Vreme je za bolji posao

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Opis kursa

Kurs Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma upoznaje polaznike sa pojavom pranja novca i finansiranja terorizma, sa radnjama i merama koje je neophodno preduzeti u cilju sprečavanja ove pojave, sa potrebom evidentiranja podataka o klijentima i poslovnim transakcijama, kao i sa preventivnim delovanjem i analizom rizika.

Cilj kursa

Kurs ima za cilj da osposobi polaznika za razumevanje mehanizma pranja novca i finansiranja terorizma, za analizu informacija i identifikaciju potencijalnih rizika, kao i sagledavanja značaja ove pojave kako u kontekstu funkcionisanja pravnog sistema, tako i društva u celini.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.