Vreme je za bolji posao

Promet nepokretnosti i obligacioni odnosi

Opis kursa

Kurs Promet nepokretnosti i obligacioni odnosi upoznaje polaznike sa osnovnim vrstama ugovora u prometu nepokretnosti, sa njihovim pravnim dejstvom, sa institucijom overe potpisa, pravom preče kupovine, kao i sa odnosima koji nastaju tokom kupoprodaje između prodavca i kupca nepokretnosti.

Cilj kursa

Kurs ima za cilj osposobi polaznike za razumevanje procesa prometa nepokretnosti, kao i za razumevanje obligacionih odnosa učesnika u kupoprodaji nepokretnosti. U okviru kursa polaznici se upoznaju sa opštim ugovornim pravilima i pravnom praksom iz oblasti prometa nepokretnosti.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.