Vreme je za bolji posao

Šta ćete znati po završetku školovanja - marketing i prodaja

Veštine kojima ćete vladati po završetku ovog programa su:
• javnog nastupa
• govorništva
• liderstva
• timskog rada
• upravljanja vremenom
• donošenja odluka
• pisanja
• pregovaranja
• izgradnje ličnog stila
• kreativnog nastupa
• izrade prezentacija

Znanja koja ćete posedovati nakon kompletiranja ovog programa su:
• kako da upravljate poslovnim dokumentacijom
• kako da upravljate ljuskim resursima unutar firme
• kako da upravljate marketingom i prodajnim procesom
• kako da razumete ponašanje potrošača
• kako da upravjate odnosima sa klijentima
• kako da upravljate prodajom
• kako pravilno da upravljate finansijama
• kako da planirate i vodite sopstvenu karijeru
• kako da vodite poslovnu komunikaciju na engleksom jeziku
• kako da iskoristite potencijal IT-a u radu firme
• kako da uspostavite dobre odnose s javnošću
• kako efikasno da pregovarate
• kako efikasno da vodite sastanke

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.