London Centre of Marketing predstavio nove sertifikacije

LCM sertifikacija

1. jula 2011. godine London Centre of Marketing predstavio je nove sertifikacije koje su razvijene sa ciljem da se zadovolje potrebe kandidata, edukativnih centara kao i tržišta u celini čime je omogućeno da u dve godine profesionalnog usavršavanja kandidati dostignu nivo Bachelor degree.

London Centre of Marketing sertifikacioni program je unapređen sa sledećim sertifikacijama:

  • Integrated Graduate Diploma in Business Management & Marketing
  • Integrated Graduate Diploma in Sales & Marketing Management

LCM  Integrated Graduate Diploma (Level 6) se sastoji iz 8 modula od kojih su 6 obavezni dok 2 modula kandidati biraju od mogućih 4. Kandidati koji su zainteresovani za sticanje pomenutih sertifikacija moraju da poseduju LCM Higher Diplomu ili ekvivalentu Diplomu (Level 4) u skladu sa Nacionalnim kvalifikacionim okvirom- NQF.

Školovanje prema LCM programu se realizuje na BusinessAcademy u okviru odseka London Centre of Marketing Higher Diploma in Sales and Marketing Management.  

  • 14.07.2011 10:12

Komentar