Nove kvalifikacije na BA: Chartered Institute of Marketing (CIM) sertifikati

CIM sertifikati na BusinessAcademy

Osnivač BusinessAcademy, kompanija LINK group, svrstala se među 20 akreditacionih centara čuvenog Chartered Institute of Marketing (CIM) iz Velike Britanije, prestižnog međunarodnog instituta za profesionalnu sertifikaciju stručnjaka iz oblasti marketinga i biznisa.

Zahvaljujući tome, polaznici BusinessAcademy od školske 2015/16. imaju mogućnost da znanje stečeno tokom školovanja sertifikuju po CIM programu i steknu jedan od najcenjenijih profesionalnih sertifikata iz marketinga – Foundation Certificate in Marketing.

Chartered Institute of Marketing (CIM) ima vodeću ulogu u stručnoj edukaciji i sertifikaciji marketinških stručnjaka. CIM sertifikati su priznati u celom svetu i najbolja su potvrda znanja i stručnosti iz oblasti marketinga i onome ko ih poseduje donose značajnu konkurentsku prednost.

Najpoznatija među CIM diplomama i sertifikatima, Foundation Certificate in Marketing kvalifikacija idealna je za sve one koji žele da nauče više o marketingu, bez obzira da li rade u marketingu ili se bave poslom koji nije direktno povezan sa marketingom. Namenjene su osobama koje žele da započnu i grade karijeru u marketingu, ali i profesionalcima koji već rade u ovoj oblasti, a žele da pokrenu svoju karijeru i ubrzaju svoj uspeh.

Predstavljaju potvrdu da ste stekli sva potrebna znanja i veštine da profesionalno obavljate sve zadatke i igrate značajnu ulogu u marketing timu. Takođe, predstavljaće i krunu vašeg školovanja na BusinessAcademy i potvrdu da ste preuzeli sva potrebna znanja da gradite uspešnu karijeru u marketingu.

  • 25.02.2015 16:45

Komentar