Prvi IPMA registrovani trening program u Srbiji na BusinessAcademy!

Sa zadovoljstvom i ponosom vas obaveštavamo da je Menadžment projekata, program jednogodišnjeg usavršavanja iz oblasti projektnog menadžmenta na BusinessAcademy, u okviru LINKgroupa stekao status IPMA Registered Training Program, čime je postao prvi trening program u Srbiji zvanično registrovan od IPMA. 

ipma-sertifikat

„IPMA REG” status potvrđuje da su proces nastave i nastavni plan i program koji se realizuje na ovom odseku usklađeni sa zahtevima, kriterijumima i standardima International Project Management Association – IPMA.

Ovo praktično znači da će svi oni polaznici BusinessAcademy koji su završili jednogodišnji program projektnog menadžmenta imati mogućnost da steknu dva međunarodno priznata sertifikata – BusinessAcademy sertifikat i IPMA sertifikat.

IPMA – International Project Management Association

International Project Management Association (IPMA) najstarija je globalna asocijacija iz projektnog menadžmenta, osnovana 1965. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Od tada do danas IPMA aktivno deluje na promociji i unapređenju razvoja kompetencija iz projektnog menadžementa i uspostavlja i razvija standarde iz ove oblasti na međunarodnom nivou. IPMA trenutno okuplja više od 70 nacionalnih predstavnika – Member Associations – širom sveta i usmerena je kako na pojedince i projektne timove, tako i na organizacije i vladine agencije.

Zašto je IPMA sertifikat značajan?

IPMA zvanična sertifikacija projektnih menadžera jedan je od najzastupljenijih i najrelevantnijih programa razvoja kompetencija iz projektnog menadžmenta na međunarodnom nivou.

U savremenim uslovima poslovanja gotovo da nema delatnosti, tj. oblasti rada, u kojoj projektni pristup, odnosno metodologija projektnog menadžmenta kao sredstva za efikasno upravljanje na svim nivoima organizacije, nije našao svoju odgovarajuću primenu.

Bez svake je sumnje da će se tendencija rasta primene ove metodologije nastaviti i u narednom periodu i da će potreba za ovim specifičnim znanjima i veštinama, odnosno potreba za kompetentnim, obrazovanim i osposobljenim projektnim menadžerima, biti sve značajnija, te da će BusinessAcademy polaznici koji steknu IPMA sertifikat još lakše ostvarivati poslovne uspehe.

  • 22.06.2020 10:41

Komentar