Upisni rok je počeo

Program menadžment

Opis kursa

Oblast program menadžmenta u ovom kursu predstavljena je u šest nastavnih jedinica. Kurs počinje objašnjenjem značenja i smisla pojma program menadžmenta, njegovim nastankom, razvojem i životnim ciklusom. Tome sledi razmatranje njegove konkretne uloge i funkcije u okvirima poslovanja, kao i konkretnih benefita koje upotreba program menadžmenta sa sobom nosi. Dalje će se porediti program i projektni menadžment u okviru čega će se posebno istaći njihove praktične razlike, ali i sličnosti koje poseduju. Ostatak kursa baviće se analizom osnovnih karakteristika i elemenata program menadžmenta, zaključno sa objašnjenjem program menadžmenta u funkciji organizacionog razvoja. Kurs obiluje praktičnim primerima i slikama, kao dodatnom pomoći u savladavanju lekcija.

Cilj kursa

Upoznavanje polaznika sa konceptom program menadžmenta, njegovim najznačajnijim elementima i karakteristikama. Polaznici će imati priliku da nauče sličnosti i razlike program i projekt menadžmenta, kao i da kroz teorijske aspekte potkrepljene praktičnim primerima uvide benefite implementacije program menadžmenta u organizaciji

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment projekata.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.