Vreme je za bolji posao

Program menadžment

Opis kursa

Program menadžment je nastao iz potrebe upravljanja određenim poduhvatima koji sadrže nekoliko nezavisnih projekata kao i više povezanih ili nepovezanih projekata koje jedna organizacija treba da realizuje. Na kursu se obrađuje pojam program menadžmenta, razlike između program menadžmenta i menadžmenta projekata.  Polaznici će biti upoznati i sa procesom upravljanja programom, kao i organizacijom programa.

Cilj kursa


Cilj kursa je da upozna polaznike sa pojmom program menadžmenta, procesom i organizacijom programa.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.