Postani deo generacije 2020/21

SEMINARI - video snimci

ADAPTIVNO LIDERSTVO - BOŠKO NEKTARIJEVIĆ

Adaptivno liderstvo daje poseban osvrt na upravljanje organizacijama, i promoviše proaktivno donošenje odluka u skladu sa promenama u organizaciji. Na seminaru ćete imati priliku da saznate sve o teoriji i poreklu adaptivnog liderstva, metodama upotrebe adaptivnog liderstva, kao i njegovu ulogu u rešavanju konflikata i upravljanju promenama. Deo predavanja će biti posvećen i izazovima i opasnostima liderstva. Predavač će sa prisutnima na seminaru uraditi i kratku vežbu na kojoj ćemo zajedno otkriti kakav bi trebalo da bude lider.

ORGANIZACIONO PONAŠANJE - JASNA STOJANOVIĆ

Na seminaru Organizaciono ponašanje možete naučiti zašto se ljudi u organizaciji ponašaju na određeni način i kako se to ponašanje može promeniti, a u cilju unapređenja efikasnosti organizacije. Ovo znanje će posebno koristi svima koji su na menadžerskim pozicijama ili koji imaju takve ambicije. Predavač će se baviti definicijom organizacionog ponašanja, organizacionim kulturom i organizacionom strukturom kao opštim organizacionim faktorima. Biće reči i o grupnim faktorima organizaciong ponašanja: vođstvu, moći i autoritetu, grupama i timovima, konfliktu u organizaciji kao i upravljanju konfliktima.

Ovde možete pogledati prezentaciju sa seminara

KREATIVNO DONOŠENJE ODLUKA - DR DRAGAN MILOŠEVIĆ

Uspeh na tržištu zahteva kreativnost, a primenjena kreativnost pretočena kroz kreativne odluke u delo ili proizvod predstavlja inovativnost. Predavač dr Dragan Milošević će vam tokom seminara Kreativno donošenje odluka predstaviti mogućnosti da razvijate svoju kreativnost, da kreativno razmišljate i postupke pomoću kojih ćete donositi kreativne odluke. Na primerima dobre i loše prakse ukazuje vam na najkreativnije načine da vodite projekat i da budete uspešni u svom poslu.

PREVENCIJA PROFESIONALNOG STRESA- MILANA DŽELETOVIĆ

Seminar je posvećen stresu, stanju kojem je sve veći broj zaposlenih u savremenom društvu podložan. Ukoliko prisustvujete seminaru dobićete odgovor na pitanje šta uzrokuje stres na radnom mestu i kako on utiče na nas. Saznaćete da na radnom mestu postoji nivo stresa čiji intezitet i pojava mogu da deluju motivaciono i da podignu nivo radnih aktivnosti i rezultata, ali i stres koji uzrokuje promene u ponašanju, konflikte, smanjenje performansi, a kada se sve svede i poslovanje firmi sa gubitkom.

Ovde možete pogledati prezentaciju sa seminara

ZNAČAJ I PRIMENA STANDARDA U RAZVOJU SOFTVERA - MILAN KUKRIKA

Cilj seminara je da se prisutni upoznaju sa osnovnim pojmovima kvaliteta, posebno kvaliteta softvera. Biće obrađeni osnovni standardi iz područja kvaliteta i standardi u softverskom inžinjeringu, a prisutni će dobiti i praktičan uvid u rad s pojedinim standardima iz oblasti softvera. Ova oblast je važna jer poznavanje standarda kvaliteta softvera doprinosi da softver koji se razvija dobije čvrstu konstrukciju koja će mu obezbediti široku upotrebu i trajanje. Predavač na seminaru je prof. dr Milan Kukrika, dipl. ing. i redovni profesor Beogradskog univerziteta.

EFIKASNO DELEGIRANJE - SANDRA SAVANOVIĆ

Delegiranje nije prebacivanje dosadnog posla na svog saradnika, ali uvek stoji pitanje: “Šta je čiji posao?”. Mnogobrojne su prednosti delegiranja, ne samo za organizaciju, već i za menadžere, zaposlene i spoljne saradnike. Ipak, mnogi vlasnici i menadžeri firmi nerado prepuštaju deo obaveza drugima, ali i mnogi zaposleni se suprostavljaju ovom metodu. Na seminaru Efektivno delegiranje, predavač Sandra Savanović pokazuje kako da uspešno delegirate, zašto je delegiranje značajno za organizaciju i ukazuje na vezu sa efikasnošću i optimizacijom vremena. Kroz primere delegiranja u malim firmama koje broje do 30 zaposlenih ona ukazuje na pozitivne i negativne primere delegiranja i načine da se oni postignu, odnosno spreče.

UPRAVLJANJE RIZICIMA - SAŠA IVANOVIĆ

Zbog sve veće globalizacije finansijskog tržišta, često usled izbijanja kriza u jednom regionu dolazi do njenog širenja na ostale delove sveta. Takođe, pojava krize u jednom segmentu finansijskog tržišta, npr. na tržištu kapitala, dovodi do pojave kriza u drugim segmentima tržišta. Prethodno pomenuti razlozi kao i sve ubrzaniji razvoj finansijskog tržišta i pojava novih finansijskih instrumenata u svakodnevnoj upotrebi nameću obavezu pred bankarski menadžment da razviju efikasan sistem upravljanja rizicima.

Ovde možete pogledati prezentaciju sa seminara

BIG IDEA - SLAVKO KOVAČEVIĆ

Seminar će približiti problematiku konkurentskog okruženja u kome se za naklonost potrošača moramo izboriti, osim kvalitetnim proizvodom, i kvalitetnim promotivnim nastupom. Na seminaru ćete imati prilike da saznate šta čini jedan kvalitetan promotivni nastup na tržištu kroz upoznavanje sa osnovnim redosledom poteza u marketinškoj praksi. Počeće se sa istraživanjem kao početkom i krajem svake marketinške akcije, a upoznaćete se i sa promotivnom komunikacijom i ciljevima komunikacije, promotivnim miksom, redosledom poteza u promotivnoj praksi, promotivnim strategijama.

Ovde možete pogledati prezentaciju sa seminara

PORTFOLIO MENADŽMENT KUĆNOG BUDŽETA - ALEKSANDAR ŠTAJNER

Seminar Portfolio menadžment kućnog budžeta ima za cilj da prisutnima ukaže na načine planiranja i donošenja racionalnih odluka u vezi sa svojim novcem. Seminar će vam pomoći i da prevaziđete strah od investiranja pružajući vam odgovore na pitanja gde uložiti svoja sredstva, na koji način investirati i kome se obratiti za pomoć pri ulaganju. Na seminaru ćete čuti niz stručnih i praktičnih saveta koji će vam pomoći da na najracionalniji i najefikasniji način iskoristite sredstva kojima raspolažete. Uočićete da sva znanja koja se koriste u svetu finansija, privrede i ekonomije mogu biti primenjena i na vaše lične finansije.

Ovde možete pogledati prezentaciju sa seminara

COACHING I MENTORSKI RAD - SNEŽANA VIDENOVIĆ

Coaching i mentorski rad predstavljaju aktivnosti koje u organizaciji u velikoj meri mogu da utiču na motivisanost, rezultate i zadovoljstvo zaposlenih. Na seminaru ćete imati priliku da saznate koje osobine krase dobrog mentora, koje su važne i neophodne komunikacijske osobine, kao i zašto je mentorstvo važno za uspešno poslovanje. Sigurno je da će ovaj seminar pomoći u samootkrivanju i prepoznavanju onoga što možemo da pružimo kolegama mentorskim radom ili oni nama, kao i da naučimo modele mentorstva. Kako bi neko bio dobar i efikasan mentor bitno je da bude i svestan problema koje mentorstvo nosi sa sobom. Kako su stilovi i principi učenja ključni za coaching i mentorski rad, seminar će biti posvećen i ovoj temi.

KAKO SU BRENDOVI POSTALI IKONE SAVREMENOG DRUŠTVA? - SLAĐANA STARČEVIĆ

U vremenu kada su se pojmovi brend i brending odomaćili u rečniku i poslovanju, predavač Slađana Starčević se osvrće na nastanak, istoriju i razvoj brendinga u Egiptu, antičkoj Grčkoj, Rimu, feudalizmu, sve do današnjeg oblika brendiranja. Na seminaru Kako su brendovi postali ikone savremenog društva saznaćete i kako se promenio koncept o brendu i brendiranju tako da je danas u marketingu postalo sve dozvoljeno. Predavač objašnjava i analizira ključne momente u razvoju brendiranja: kada je uvedena pozicija brend managera, kako je otpočela era naučnog oglašavanja, kako je evoluirao prodajni proces iz hard sell pristupa u soft sell pristup, šta je to društveno odgovorni marketing, a šta korporativno oglašavanje, šta predstavlja JA generacija marketinga, i još mnogo toga.

UPRAVLJANJE KVALITETOM - MARKO STEVANOVIĆ

Ako želite da smanjite troškove poslovanja, ostvarite i održite kvalitet proizvoda ili usluga, osigurate poverenje kupaca, povećate prodaju svojih proizvoda i usluga, povećate motivisanost zaposlenih, postoji rešenje…

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - OLIVERA KOVAČEVIĆ

Po savremenim shvatanjima svaki poduhvat koji ima cilj, rok i raspoložive resurse se može posmatrati kao projekat. Upravljanje projektima se značajno razlikuje od klasičnih nauka, kao što su matematika i hemija, jer se zasniva na empirijski utvrđenim istinama i iskustvu iz prakse ljudi koji se bave ovom strukom.

VEŠTINE JAVNOG ISTUPANJA - DR JOVAN NIČIĆ

Trema je najveći neprijatelj javnog nastupa. Na seminaru dr Jovana Ničića otkrićete kako da savladate tremu i savladaćete veštine zahvaljujući kojima će svaki vaš javni nastup biti uspešan. Zapanjiće vas rezultati istraživanja Alberta Mehrabiana o tome koliku ulogu zapravo igra ono šta pričate, a koliku neverbalna komunikacija i pokruka koju njome šaljete. Neke od najvećih grešaka pri javnom izlaganju su arogancija, zanemarivanje očekivanja slušalaca, jednosmerna komunikacija, neorganizovanost i nezanimljivost, a pomoću seminara Veštine javnog nastupa naučićete kako da ih izbegnete. Sa druge strane, predavač će vam prezentovati najbolje načine da “probijete led”, vodite svoje izlaganje i zaokružite ga zaključkom.

PRIVATNO PREDUZETNIŠTVO - SNEŽANA KNEŽEVIĆ I IVAN JAKOVLJEVIĆ

Kako započeti sopstveni posao? Predavači Snežana Knežević i Ivan Jakovljević ukazuju na to šta sve treba da znate pre nego što se upustite u privatno preduzetništvo: kako da osnujete firmu, koji su najvažniji finansijski aspekti poslovanja, kako doći do potrebnih sredstava, kako zaposliti odgovarajući kadar, kako sastaviti ugovor o radu, kako da se oglašavate se na internetu. Seminar Privatno preduzetništvo, između ostalog, ukazuje na to koje su najveće opasnosti po privatni biznis, naročito posvećujući pažnju praktičnim savetima kako ih izbegnete i omogućite svojoj firmi da preživi kritični period od tri godine i da ostvaruje očekivani profit.

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - ANA VAŽIĆ

Nova ekonomija ili ekonomija znanja afirmiše poslovne resurse nematerijalnog karaktera, kao što su vreme, brzina, kvalitet, dizajn, informacija, znanje i umeće (Know-how). Novi resursi postaju dominantni u svim industrijskim i uslužnim granama. To podrazumeva promenu poslovne filozofije i strategije, kao i restruktuiranje upravljanja ljudskim resursima.

PREZENTACIONE VEŠTINE - LJILJANA VARGA

Kako da ono što prezentujete vašoj publici bude zanimljivo? Imate jednu šansu da ostavite utisak na slušaoce (i gledaoce) i ne smete je propustiti. Ipak, ne dozvolite da vas savlada strah. Na seminaru Prezentacione veštine predavač Ljiljana Varga govori o tome šta je potrebno da bi se održala dobra, ubedljiva i efektna prezentacija, kao i kako da postignemo da nam publika ne napusti salu usred izlaganja. Uvidećete i zašto je važno da obratite pažnju na način na koji pričate, koliko ste zanimljivi, kakav vam je tonalitet, kako stojite, u kom su vam položaju ruke, kakvu poruku šaljete verbalnom, a kakvu neverbalnom komunikacijom, kao i šta da uradite ukoliko vam neko ometa predavanje.

KAKO RAZMIŠLJAJU BANKARI? - ALEKSANDAR VASILSKI

Predavač Aleksandar Vasilski na seminaru Kako razmišljaju bankari? govori o kreditnom riziku i odgovara na pitanja, kao što su šta predstavlja kreditni rizik i koliki procenat od ukupne cene prema klijentu čini, kako banke sagledavaju rizik, koji su instrumenti obezbeđenja, na šta se odnosi finansijska analiza, šta je rizičnost delatnosti, šta predstavlja pojam ponašanja klijenta i šta su poslovni rashodi. Na ovom seminaru naučićete kako da čitate finansijske izveštaje, a predavač, između ostalog, govori i o analizi profitnih marži, dinamičkom aspektu profitabilnosti i o tome da li i kako poslovna dobit može da se vrati pre amortizacije.

RAZVOJ HARIZME I LIČNOG IMIDŽA - DR JOVAN NIČIĆ

Kako nekim osobama sve polazi za rukom? Zbog čega svi žele da provode vreme u njihovom društvu i sarađuju sanjma? Za njih se kaže da su harizmatične osobe, a harizma je direktno provezana sa uspehom. Ipak, nemanju svi taj “dar”. Predavač Jovan Ničić objašnjava kako lideri i menadžeri, prilikom obavljanja svojih poslova, koriste harizmu. Na seminaru Razvoj harizme i ličnog imidža upoznaćete se sa pojmom harizme, saznaćete da li je ona urođena ili je možete razvijati, koje su to harizmatične osobe i kako vam harizma može pomoći prilikom dostizanja uspeha.

KREIRANJE BRENDA - SANDRA POPREČICA

Kreiranje brenda je veoma dug i zahtevan stvaralački proces. Vlasnici robnih marki neprestano moraju da brinu o održavanju kvaliteta i vrednosti svojih marki. One uvek moraju uvažavati ukus potrošača, ali se moraju i razvijati tako da ostanu privlačne čak i u okruženju koje se neprekidno menja. Ukoliko želite da saznate više o tome šta čini jedan brend i kako kreirati uspešan brend danas, pogledajte seminar i otkrijte iskustva nekih od najjačih brendova u svetu, njihove tehnike i način kreiranja svog uspeha.

TRADE MARKETING - BOBAN ROMIĆ

Trade marketing je prisutan gotovo svuda, naučite da ga prepoznate. Na seminaru Trade marketing predavač Boban Romić objašnjava trade marketing kao sponu između marketinga i prodaje. Kroz njega analizira koncept brenda i način na koji različiti elementi proizvoda doprinose dobrom brendu. Osim toga, otkrićete i kako asortiman utiče na izbor potrošača i može da podstakne kupovinu.

KAKO MOTIVISATI ZAPOSLENE ZA POSTIZANJE MAKSIMALNIH REZULTATA - ANA VAŽIĆ

Polazeći od činjenice da uspeh jednog preduzeća zavisi od sposobnosti i motivisanosti zaposlenih, a uspeh i motivisanost zaposlenih zavisi od sposobnosti menadžera koji ih vode, možemo zaključiti da ponašanje menadžera u velikoj meri utiče na ponašanje zaposlenih. Dakle, posao menadžera je motivisanje zaposlenih, a to podrazumeva pridobijanje i usmeravanje drugih ljudi da se kreću u određenom pravcu kako bi se ostvarili rezultati.

ZAPOŠLJAVANJE U MULTINACIONALNIM KOMPANIJAMA - BOBAN ROMIĆ

Kada pomislite na multinacionalnu kompaniju, sigurno vam odmah padnu na pamet vodeće svetske kompanije, kao što su Coca-Cola, Procter&Gamble, Nestle ili Uniliver. A ukoliko poželite da se zaposlite u nekoj od transnacionalnih korporacija verovatno se odmah setite neobičnih i pomalo nezgodnih pitanja koje postavljaju HR stručnjaci na intervjuima za posao u kompanijama Google ili Amazone. Zato će vam predavač Boban Romić na seminaru Zapošljavanje u multinacionalnim kompanijama potpuno razjasniti pojam multinacionalnih kompanija kroz ukazivanje na njigovu vezu sa globalizacijom, prestaviti vam 100 najjačin brendova na svetu i načine na koje oni regrutuju nove kadrove.

INTERNI ODNOSI S JAVNOŠĆU - SANDRA POPREČICA

Ukoliko vas interesuju odgovori na pitanja: Kako da poboljšam prodaju u kompaniji? Kako da zadobijem poverenje potencijalnih kupaca? Na koji način da izgradite dobre odnose sa klijentima? I ukoliko želite da unapredite prodajni proces unutar svoje organizacije, poslušajte savete zasnovane na iskustvu i nađite odgovor na svoje pitanje.