Upisni rok je počeo

Seminar - Veštine lične prodaje

Click to play.
 
 
Lična prodaja kao proces zahteva od prodavca razvoj određenih veština koje će mu pomoći da na najbolji mogući način predstavi kupcima svoju ponudu. Na ovom seminaru ćete biti u prilici da se upoznate sa tehnikama samomotivacije prodavaca, elementima koji su neophodni za uspešnu komunkaciju i veštinama koje vam mogu pomoći u telefonskoj komunikaciji sa kupcima.

Očekuju vas sledeće teme:
  • Samoorganizovanje
  • Veštine prezentacije
  • Elementi uspešne komunikacije
  • Telefonska komunikacija i prodaja
  • Konsultativna prodaja
Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Memo 3 10 poznatih marketing strategija
SWOT analiza Seminar - Coaching i mentorski rad