Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

VEŠTINE LIČNE PRODAJE - MILAN STOKIĆ

Click to play.
 
 
Lična prodaja kao proces zahteva od prodavca razvoj određenih veština koje će mu pomoći da na najbolji mogući način predstavi kupcima svoju ponudu. Na ovom seminaru ćete biti u prilici da se upoznate sa tehnikama samomotivacije prodavaca, elementima koji su neophodni za uspešnu komunkaciju i veštinama koje vam mogu pomoći u telefonskoj komunikaciji sa kupcima.

Očekuju vas sledeće teme:
  • Samoorganizovanje
  • Veštine prezentacije
  • Elementi uspešne komunikacije
  • Telefonska komunikacija i prodaja
  • Konsultativna prodaja