Vreme je za bolji posao

Svojinsko pravo i svojinsko-pravni odnosi

Opis kursa

Kurs Svojinsko pravo i svojinsko-pravni odnosi upoznaje polaznike sa osnovnim vrstama svojine, sa založnim pravom, kao i sa specifičnostima svojine fizičkih i pravnih lica.

Cilj kursa

Kurs ima za cilj da osposobi polaznike za razumevanje osnovnih instituta svojinskog prava i svojinsko-pravnih odnosa, kao i uloge ove vrste prava u pravnom sistemu.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.