Učenje na daljinu iz perspektive generacije 2012.

Još jedna uspešna školska godina je za nama, tokom koje je ostvareno čak 50 hiljada dodela DL kurseva našim polaznicima na BusinessAcademy. Impozantan broj, velika odgovornost, ali i prilika da se sazna mnogo toga o iskustvu naših polaznika.

Svaki početak nove školske godine koristimo da sumiramo kako smo radili u prethodnoj, i ostvarimo još veće uspehe u narednoj školskoj godini. Svesni smo činjenice da nam niko drugi do naši polaznici, ne može bolje pomoći u sagledavanju rezultata minulog rada i daljem razvijanju naših programa. Zato smo i ove godine sproveli istraživanje o iskustvu učenja na daljinu, kojim su bili obuhvaćeni svi polaznici koji pohađaju ovaj tip nastave.

 

 ucenje na daljinu, iskustvo polaznika


Ovim putem želimo da im se zahvalimo na saradnji, kao i na svim pohvalama koje su nas dodatno motivisale da kontinuirano unapređujemo kvalitet obrazovnog programa koji razvijamo. Takođe, želimo da se zahvalimo i na svim sugestijama i kritikama, koje smo detaljno razmotrili i na osnovu kojih radimo na daljem razvoju sistema za učenje na daljinu. Prepoznati tačke za unapređenje je ključ uspešnog razvoja, a naši polaznici su upravo ti čije mišljenje nam već godinama pomaže da se razvijamo u smeru koji će zadovoljiti njihove obrazovne potrebe. Naša misija je da pomognemo svima koji žele da se usavršavaju, zato je i naš prvi korak da činimo isto iz godine u godinu. Sa tim u skladu i novu generaciju polaznika pozivamo da nam pomogne u ostvarenju ovog cilja i svojim idejama doprinese zajedničkom uspehu.

 

Svako pronalazi svoj stil učenja

Istraživanje sprovedeno u periodu jul - septembar 2013. godine pokazalo je da polaznici BussinesAcademy visokom ocenom procenjuju svoje iskustvo učenja na daljinu. Da su pre svega zadovoljni time što mogu da uče u vreme i na mestu koje njima odgovara, organizuju proces učenja shodno raspoloživom vremenu i obavezama.

Raznovrsnost prikaza materijala za učenje je takođe prepoznata kao važna od strane polaznika, jer im omogućava vlastititi stil učenja, ili kako kaže naš polaznik:

 


Sam mogu da biram da li ću da učim iz pisanih dokumenata, gledam predavanja putem live streama ili gledam mulitimediju.
- Želimir Tomaš (Menadžment projekata)


 

Praktični zadaci i podrška pri učenju

Rezultati dalje ukazuju da polaznicima odgovara način provere znanja i da su veoma zadovoljni zadacima koje izrađuju na svojim kursevima.

Polaznici su takođe visoko procenili i praktičnost zadataka, koji imaju za cilj da razviju potrebne veštine kod polaznika. Veliku podršku u procesu učenja polaznicima pružaju i voditelji kurseva, čiju je efikasnost u radu i pomoć u procesu učenja istaklo 95% ispitanika. Koliko se pažnje posvećuje podršci polaznika u procesu učenja na daljinu pokazuju i visoki rezultati uspešnosti rada tehničke podrške, čiji je kvalitet rada istaklo 93% polaznika.

Analizom strukture uzorka, došlo se do rezultata koji ukazuju da se polaznici za pohađanje DL nastave na BusinessAcademy opredeljuju kako u cilju daljeg usavršavanja nakon završenih akademskih studija, tako i u cilju sticanja znanja u izabranoj oblasti nakon završene srednje škole.

 


Najbolji dio školovanja na BA je mogućnost sticanja praktičnih znanja, potrebnih za napredovanje u karijeri.
- Marina Tapušković (Prodaja i menadžment prodaje)

 

Zadovoljna sam što kod većine kurseva polovinu kredita koje je moguće osvojiti "nosi" upravo izrada assignmenta i taskova koji su pregledani i ocijenjeni od strane kompetentnih stručnjaka za date oblasti, a što je, po meni, najmjerodavniji pokazatelj razumijevanja i savladavanja gradiva.
- Nataša Jusufbegović (Poslovna administracija)


 

Live stream seminari

Vodeći se pozitivnim iskustvom od prošle školske godine, BusinessAcademy je nastavila sa realizacijom live stream predavanja. Prenosom “živih” predavanja preko platforme, DL polaznici stiču mogućnost da prate i budu uključeni i u tradicionalnu nastavu, ali i priliku da preko ovih predavanja ispunjavaju svoje obaveze na kursevima. Prednosti live stream predavanja prepoznali su i polaznici ove generacije:

 


Live stream predavanja su najbolji deo školovanja na BusinessAcademy. Pomoću njih bolje razumam sadržaj kursa, jer vidim profesora i njegovu interakciju sa kolegama. Opušteno ih slušam i kad slusam uživam.

- Adnan Čolo ( Marketing i marketing menadžment) 


 

Kako se trudimo da što više osluškujemo obrazovne potrebe naših polaznika, i kako smo prepoznali da je izrazito važno da im materijal za učenje bude dostupan u vremenu koje oni procenjuju da je pogodno za učenje, prenose “živih” predavanja smo učinili dostupnim u VideoArhivi.

 

Sertifikati 

Takođe, kao važan segment školovanja na BusinessAcademy naši polaznici prepoznaju i sertifikovano znanje iz različitih oblasti.

 


Za mene, najvažniji deo školovanja na BA je saradnja Business Academy sa poznatim inostranim institucijama koje nude sticanje globalno priznatih sertifikata iz različitih oblasti.

- Ilija Mihajlović (Investicioni menadžment i berzansko poslovanje)


 

Uspesi polaznika nakon BusinessAcademy

Posebnu pažnju smo posvetili i analizi kompetencija koje stiču polaznici BusinessAcademy, a njihova pohvala nam je siguran znak da razvijamo program u željenom pravcu. To je upravo ono čemu težimo, i predstavlja pravac u kojem ćemo nastaviti da razvijamo naše programe. Motivaciju na ovom putu nam daju ostvareni uspesi naših polaznika.
Usvojene vještine i znanja na BA doprinijele su tome da svoj posao obavljam mnogo kvalitetnijie.

- Sanela Avdić (CID in business)


Svakodnevno koristim neke nove veštine i to primećuje moja okolina!
-  Brankica Bogovac (Marketing i marketing management)

 

Bolje razumem kolege i njihov način razmičljanja i rada.
- Suzana Dobižljević (LCM higher diploma in sales)


Otvorio sam vlastitu organizaciju.

- Kristijan Musija (Preduzetništvo)


Naš cilj je vaš uspeh

Iskreno se nadamo uspesima polaznika i nove generacije na BusinessAcademy, zato nam je namera da aktivno nastavimo rad na razvoju naših programa i sistema za učenje na daljinu. Cilj nam je da zajedno sa našim polaznicima, i uz njihovu pomoć, ostvarujemo iznova i iznova nove uspehe.

Puno sreće u učenju i daljem usavršavanju novoj generaciji  poželeli bismo rečima našeg polaznika:

 


Samo školovanje na Business Academy ja vidim kao moj privatni uspeh!
- Zdravka Tomasović (CID in business)Iskoristite i vi prednosti učenja na daljinu i pohađajte online neki od programa na BusinessAcademy Menadžment ljudskih resursa, Menadžment projekataPoslovna administracija, Odnosi s javnošću, Preduzetništvo.

 

  • 28.11.2013 15:38

Komentar