Bolje od master studija!

University of Cambridge

The University of Cambridge je osnovan 1207. godine i jedan je od najstarijih i najistaknutijih univerziteta u svetu. Cambridge spada među vodeće univerzitete u Ujedinjenom Kraljevstvu na polju nastavnog i istraživačkog procesa i jedan je od najkonkurentskijih univerziteta za upis studenata.


Dva miliona kandidata godišnje

Cambridge International Examinations (CIE) je deo University of Cambridge Assesment group, odseka na University of Cambridge, koji obavlja obrazovnu funkciju na međunarodnom nivou od 1864. godine. Posebno je impozantan podatak da godišnje preko od dva miliona kandidata polagaže Cambridge ispite u više od 160 zemalja širom sveta.


CIE je jedna od vodećih svetskih ustanova za međunarodnu procenu znanja. Poseduje veliki broj kvalifikacija namenjenih širokom krugu korisnika, koje su posebno prilagođene potrebama studenata. CIE se uvek trudi da kvalifikacije budu prihvaćene i priznate od strane univerziteta, obrazovnih ustanova i poslodavaca u celom svetu.

University of Cambridge Assesment group razvija i unapređuje kvalifikacije širom sveta tokom 150 godina, a uvideli su da potreba za međunarodno priznatim kvalifikacijama i dalje raste. CIE je formalno osnovan 1998. godine kako bi obezbedio visok kvalitet i vodeće kvalifikacije koje ispunjavaju trenutne zahteve poslodavaca i edukatora širom sveta.


Šta vam donose Cambridge kvalifikacije?

Cambridge kvalifikacije su priznate kao dokaz značajnog obrazovnog dostignuća, i misija CIE jeste upravo da radi u partnerstvu sa obrazovnim ustanovama na razvijanju visokog kvaliteta i rešenja za vrhunsku procenu znanja za poslodavce i studente, koji su sve više u pokretu. CIE neprestano razmatra svoje mere za procenu znanja, uvodeći nove predmetne oblasti i kvalifikacije, kako bi izašao u susret potrebama edukatora i studenata širom sveta. CIE ima blisku saradnju sa Ministarstvima prosvete mnogih zemalja u postavljanju okvira nacionalnih kvalifikacija, koji odražavaju lokalnu ekonomiju i kulturu unutar svetskog konteksta.

CIE koristi nova tehnološka dostignuća u oblasti IT-ja i interneta, kako u administraciji tako i u procenama znanja. Preuzevši pionirsku ulogu, CIE uspešno uspostavlja širok spektar novih tehnoloških inicijativa, koje su značajno poboljšale brzinu i efikasnost, i putem kojih se pruža podrška i obavlja administracija kurseva ili polažu ispiti.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.