Vreme je za bolji posao

Selekcija i usmeravanje

Opis kursa

Selekcija je identifikovanje kandidata kako bi zaposlili one koji najviše odgovaraju zahtevima posla. Usmeravanje kadrova je identifikacija poslova koji u najvećem stepenu odgovaraju znanju, sposobnostima, osobinama ličnosti, motivaciji i drugim relevantnim osobinama radnika i predlaganje za raspoređivanje na te poslove nadležnom organu u preduzeću. Na kursu se obrađuje pojam selekcije, kriterijumi i metode profesionalne selekcije. Polaznici se upoznaju se usmeravanjem ljudskih resursa.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa je da upozna polaznike sa pojmom i procesom selekcije  kandidata i kroz praktične primere da ih obuči za primenu metoda i instrumenata selekcije.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.