kraj, već da aktivno stičete nova znanja i veštine. To možete da uradite kroz pohađanje radionica, kurseva ili sticanje sertifikata.

Postoji i još jedan efikasan način učenja za lidere: iz prakse, kroz uspehe, ali i neuspehe. Svaka od ovih situacija prilika je za lidera da razmisli o sebi i svojim postupcima, što nas vodi do sledeće veštine.

SAMOSVEST

S vremena na vreme lider se osvrne na put koji je prešao, zapita se kako se oseća i kuda želi da ide. Drugim rečima, lider u svakom trenutku zna šta ga motiviše, zašto nešto radi i čemu teži. Zahvaljujući razvijenoj samosvesti, lider je uvek spreman da iskoristi prilike za učenje i razvoj, ali i da modifikuje svoje planove ukoliko je potrebno.

8 saveta koji će vam pomoći da se razvijate kao lider

Bez obzira na to da li tek planirate da počnete da stičete znanja za odgovarajuću karijeru, tek ste započeli svoj profesionalni razvoj ili već rukovodite određenim timom, saveti koji slede pomoći će vam da postanete bolji i uspešniji lider, bez obzira na kojoj poziciji se trenutno nalazite.

1. Spoznajte svoje snage i slabosti

Da biste ovo uradili, potrebno je da budete iskreni prema sebi. To može da bude malo neprijatno, ali rezultati će sve nadoknaditi. Naime, bolje je jasno znati u čemu smo dobri, a na čemu treba da radimo, nego se uljuljkivati u lažnu sliku o sebi.

Vaše snage daće vam ideju kako i na koji način da ih iskoristite u potpunosti, dok će vaše eventualne slabosti ukazati na čemu još sve treba da radite. Ukoliko budete uporni u tome, vremenom bi trebalo da se razvijete u dobro izbalansiranog lidera.

2. Pronađite svoj stil

Kao što smo već pomenuli, nisu svi lideri isti. Dakle, potrebno je da pronađete svoj lični liderski stil. Na osnovu svojih snaga i slabosti, trebalo bi da imate predstavu o tome koji vam stil leži.

Na primer, autoritativniji lideri lakše donose odluke, ali nešto teže razvijaju poverenje i razumeju druge. Lideri koji se najviše oslanjaju na komunikaciju, češće će delegirati zadatke i izdvajati vreme da saslušaju članove svog tima, ali mogu imati poteškoća u donošenju odluka. Dakle, svaki stil ima svoje prednosti i mane, pa je zbog toga najbolje da izaberete onaj koji najviše ide uz vašu ličnost. Međutim, kada to uradite, budite svesni svog stila, kako biste mogli plodotvorno da koristite njegove prednosti i da istovremeno radite na prevazilaženju njegovih nedostataka.

3. Radite na razvoju konkretnih veština

Vratite se na listu liderskih osobina koju smo naveli na početku teksta, izaberite jednu i počnite da radite na njenom razvoju. Odredite ciljeve, napravite plan i pratite napredak.

Možete izabrati i da radite na više veština odjednom. Najbolje je možda da listu podelite na osobine koje smatrate da ste dovoljno dobro razvili i na one za koje osećate da bi mogle da budu bolje. Ideal da su vam sve veštine podjednako razvijene možda je teško dostižan, ali je najvažnije da radite na usavršavanju i da postignete određenu vrstu harmonije.

4. Proširite svoju mrežu kontakata

Uspostavite dobre odnose sa drugim liderima. Za početak, to mogu biti ljudi iz vaše oblasti, potom industrije, ali i lideri uopšte koje ćete moći da posmatrate i od kojih ćete saznati kako se nose sa specifičnim izazovima. Dakle, delite svoja iskustva i neka vam drugi uspešni ljudi budu motivacija.

5. Pronađite mentora ili savetnika

Mentori su korisni ne samo za zaposlene koji tek počinju sa radom već i za lidere sa iskustvom. To što ste na vrhu ne znači da sve znate, a ponekad savet penzionisanog kolege može da pruži potpuno novu perspektivu za problem sa kojim se nosite. Osim toga, većina profesionalaca ima trenera koji im pomaže da ostvare specifične ciljeve ili da se fokusiraju na određene oblasti koje žele da unaprede. Lider koji želi da napreduje pronaći će osobu koja će mu u tome pomoći.

6. Čitajte i učite

Istraživanja pokazuju da prosečan CEO pročita otprilike 60 knjiga godišnje, odnosno 5 knjiga mesečno.

Dakle, efektivni lideri su zaista celoživotni učenici. Stoga, ukoliko želite da (p)ostanete lider, iskoristite svaku priliku za učenje: čitajte, pohađajte seminare i radionice, delite iskustva.

Možete, na primer, da pohađate seminar za sticanje fundamentalnih veština, kao što je komunikacija, ili da se opredelite za unapređenje konkretnijih znanja iz te oblasti, kao što je pregovaranje radi sklapanja posla. U dinamičnom poslovnom svetu uvek ćete imati šta da naučite.

7. Vežbajte

Ovo morate da znate: ne morate da budete lider da biste vežbali liderstvo.

Tražite priliku da iskoristite svaku veštinu koju naučite. Ukoliko ste zaposleni, prijavite se za projekte koji su malo izvan vaše zone komfora. Takođe, neke od veština možete isprobati i u stvarnom životu. Na primer, ukoliko se učite pregovaranju, ne morate da čekate velike poslovne pregovore da biste proverili koliko ste naučili. Umesto toga, idite na pijacu i probajte da se cenjkate.

8. Budite fleksibilni

Lideri se nikad ne prave da sve znaju i uvek su spremni da naprave promene ukoliko trenutna strategija ne daje rezultate. Dakle, u svakom trenutku vodite računa koliko vaš pristup i plan odgovaraju ciljevima koje ste postavili i situaciji u kojoj se nalazite. Nemojte se plašiti da napravite promenu, jer to nije znak vašeg slabog planiranja, već vaše sposobnosti prilagođavanja. Savremen poslovni svet je dinamičan i u njemu uspevaju oni koji su fleksibilni, a ne kruti. 

Ruke sa mobilnim telefonom

BusinessAcademy – mesto gde stasavaju budući lideri 

Ukoliko želite da postanete lider u poslovnom svetu, bez obzira na to za koji program ste se odlučili, u našoj ustanovi dobićete, osim takozvanih „tvrdih” znanja, i ceo spektar „mekih” veština, kao i sve neophodne resurse koji će vam pomoći da se razvijate kao uspešan menadžer, preduzetnik, digitalni marketar, drugim rečima, kao pravi lider.

To je moguće zato što školovanje na našoj akademiji podrazumeva rad u realnom okruženju, gde ćete uz iskusne predavače i svoje kolege imati prilike da naučite važne stvari ne samo o pokretanju i održavanju biznisa već i o komunikaciji, timskom radu i donošenju efektnih odluka. Tokom godina, izveli smo veliki broj uspešnih poslovnih stručnjaka koji grade liderske pozicije u svojim oblastima. I vi možete biti jedan od njih.

Odlučite se da postanete lider.

 • 13.03.2024 10:42

Komentar