Zašto je umetnost ključna za poslovanje 21. veka?

Kada je u pitanju današnja globalna ekonomska situacija, ona nameće jednu zajedničku obavezu kako velikim kompanijama, tako i onima koje to žele da postanu:

Konstantno traganje za inovativnim strategijama i novim menadžerskim pristupima kako bi proizveli vrednost i pobedili konkurenciju.

umetnost i biznis

Verovatno se pitate:

Kakve veze sa tim ima umetnost?

Izgleda mnogo veće nego što smo mislili.

Profesor Giovanni Schiuma, direktor Arts for Business Institute i profesor inovacijskog menadžmenta na Univerzitetu Bazilikata, smatra da uloga umetnosti u poslovanju 21. veka može imati ključnu ulogu.

Naime:

Poslovne organizacije 21. veka i dalje funkcionišu kao da su u 20. veku. Međutim, sa velikim napretkom tehnologije, dinamičnim globalnim tržištem i porastom konkurencije, poslovno okruženje se značajno izmenilo. Ukoliko žele da prežive u novim okolnostima, isto to moraju da urade i kompanije i ljudi koji ih vode.

Upravo tu umetnost stupa na (s)cenu.

Prema velikom IBM-ovom istraživanju, većina izvršnih direktora veruje da je ključ za uspešno vođenje biznisa u nesigurnom, promenljivom i, iznad svega, dinamičnom okruženju 21. veka – u kreativnosti.

Umetnost sa kreativnošću kao svojom glavnom odlikom pomaže kompanijama da sprovedu neophodne organizacione promene, razviju nove kompetencije i oslobode latentnu energiju kompanije.

U 20. veku struktura poslovnih organizacija bila je nalik mehanizmu, a u dinamičnom i nepredvidivom 21. veku ona će biti sve više nalik živom organizmu. Za njeno uspešno funkcionisanje umetnost igra ključnu ulogu.

Get out-of-the-box or get stuck...

Veliki poslovni umovi označili su vreme u kom živimo kao doba promene:

Potrebni su novi modeli organizacije, menadžmenta i biznis alata koji će obezbediti uspešno poslovanje u budućnosti.

Danas je više nego ikad potrebno out-of-the-box razmišljanje. A kako se najbolje za njega priprema? Tako što se okreće iskustvu umetnosti, u čijoj su osnovi kreativan i originalan pristup.

get out of the box

Nalaženje načina na koji se iskustva umetnosti mogu uspešno primeniti u poslovanju – biće jedan od glavnih zadataka 21. veka za kompanije i njihove upravljačke strukture.

Moderni poslovni izazovi

Profesor Schiuma identifikuje 5 izazova sa kojima se moderne kompanije suočavaju i koje im umetnost može pomoći da prevaziđu.

Reč je o takozvanih 5 E.

1. Experience (Iskustvo)

Živimo u ekonomiji koja se više ne bazira na proizvodima, već na iskustvima. Šta to zapravo znači?

Razmislite: Kada kupujemo odelo, bilo koji proizvod ili uslugu, mi zapravo kupujemo iskustva koja nam oni donose. Kompanije moraju da nađu način kako da izgrade i oblikuju ta iskustva.

2. Emotion (Emocije)

Kreativnost i umetnost donose u današnji poslovni svet emocije kakve su strast i ljubav. U 20-vekovnoj poslovnoj kulturi osećanja su često bila zanemarivana. Međutim, u današnjoj klimi jedno je jasno:

Bez strasti i ljubavi teško je bilo koji posao obavljati uspešno.

Moderne kompanije traže načine kako da iskoriste emocionalnu inteligenciju. U 21. veku više nije važno samo znati – kako, odnosno imati tehničko znanje, već znati – osećati: kako da stupite u kontakt sa emocijama i kako da upotrebite osećanja za uspeh kompanije.

3. Energy (Energija)

Za uspeh kompanije nije dovoljno samo imati tehnički obučene zaposlene. Potrebno je nešto mnogo više:
Imati zaposlene koji su spremni da se posvete uspehu kompanije. To znači ljude koji pored znanja ulažu i energiju i strast u posao koji obavljaju (model poznat kao humani menadžment ili fanki biznis).

Kompanije treba da probude i iskoriste energiju svojih zaposlenih kako bi ostvarile veliki napredak.

energija

4. Ethics (Etika)

Današnji svet suočava se sa mnogim izazovima čije rešenje može značiti i opstanak čovečanstva: briga o prirodi i njenim resursima, vođenje računa o socijalno ugroženima.

Sve ovo kompanije stavlja pred važnu odluku: umesto samo o profitu, one moraju da razmišljaju o širim posledicama svojih akcija i načinima kako da doprinesu pozitivnoj promeni u svetu.

Ono što nam treba je: drugačiji menadžerski pristup u kom iskustva umetnosti mogu igrati veliku ulogu.

5. Environment (Okruženje)

Ovo je tesno povezano sa etikom i podrazumeva posledice naših delovanja po okruženje u kome živimo.

Kompanije koje su ovoga svesne i preduzimaju konkretne mere biće više vrednovane u budućnosti.

Izazovi su poznati, ali koje je rešenje?

Profesor Giovanni Schiuma veruje da su ovo ključni problemi sa kojima se suočava poslovni svet. Da bi se oni rešili, potrebno je naći nove modele i autoritete.

Upravo ovde do izražaja dolazi umetnost.

Svi mi znamo za različite umetnosti kao deo industrije zabave i njihovu ulogu u kulturnom i društvenom rastu. Takođe, čuli smo i za menadžment u umetnosti, koji pomaže da umetnička dela budu izlagana, kupovana i prodavana.

Međutim, ono o čemu govori profesor Schiuma sasvim je drugačije. U pitanju je ni manje ni više – nego:

Revolucija.

inovacija i umetnost

Reč je o menadžmentu koji ima osnovu u umetnosti: kako se umetničko iskustvo može integrisati u poslovne modele i pomoći restrukturiranju organizacija za uspešno poslovanje u 21. veku.

Kada o ovome razmišljamo, neće nam pomoći da u kancelarije okačimo umetnička dela.

Naprotiv:

Reč je o tome da umetnost iskoristimo kao menadžerski alat: da je primenimo na strateški i operativni način kroz čitavu poslovnu strukturu.

Samo ovako ćemo, veruje profesor Schiuma, stvoriti organizacije sposobne da prežive u 21. veku.

Kako da i ti budeš umetnik biznisa?

Školovanje na BusinessAcademy donosi ti praktična poslovna znanja i veštine, ali i inovativne uvide u poslovne modele 21. veka, i to za 12 meseci školovanja od kuće ili iz učionice.

Ukoliko želiš da naučiš kako da donosiš profitabilne poslovne odluke u promenljivom okruženju, kao i da budeš spreman za upravljanje kompanijama različite veličine i orijentacije, znanja i veštine za to možeš steći na programu Strategijski i operativni menadžment.

Uspešni poslovni ljudi biće tvoji mentori, koji će ti pomoći da postaneš jedan od njih.

Postani umetnik biznisa 21. veka.

  • 15.06.2018 10:13

Komentar