Vreme je za bolji posao

Quality Management Systems, Sistemi menadžmenta kvalitetom

Opis kursa

Kurs pokriva osnovne veštine i znanja neophodne za upravljanje kvalitetom, uspostavljanje sistema kvaliteta čiji rezultat treb ada bude: postizanje zadovoljstva klijenta, unapredjenje kvaliteta proizvoda/usluge, unapredjenje odnosa sa isporučiocima, unapredjenje harmonizacije sa zakonskom regulativom, smanjenje troškova i povećanje profita.

Cilj kursa

Cilj kursa je da steknete praktična znanja i iskustava u oblasti upravljanja kvalitetom poslovanja, da ovladate metodologijom upravljanja kvalitetom u organizaciji kao I upućivanje polaznika u postupke i organizacione mere upravljanja kvalitetom

 

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.