LINK group je od strane Instituta za sertifikaciju menadžera iz Velike Britanije dobio status CMI Approved Provider

link group cmi approved provider

5. jula 2010. godine LINK group je od strane Chartered Management Institute, Instituta za sertifikaciju menadžera iz Velike Britanije dobio status CMI Approved Provider, čime je ovlašćen za obuku, testiranje i izdavanje kvalifikacija iz oblasti First Line Management i Management and Leadereship.

Chartered Management Institute je prestižna međunarodna institucija za profesionalnu sertifikaciju menadžera koja tokom svog dugogodišnjeg rada i nekoliko hiljada sertifikovanih profesinalaca aktivno učestvovala u promociji i razvoju teorije i prakse menadžmenta i liderstva i uspostavila visoke standarde u edukaciji iz ovih naučnih oblasti. 

Sticanje specijalističkih teorijskih i praktičnih znanja sa naglaskom na razvoju ličnih i profesionalnih osobina koja definišu današnjeg menadžera uspešnim kao i fleksibilna mogućnost sertifikacije čini program Chartered Management Institute jedinstvenim na tržištu.

Više o CMI sertifikacionom programu možete saznati na adresi: http://www.managers.org.uk/

Školovanje prema CMI programu se realizuje na BusinessAcademy u okviru odseka za Menadžment

  • 03.08.2010 10:21

Komentar