Vreme je za bolji posao

Šta ćete znati nakon školovanja - poslovni sekretar/poslovna administracija

Veštine kojima ćete vladati po završetku ovog programa a koje treba da poseduje poslovni sekretarposlovni administrator su:
• komunikacione
• savladavanje teških sagovornika
• timskog rada
• upravljanja vremenom
• donošenja odluka
• pisanja
• izgradnje ličnog stila

Znanja koja ćete posedovati nakon kompletiranja ovog programa su:
• kako da upravljate poslovnom dokumentacijom
• kako da upravljate sa klijnetima i kupcima
• kako da upravljate marketingom i prodajnim procesom
• kako da uspostavite dobre odnose s javnošću
• računovodstvo
• računovodstvo troškova
• kako da planirate i vodite sopstvenu karijeru
• kako da koristite baze podataka
• kako da pretražuje i koristite informacije sa Interneta
• kako da napravite dobru prezentaciju
• kako da koristite Word i Excel u službi Vašeg poslovanja
• kako da vodite poslovnu komunikaciju na engleksom jeziku

 

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.