Šta će ti doneti online kurs
engleskog jezika?

Online kurs engleskog jezika namenjen je svim učenicima, bez obzira na nivo predznanja koji poseduju.

Đaci koji poseduju različite nivoe poznavanja engleskog, mogu dodatno da unaprede svoj engleski, i da pohađaju različite nivoe znanja: od A1 do C1. Upravo je iz toga razloga ovaj kurs koristan za sve učenike jer je od pomoći kao dopunska ili dodatna nastava.

Multimedijalni nastavni materijal. Materijal za učenje bogat je video lekcijama, posebno pripremljenim tekstovima i internet stranicama, koje će učiniti sticanje veštine govora engleskog jezika još zanimljivijom i jednostavnijom aktivnošću.

Kurs je kompatibilan sa planom i programom viših razreda osnovne škole, kao i srednje škole, pa lekcije i zadaci sa kursa mogu poslužiti za dodatne vežbe i postizanje boljih akademskih rezultata.

Kurs se maksimalno prilagođava učeniku. Rezultati ulaznog testa se koriste u svrhu identifikovanja nivoa znanja koje učenik/ca u tom trenutku poseduje, kako bi im bio dodeljen adekvatan kurs, na kom će najviše naučiti.

Praćenje postignutog napretka, iz nedelje u nedelju pomoću provere znanja u vidu online testova, koncipiranih kao pitanja sa više ponuđenih odgovora.

200+

200+ učenika je potpuno besplatno usavršilo svoje znanje engleskog.

40+

Širom Srbije, više od 40 škola je rado učestvovalo u ovoj akciji.

180+

180+ lekcija i korisnog materijala od A1 do C2 nivoa

LINK group - podstičemo mlade na napredak i sticanje veštine koja otvara mnoga vrata

LINK group je multinacionalna kompanija koja pomera granice u obrazovanju više od dve decenije na Balkanu, te je s ponosom smatrana liderom u poslovnom usavršavanju i sertifikaciji. U okviru svog sistema u Srbiji, LINK group okuplja devet obrazovnih institucija – od osnovnih, srednjih i visokih škola, preko fakulteta, sve do nekoliko akademija za profesionalno usavršavanje. Zahvaljujući kvalitetnim temeljima i međunarodnim partnerstvima sa prestižnim institucijama i kompanijama poput Cambridge, Google, Adobe, Zend i mnogih drugih, LINK group nudi inovativno, savremeno obrazovno iskustvo i mogućnost sticanja naprednog znanje učenjem na daljinu, putem svojih jedinstvenih platformi.

Prijava za učenike