Vreme je za bolji posao

Posao poslovnih administratora

Širok je spektar poslovnih aktivnosti koje poslovni administratori mogu da obavljaju u nekom preduzeću, ustanovi, instituciji ili bilo kojoj poslovnoj organizaciji. Poslovni administratori obavljaju poslove planiranja i organizacije poslovnih aktivnosti, poslovnu korespondenciju i komunikaciju, jednostavne knjigovodstveno-blagajničke poslove, vode različite vrste evidencije i, takođe, imaju značajnu ulogu u koordinaciji poslovnih aktivnosti.

U obavljanju knjigovodstvenih poslova poslovni administratori su najviše usmereni na rad sa gotovim novcem i na vođenje blagajne, ali obavljaju i druge knjigovodstvene poslove, naročito vezane za sastavljanje i primanje računa, izradu obračuna i kalkulacija, prosleđivanje naloga, plaćanja obaveza i praćenja troškova

Poslovni administratori moraju pokazati primenu brzog logičkog mišljenja u koordinaranju poslovnim aktivnostima, gde, pre svega, posreduju između sfere odlučivanja i sfere izvršenja u okviru preduzeća.Takođe, kako su gotovo sve poslovne aktivnosti vezane za rokove, poslovni administratori moraju imati izraženu odgovornost za poštovanje određenih vremenskih termina.

U oblasti kancelarijsko-administrativnih poslova poslovni administratori

- planiraju i organizuju rad i vode dokumentaciju
- primaju, raspoređuju, otpremaju i arhiviraju poštu
- nabavljaju kancelarijski i drugi potrošni materijal
- rade na kancelarijskim mašinama i aparatima
- arhiviraju dokumentaciju.

U oblasti poslova korespondencije i komunikacije poslovni administratori

- rade sa tekućom poštom i aktima
- primenjuju sredstva veze - usmene, pisane, elektronske, vizuelne i auditivne
- sastavljaju i izdaju različite vrste podnesaka - zahteva, molbi, prijava, predloga
- obavljaju usmenu i pisanu komunikaciju sa klijentima, bankama, komitentima, poreskim i socijalnim službama
- pripremaju sastanke, sednice, promocije, prezentacije i organizuju službena putovanja.

U oblasti knjigovodstva poslovni administratori obavljaju

- blagajničke poslove
- isplaćuju troškove, porez i druge fiskalne obaveze
- prikupljaju knjigovodstvena dokumenta i dostavljaju na knjiženje.

Poželjne osobine

Poslovni administratori moraju imati izražene sklonosti ka poštovanju reda i zakonitosti, jer planiraju i organizuju svoje poslovne aktivnosti koje se odnose i na druge zaposlene.

U obavljanju poslovne korespondencije i komunikacije pokazuju svu veštinu savladavanja administrativno-kancelarijskih aktivnosti, koje su po svom obimu i najveći deo poslova koje obavlja poslovni administrator. Obavljanje ovih zadataka istovremeno zahteva punu pažnju i odgovornost.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.