Prihvatite ovih 5 biznis modela i bićete spremni za poslovanje u 21. veku!

Sa novim ekonomskim modelima dolaze i novi načini za bavljenje biznisom. Predviđati budućnost uvek je kockanje, ali neke promene u poslovnoj praksi već danas su očigledne. Evo nekoliko najvećih koje treba da usvojite i praktikujete.

 biznis modeli

 

Umrežavanje bez upoznavanja – Kako da vam Mark iz Severne Amerike postane preporuka za posao?

Kako kancelarija u tradicionalnom smislu zastareva, privatno okruženje postaje novi standard. Virtuelni svet doneo je inovativne mogućnosti za inovativne saradnje bez geografskih ograničenja.

Mnoge preduzetničke grupe i pojedinci društvene mreže smatraju najboljim i najefektnijim medijem sticanja i održavanja poslovnih kontakata, testiranja i promocije novih proizvoda na tržištu, preduzimanja novih poslovnih inicijativa.

 

Biznis ekosistemi – Kako da ne budete zupčanik, već jedan od vlasnika mehanizma?

Integracijom firmi u poslovne ekosisteme, kompleksni proizvodi ili usluge dobijaju na kvalitetu. Sve češće spajanje medijskih, tehnnoloških i telekomunikacionih preduzeća najbolje ilustruje ovu pojavu.

Ovaj model poslovanja se najviše odražava na menadžment, jer se biznis ekosistemi po upravljanju suštinski razlikuju u odnosu na tradicionalnu, vertikalnu hijerarhijsku politiku. Svaka organizacija u ekosistemu svesna je „veće slike”. Ovaj pristup potencira kolektivnu akciju i međusobnu razmenu ideja zarad sveukupnog napretka. Svaki pojedinac učestvuje u donošenju odluke.

nacin rada u 21.veku

Interpersonalna ekonomija: Ne živi da bi radio, ne radi da bi živeo, jednostavno – živi i uživaj u radu!

Ekonomski model se polako, ali sigurno vraća čoveku i njegovim vrlinama. Pokazalo se da automatizacija ne može u potpunosti da zameni čoveka, kakvo je bilo uvreženo mišljenje. Poslovanje u budućnosti tretiraće posao kao dopunu životu, a ne obrnuto.

Zastarelo poimanje posla kao kontinuirane aktivnosti zamenjuje smanjenje radnih sati, a povećavanje odgovornosti pojedinca u lancu. Kvalitet uzima primat nad kvantitetom. A dobra organizacija i autsorsing proizvode višak slobodnog vremena.

 

Mikromultinacionalne ekonomije – Kako da paralelno radite na 5 kontinenata iz iznajmljene sobe?

Sve je više preduzetnika koji svoje biznise van granica u potpunosti vode sami putem mobilnih telefona i laptopova. Sve je veći broj ljudi koji se zapošljava kao freelance programer, grafički dizajner, virtuelni asistent i dr. Danas je moguće biti uspešan preduzetnik, uslovno rečeno, bez napuštanja hotelske sobe. Biznis se može voditi sa bilo koje tačke na svetu, ali se, takođe, kao veština može naučiti učenjem na daljinu.

 

mikromultinacionalne kompanije

 

Crowdsourcing – Kako da NN lice postane vaš dugogodišnji saradnik, posvećeni zaposleni, dobar prijatelj i vredan savetnik?

Doskora nezamisliv način regrutacije saradnika i zaposlenih polako preuzima primat. Reč je o specifičnom autsorsingu iz redova nepoznatih ljudi širom sveta. Suštinski, ovaj model je pravi demokratski poligon za razmenu ideja i inovacije u biznisu, koje prevazilaze geografske ili bilo koje druge granice.

  • 16.10.2014 15:33

Komentar