Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Vesti o novim sertifikacijama

5.6.2017.

LCCI Sertifikati kao nova portvrda znanja polaznika BusinessAcademy


BusinessAcademy postala je zvanični LCCI Approved Examination Centre. Zahvaljujući ovom statusu, BusinessAcademy svojim polaznicima pruža mogućnost sticanja sertifikata iz oblasti Business, administration and IT i iz oblasti Marketing and customer service. Ovim je program međunarodnih kvalifikacija i sertifikacija LINK group obogaćen sa još jednim svetski priznatim sertifikatom, kao vrednom garancijom znanja i stručnosti.

London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) osnovan je davne 1881. godine sa idejom da pruži mogućnost poboljšanja komercijalnog i stručnog sekundarnog obrazovanja, uporedo sa unapređenjem znanja stranih jezika. Ispitni odbor Privredne komore u Londonu osnovan je 1887. godine a već naredne godine održani su i prvi ispiti.

Više od jednog veka LCCi važi za prestižni, međunarodno priznat ispitni odbor sa više od 5000 registrovanih LCCI centara u preko 100 zemalja širom sveta.

Decembra 2002. godine, nakon spajanja sa GOAL-om, LCCI je postao deo EDI-ja, vodećeg globalnog provajdera stručnih kvalifikacija i onlajn testiranja.

Danas LCCI sertifikati obuhvataju stručne sertifikate, profesionalne sertifikate, kao i sertifikate u oblasti engleskog jezika, koje priznaju i uvažavaju poslodavci i univerziteti širom sveta. Kandidatima ovi sertifikati donose višestruku korist prilikom prijema u institucije višeg obrazovanja, profesionalna udruženja, kao i radi lakšeg zapošljavanja u privatnim i državnim kompanijama. 

Veštine i znanja za koje garantuju LCCI međunarodno priznati sertifikati neophodni su za uspeh u današnjem sve zahtevnijem komercijalnom okruženju. 

Sertifikati su dostupni na različitim nivoima, pa na taj način omogućavaju kandidatima da dobiju sertifikat za postojeći nivo njihovih veština. 

25.2.2015.

Nove kvalifikacije na BA: Chartered Institute of Marketing (CIM) sertifikati


Osnivač BusinessAcademy, kompanija LINK group, svrstala se među 200 akreditacionih centara čuvenog Chartered Institute of Marketing (CIM) iz Velike Britanije, prestižnog međunarodnog instituta za profesionalnu sertifikaciju stručnjaka iz oblasti marketinga i biznisa.

Zahvaljujući tome, polaznici BusinessAcademy od školske 2015/16. imaju mogućnost da znanje stečeno tokom školovanja sertifikuju po CIM programu i steknu jedan od najcenjenijih profesionalnih sertifikata iz marketinga – Foundation Certificate in Marketing.

Chartered Institute of Marketing (CIM) ima vodeću ulogu u stručnoj edukaciji i sertifikaciji marketinških stručnjaka. CIM sertifikati su priznati u celom svetu i najbolja su potvrda znanja i stručnosti iz oblasti marketinga i onome ko ih poseduje donose značajnu konkurentsku prednost.

Najpoznatija među CIM diplomama i sertifikatima, Foundation Certificate in Marketing kvalifikacija idealna je za sve one koji žele da nauče više o marketingu, bez obzira da li rade u marketingu ili se bave poslom koji nije direktno povezan sa marketingom. Namenjene su osobama koje žele da započnu i grade karijeru u marketingu, ali i profesionalcima koji već rade u ovoj oblasti, a žele da pokrenu svoju karijeru i ubrzaju svoj uspeh.

Predstavljaju potvrdu da ste stekli sva potrebna znanja i veštine da profesionalno obavljate sve zadatke i igrate značajnu ulogu u marketing timu. Takođe, predstavljaće i krunu vašeg školovanja na BusinessAcademy i potvrdu da ste preuzeli sva potrebna znanja da gradite uspešnu karijeru u marketingu.

 

17.6.2014.

Bloomberg Aptitude testiranje omogućeno polaznicima BusinessAcademy

Polaznici BusinessAcademy će od ove godine biti u mogućnosti da polažu čuveni BAT – Bloomberg Aptitude Test.

Ovaj jedinstveni online test, koji organizuje Bloomberg institut, namenjen je svim osobama koje žele da otkriju svoje predispozicije i dobiju dokaz o realnoj proceni svojih sklonosti ka obavljanju poslova iz oblasti finansija i ekonomije, bez obzira na stepen obrazovanja i prethodno profesionalno iskustvo.

BAT je globalni standardizovani online test koji je razvio Bloomberg institut u saradnji sa najuspešnijim svetskim kompanijama, univerzitetima i najvećim profesionalcima širom poslovnog sveta.

Na radaru najuspešnijih poslodavaca

BusinessAcademy je omogućila svakom svom polazniku da, nakon testiranja, objavi svoj rezultat u okviru projekta Bloomberg Talent Search, jednom od najvećih kanala za regrutovanje zaposlenih, koji koristi čak 20.000 najuspešnijih poslodavaca širom sveta.

Kandidati sada imaju priliku da se rangiraju na ovoj prestižnoj listi i otkriju gde je njihovo mesto u odnosu na kolege i ostale stručnjake u oblasti finansija širom sveta. Pruža im se šansa da se nađu na radaru svetske finansijske elite i da upravo njih izabere neka od najpoznatijih i najuglednijih finansijskih kompanija.

Zahvaljujući tome, polaznici imaju mogućnost da brže napreduju u karijeri i dobiju kvalitetniji i bolje plaćen posao kakav su oduvek priželjkivali.

Imate li ono što je potrebno za uspeh?

Kada je reč o testiranju, prethodna priprema nije potrebna. Kandidati za BAT testiranje trebalo bi da budu upoznati sa aktuelnim dešavanjima u poslovanju, finansijama i ekonomiji u svetu. Važno je istaći da se ne ocenjuje njihovo znanje, već se testom procenjuju njihovi talenti i sposobnosti da budu uspešni na ovim poljima.

Polaganjem ovog jedinstvenog, BAT – Bloomberg Aptitude Testa, kandidatima se pruža mogućnost da pronađu svoju budućnost, budu uspešni u poslovnom svetu, na najbolji način izgrade svoju karijeru i uživaju u njoj.

30.9.2013.

Certificate in Corporate Finance Foundations (CFF) od ove jeseni na BusinessAcademy

LINK group BusinessAcademy, kao zvanični VUE Pearson test centar, od ove jeseni kandidatima iz Srbije i regiona pruža mogućnost sticanja sertifikata iz oblasti korporativnih finansija – Certificate in Corporate Finance Foundations (CFF).

Polaznici BusinessAcademy koji žele da započnu ili unaprede karijeru iz oblasti korporativnih finansija u investicionim bankama, konsultantskim firmama, računovodstvenim agencijama i u drugim finansijskim institucijama, kao i u finansijskim službama u okviru kompanija, mogu da izaberu profesionalno usavršanja po CFF programu.

CFF je prestižni međunarodni sertifikat iz oblasti korporativnih finansija koji izdaje First Finance Institute, sertifikaciono odeljenje u okviru First Finance Group, institucija sa 20-godišnjom tradicijom u edukaciji i sertifikaciji finansijskih profesionalaca širom sveta. CFF potvrđuje da kandidat poseduje temeljno znanje i kompetencije iz svih oblasti korporativnih finansija.

Više o CFF sertifikacionom programu možete saznati na adresi: www.first-finance-institute.org.

Program školovanja koji se realizuje na BusinessAcademy u okviru odseka za Finansijski menadžment i odseka Investicioni menadžment i berzansko poslovanje usklađen je sa CFF programom.

22.4.2013.

British Instutute of Management Studies BIMS promenio naziv u International Qualifications Network IQN

Vodeća globalna organizacija u oblasti menadžmenta British Instutute of Management Studies BIMS, čiji je BusinessAcademy LINK group jedini registrovani trening centar u Srbiji, promenila je naziv u International Qualificaztions Netwoek IQN, kao i svoj zvanični logo.

Novo ime ubuduće će se pojavljivati na njihovom web sajtu i svim ispitnim dokumentima. Međutim, neće se menjati druge pojedinosti u vezi sa sticanjem IQN sertifikata (dosadašnjih BIMS sertifikata), kao što su nazivi njihovih sertifikata ili zvanja koja se njima stiču.

4.4.2013.

BusinessAcademy LINK group - jedini Registered Training Centre za BIMS UK qualifications u Srbiji

Visok kvalitet školovanja i uspešna karijera po završetku istog na BusinessAcademy garantovani su, između ostalog, brojnim članstvima i partnerstvima sa međunarodno priznatim organizacijama i institucijama, čije diplome i sertifikati, priznati na svetskom nivou, pružaju velike mogućnosti napredovanja i uspeha svim polaznicima.

Broj ovih partnerstava raste iz dana u dan. Sada, BusinessAcademy svojim polaznicima pruža mogućnost da steknu kvalifikacije vodeće globalne organizacije u oblasti menadžmenta – British Instutute of Management Studies BIMS. Sertifikati BIMS-a zvanično su priznati i izuzetno cenjeni u više od 160 zemalja sveta, a kompanija LINK group je jedini Registered Training Centre u Srbiji za BIMS UK qualifications. Na taj način, polaznicima BusinessAcademy omogućeno je da dobiju internacionalnu sertifikaciju, relevantnu za sektor menadžmenta i ostvare izuzetne uspehe i postignuća.

BusinessAcademy vam pruža mogućnost da steknete kvalifikacije vodeće globalne organizacije u oblasti biznisa i finansija, kao i sledeća zvanja:

  • Certified Marketing Specialist (CMS)
  • Certified Finance Specialist (CFS)
  • Certified Human Resource Manager (CHRM)
  • Certified Project Management Analyst (CPMA)

Polaganje ispita za BIMS sertifikaciju izvodi se u prostorijama BusinessAcademy tokom cele godine, dok komisija ovog prestižnog britanskog instituta pregleda i ocenjuje radove polaznika. Nakon toga, institut na adresu BusinessAcademy šalje polaznicima svetski priznate sertifikate, omogućivši im da se sigurnim koracima upute u svet marketinga, finasija, računovodstva, upravljanja ljudskim resursima ili projektnog menadžmenta.

20.2.2013.

BusinessAcademy LINK group među najboljim poslovnim školama na svetu

Kompanija LINK group i BusinessAcademy zvanično su primljeni u članstvo European Council for Business Education (ECBE) sa sedištem u Belgiji, ugledne međunarodne organizacije za akreditaciju i vrednovanje kvaliteta programa poslovnih studija. Na listi članova ove institucije nalazi se oko osamdeset škola iz celog sveta, među kojima su i prestižne poslovne škole The Oxford Centre for Excellence i London Executive Business School. Kompanija LINK group jedna je od retkih članova iz ovog dela Evrope.

Kao partner Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja (ENQA), ECBE je posvećen cilju da ohrabri i podrži konstantno unapređenje kvaliteta edukacije u oblasti savremenog poslovanja. ECBE prepoznaje, podstiče i akredituje one obrazovne institucije koje kontinuirano uvode inovacije u nastavni proces i koje su postigle izvrsnost u svome radu. Takođe, misija organizacije ECBE jeste da pripremi studente i polaznike obrazovnih ustanova članica za aktivno uključivanje u globalno kompetitivno tržište rada.

Prilikom procesa akreditacije obrazovnih ustanova ECBE koristi precizna merila, kriterijume i standarde na osnovu kojih identifikuje kvalitet programa koji određena obrazovna ustanova obezbeđuje svojim polaznicima ili studentima, analizirajući sve aspekte nastavnog procesa. Jednom kada postanu ECBE članice, obrazovne ustanove imaju dužnost da u budućnosti unapređuju kvalitet i efektivnost znanja koje pružaju svojim studentima i polaznicima.

Da pročitate vesti ranijeg datuma, idite na arhivu >>>

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.