Vreme je za bolji posao

SAZNAJTE KOJIH 17 PREDNOSTI IMA KORIŠĆENJE DL SISTEMA

Osnovne prednosti korišćenja DLS-a su u direktnoj vezi sa karakteristikama sistema koji omogućava:
 • krajnje jednostavne postupke korišćenja od strane svih učesnika
 • rad u Intranet i Internet varijanti
 • kreiranje, povezivanje i distribuciju kurseva i testova
 • definisanje uslova izvodjenja obuke od strane korisnika
 • visok nivo ineraktivnosti izmedju aplikacije i korisnika
 • praćenje napredovanja korisnika kurseva
 • pristup modulima sa bilo koje umrežene lokacije u skladu sa hijerarhijom pristupa
 • nezavisnost od serverskih platformi i softverskih alata (Open Sources tehnologija)
 • prevazilaženje loše Internet infrastrukture u SCG
 • korišćenje bez posebnih zahteva za konfiguracije radnih stanica i servera
 • korišćenje različitih Browser aplikacija
 • postizanje niske cena korišćenja po kursu za krajnjeg korisnika
 • povezivanje na:
  • postojeće baze podataka
  • postojeće ili nove informacione sisteme
  • odgovarajući sistem za strateško upravljanje ljudskim resursima
  • druge Internet lokacije
  • import postojećih materijala za učenje ili materijala nezavisnih autora.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.