Plan i program - Menadžment ljudskih resursa 2014/2015.

Program Menadžment ljudskih resursa primarno nudi obuku za upravljanje i planiranje ključnim faktorom uspešnog poslovanja svake kompanije – ljudskim resursima. Programom je obuhvaćeno opšte potrebno znanje iz oblasti menadžmenta, načini savremenog poslovanja, odn. radni ambijent menadžera ljudskih resursa sa pogodnostima i teškoćama na koje nailazi, do specifičnosti vezanih za samu prirodu njegovog posla, a koje su od presudnog značaja za uspešno izvršavanje svih zadatka.

Za svaku poslovnu situaciju postoji povoljno rešenje. Važan je izbor!

Da preuzmete plan i program u pdf formatu, kliknite na:
BusinessAcademy Menadžment ljudskih resursa - Plan i program 2014.


Da saznate više o svakom predmetu, kliknite na odgovarajući link:


BUSINESS SKILLS


BIZNIS, BUSINESS

fond
 
Obavezan/Izborni
Poslovna dokumentacija, Business Documentation

3

Izborni

Poslovno pravo, Business Law

3

Izborni

Međunarodno poslovno pravo, International Business Law
3
Izborni

Poslovna etika pojedinca i organizacije, Business Ethics of Individuals and Organization

3

Izborni

Preduzetništvo, Entrepreneurship
6Obavezan


MARKETING, MARKETING

  
Osnove marketinga, Marketing Fundamentals
6
Obavezan

Marketinška istraživanja i MIS, Marketing research and MIS

3

Izborni

SWOT analiza, SWOT Analysis

3

Izborni

Planiranje i segmentacija tržišta, Market Planning and Segmentation

3

Izborni

Strateški marketing, Strategic Marketing

 

6

Izborni

Upravljanje marketingom, Marketing Management

3

Izborni

Internet marketing, Internet Marketing

6

Izborni

Interni marketing, Internal Marketing*

3

Izborni

Ponašanje potrošača, Consumers Behaviour

6

Izborni

Marketing planiranje, Marketing Planning

6

Izborni

Brending, Branding

6

Izborni

Medjunarodni marketing, International Marketing
6
Izborni

 

PRODAJA, SALES

  
Upravljanje prodajom, Sales Management
3
Obavezan


FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO, FINANCE AND ACCOUNTING

  
Finansijski menadžment, Financial Management
12Izborni
Osnove ekonomije, Basics of Economics

12

Obavezan

Makroekonomija, Macroeconomics
12
Izborni
Mikroekonomija, Microeconomics 12Izborni
Međunarodna ekonomija, International Economics
6
Izborni
Racio brojevi, Racio Numbers
6Izborni
Berzansko poslovanje, Stock Market
6
Izborni
Računovodstvo, Accounting
9Izborni
Računovodstvo troškova, Cost Accounting
6Izborni


MENADŽMENT I POSLOVNA ORGANIZACIJA, MANAGEMENT AND BUSINESS ORGANIZATION

  

Osnove menadžmenta, Management Basics

6

Obavezan

Funkcije menadžmenta, Management Functions 3
Izborni
Životni ciklus organizacije, Organization Life Cycle

3

Izborni

Struktura i dizajn organizacije, Organization Structure and Design

3

Izborni

Moć i autoritet, Power and Authority

3

Izborni

Organizaciono ponašanje, Organizational Behavior

3

Izborni

Liderstvo, Leadership

3

Izborni

Upravljanje promenama, Change Management*

3

Izborni

Kvantitativne metode u poslovanju, Quantitative Methods for Business*6Izborni
Menadžment znanja, Knowledge Management*

3

Izborni

Strategijski menadžment, Strategic Management

6

Izborni

Multinacionalne kompanije, Multinational Companies
3
Izborni
Upravljanje radnim performansama, Performance Management*
6
Izborni
Upravljanje konfliktima, Conflict Management*

3

Izborni

Planiranje i kontrola troškova poslovanja, Expenditure Planning and Control
6
Izborni
Krizni menadžment, Crisis Management
3Izborni
Upravljanje rizikom, Risk Management
3Izborni
Korporativna odgovornost3Izborni
Sistemi menadžmenta kvalitetom, Quality Management Systems
6Izborni
Operacioni menadžment, Operations Management6
Izborni
Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera*
3
Izborni

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
  
Osnove menadžmenta ljudskih resursa, HR Management Basics

6

Obavezan

Planiranje i selekcija ljudskih resursa, Human Resource Planning and Selection

3

Obavezan

Pronalaženje ljudskih resursa, Human Resouce Finding

3

Obavezan

Zasnivanje radnog odnosa, ugovaranje i raskid; Employment, Contracting and termination of employment*

6

Obavezan

Uvođenje u posao, obučavanje i obrazovanje, Introduction to Business, Training and Education

3

Obavezan

Praćenje i razvoj ljudskih resursa, Human Resouce Monitoring and Development

3

Obavezan

Motivisanje zaposlenih, Employee Motivation

3

Obavezan

Procena uspešnosti zaposlenih, Employee Performance Assessment

3

Obavezan

Sistem nagrađivanja, Compensation System*

6

Obavezan

Strateško upravljanje ljudskim resursima, Strategic HR Management

6

Obavezan

Coaching*

3

Obavezan
Psihologija ličnosti, Personality Psychology

6

Obavezan

Psihologija organizacije, Organization Psychology

6

Obavezan

Zaštita na radu, Workplace Safety*

3

Obavezan

Međuljudski odnosi u organizaciji, Employee Relations

6

Obavezan

Afirmativna aktivnost u zapošljavanju, Affirmative Action in Employment*

3

Obavezan

Sindikalno i nesindikalno radno okruženje, Unionized and Non-unionized Work Environment*

3

Obavezan

Zakonska regulativa za ljudske resurse, Human Resource Regulations*

3

Obavezan

Mobing

3

Obavezan

Analiza posla, Work Analysis
3
Obavezan


MENADŽMENT PROJEKATA, PROJECT MANAGEMENT

 

 
Osnove menadžmenta projekata, Project Management Basics6

Obavezan

Upravljanje timovima, Team Management

3

Izborni

Upravljanje komunikacijama na projektu, Project Communication Management
3
Izborni
Upravljanje investicijama, Investment Management
6
Izborni
Programski paket za upravljanje projektima, MS Project*6
Izborni
Metode i tehnike upravljanja projektima, Project Management Methods and Techniques3
Izborni
Finansiranje projekata, Project Financing
6
Izborni

ODNOSI S JAVNOŠĆU
  
Osnove odnosa s javnošću

6

Obavezan

Interni odnosi s javnošću*

6

Izborni

Planiranje i organizacije poslovnih događaja i akcija

3

Izborni

Interkulturne komunikacije

3

Izborni

Korporativne komunikacije

3

Izborni


INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU, IT IN BUSINESS

  

Informacione tehnologije u poslovanju, IT in Business

6

Izborni

Menadžment informacioni sistemi, Management Information Systems

6

Izborni

Elektronsko poslovanje, E-business6
Izborni


IT KORISNIČKE VEŠTINE, IT USER SKILLS*

  

Osnove korišćenja računara, ECDL Computer Essentials

10

Obavezan

Osnove korišćenja interneta, ECDL Online Essentials

4

Obavezan

Obrada teksta, ECDL Word Processing

14

Obavezan

Tabelarne kalkulacije, ECDL Spreadsheets

16

Obavezan

Prezentacije, ECDL Presentation

12

Izborni

Obrada slika, ECDL Image Editing

12

Izborni

Obrada internet stranica, ECDL Web Editing
12

Izborni


ENGLESKI JEZIK, ENGLISH*

  
Engleski početni, English Starter**
36Obavezan
Engleski osnovni, English Elementary**
36Obavezan
Engleski niži srednji, English Pre-Intermediate Level**
36Obavezan

Engleski srednji nivo, English Intermediate Level**

36

Obavezan

Engleski viši nivo, English Upper Intermediate Level**

36

Obavezan

Poslovni engleski jezik, Business English

24

Izborni

   
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)***
36
Pripremni kurs

 

 

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

 

U okviru školovanja na programu Menadžment ljudskih resursa besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Detaljije o ovom programu, možete saznati na ovoj strani, a plan i program po kome ćete raditi pogledajte u nastavku:

 

Profesional Development Program No. of classesObavezan / Izborni
TRANSVERZALNE VEŠTINE    
Samospoznaja i samopouzdanje 3
Izborni
Samomotivacija i motivacija drugih 3
Izborni
Interpersonalne veštine 3
Izborni
Veštine adaptacije 3
Izborni
Logičko/kreativno/kritičko mišljenje 3
Izborni
Prosuđivanje i analitičko-istraživačke veštine 3
Izborni
Veštine savetovanja, koučinga i treninga 3
Izborni
Definisanje karijernog cilja i individualni akcijski plan 3
Izborni
Timski rad 3
Izborni
LIČNE VEŠTINE    
Planiranje karijere, Life and Career Planning 3
Izborni
Stil i personalni marketing, Style and Personal Marketing 3
Izborni
Poslovni bonton, Business bon ton 3
Izborni
Zdravlje i upravljanje stresom, Health and Stress Management 3
Izborni
Lični razvoj menadžera, Personal Development of Managers 6
Izborni
Inteligencija, Intelligence 3
Izborni
Kreativnost i inovativnost, Creativity and Innovation 3
Izborni
Principi bogaćenja i investiranja 3
Izborni
EFEKTIVNOST I EFIKASNOST    
Upravljanje vremenom, Time Management 3
Izborni
Veštine jasne i uverljive prezentacije, Skills of Clear and Convincing Presentation 3
Izborni
Efektivna poslovna komunikacija, Effective Business Communication 9
Izborni
Upravljanje informacijama, Information Mangement 3
Izborni
Uspešno vođenje sastanaka, Effective Meeting Management 3
Izborni
Efektivne tehnike pregovaranja, Effective Negotiation 3
Izborni
Efektivno donošenje odluka, Effective Decision Making 3
Izborni
Efektivne tehnike pisanja, Effective Writing Techniques 6
Izborni
SERTIFIKACIJA 3
Izborni

 


Napomena: kursevi obeleženi (*) se slušaju putem online platforme za učenje na daljinu.** Polaznicima se na osnovu urađenog testa procene znanja dodeljuje odgovarajući nivo engleskog jezika.


*** Pripremni kursevi za polaganje FCE i BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa i ove kurseve pohađaju polaznici koji su zainteresovani za sticanje jedne od pomenutih sertifikacija. Uslov je da polaznik ima završen English Upper Internediate Level.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.
Želite odličnu zaradu?

Možemo da pomognemo. Slaćemo Vam uputstva, pozive na besplatne seminare i vesti sa BA. Samo unesite Vaš e-mail i ime.

E-mail:
Ime:
 

Šta kažu naši polaznici

"Sada znam zašto je BusinessAcademy cenjena od strane poslodavaca: zbog znanja koje se tamo dobija i diploma koje su proverene i sa tradicijom. Dosta lako sam nadogradila i osavremenila znanje predstavljeno tako koncizno i sistematski...“ Sanja Ćurić, Sombor

"Sve na BusinessAcademy je prilagođeno studentima, opušteno, a krajnje profesionalno. Sve što se ovde uči je potrebno i poučno. Upisala sam se jer mi je bitno da izgradim sebe kao osobu i da učim. Verujem da to ovde mogu...“ Aleksandra Tanić, Beograd

Šta je dobro da znate o BusinessAcademy
Zahvaljujući ovim naprednim programima imaćete prednost pri zapošljavanju ili napredovanju i nad kolegama koji imaju više radnog iskustva od Vas.

Među polaznicima: Direktori, menadžeri i zaposleni preduzeća kao što su Metro Cash & Carry, Telenor, Aerodrom Nikola Tesla, US Steel, Avon, Pfizer, Comtrade, Carlsberg, Forma Ideale, Tetrapak, Tehnomarket, Leo Burnett, Volkswagen, Imlek, Castrol, Jugohemija, Promonte. Direktori i zaposleni u srednjim i malim preduzećima, bankama, ambasadama, javnim ustanovama. Isto tako, ambiciozni ljudi koji traže kvalitetan posao. Vi?

Besplatno proverite svoje znanje: e-testovi
Besplatni testovi iz menadžmenta, marketinga, računara, engleskog jezika.

Kako da obezbedite finansiranje 20% cene školovanja
Uspesi prethodnih polaznika su nas podstakli da Vašoj generaciji olakšamo još više. Ako ispunjavate 4 uslova, mi možemo preuzeti finansiranje dela školarine dok god se Vi ne zaposlite.

Veštine za 21. vek
Pročitajte koje su vam veštine neophodne kako biste bili uspešni u 21. veku.

Copyright 2014 © BusinessAcademy, ogranak LINK group-a. Sva prava zadržana. Privatnost. Jednakost u obrazovanju. Pravila školovanja. Pravila školovanja od 06.05.2014.
Služba za prijem polaznika: office@biznis-akademija.com Cara Dušana 34, 11080 Zemun, Beograd, Srbija
+381 (11) 7856 110, +381 (11) 7856 140
Powered by LINK CMS.