Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Psihologija investitora

Opis kursa

Kurs Psihologija investitora se sastoji iz četiri nastavne jedinice. U prvoj nastavnoj jedinici je reč o biheviorističkim finansijama i individualnom ponašanju, zatim u narednoj o prinosu aktive i biheviorističkim objašnjenjima sa kontraverznom empirijskom osnovom. U trećoj nastavnoj jednici je reč o analizi predviđanja pravca kretanja tržišta, dok se poslednja nastavna jedinica bavi tehničkim indikatorima, pre svega indikatorima raspoloženja, tokova fondova i indikatorima tržišne strukture.

Cilj kursa

Cilj kursa Psihologije investitora jeste da polaznika upozna sa ponašanjem investitora u skladu sa kretanjem tržišta, kao i samim načinom predviđanja tržišnih kretanja.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.